Навіны - ЦалкамON THE FASCIST REPRESSIONS IN BELARUS (Statement)

posted Sep 23, 2022, 2:08 PM by Адміністратар Навін   [ updated Sep 23, 2022, 2:09 PM ]

        The Lukashenka regime established by Moscow in Belarus is an undemocratic, anti-Belarusian, fascist and repressive regime. The illegitimate chief of the state power Mr. Aliaxandr Lukashenka is a henchman of Mr. Putin and a criminal number 2. During 28 years of his power Mr. Lukashenka has carried on the policy of russification of Belarus and annihilated the Belarusian nation using several invented call names of the Belarusians: as “the extremists”, “the opposition”, “the protesters”, “the troublemakers”, “the swindlers”, “the parasites” etc.

September 20, 2022 Mr. Lukashenka has expressed his support of the Russian aggression against Ukraine and the Russian occupation of Belarus. He has announced that the “conscious Belarusians” are his personal enemies and the enemies of his power.

Traducing from the Lukashenka’s slang the so-called “conscious Belarusians” are the Belarusians which are confessing the national values and considering themselves Belarusians. This is the majority of the Belarusian nation. The usurper has openly declared his policy of genocide directed against the ethnic Belarusians.

This declaration has been made in the circumstances of the Russian occupation of Belarus, in the circumstances of the war, when the corrupt Lukashenka regime is collaborating with Moscow and carrying on the policy of repressions against the Belarusian people. The dictator carries the commitment towards the escalation of the policy of genocide as well as of the repressions against the Belarusian people along ethnic lines. Such policy represents a crime against the humanity. The situation is complicated. Under the Russian occupation the Belarusian people doesn’t hope to get the support from anybody or anywhere. The Russia’s agents is humiliating and insulting the Belarusian people using the humanitarian and social narrow-mindedness of the liberal West. They are accusing our people of the passivity because it allegedly doesn’t resist the Russian occupants. They are accusing not the occupant but the victim of the aggression.

The anti-Belarusian Lukashenka regime does understand this and because of that it is acting openly against the Belarusian people.

1. In the current situation the nation has to annihilate and liquidate with all measures the source of the danger to its physical existence in order to remain in life. This is a real imperative of our times.

2. If the fascist regime would direct the Belarusian army into the war against Ukraine our troops have two variants:

-- to cross the Ukrainian border and to surrender to the Ukrainian troops or

-- to direct the weapons against the Russian occupants and the Lukashenka’s gang.

3. If the criminal regime would start the mobilization in Belarus in order to direct the Belarusian troops to fight against Ukraine our army has also two variants:

-- to avoid the mobilization;

-- to be mobilized in order to get the weapon and to use it against the Russian occupants as well as against the Lukashenka regime.

4. If the Russian occupants would try to change into the Belarusian uniforms and to invade Ukraine under the guise of the Belarusian army we have only one possibility – to communicate this information to the Ukrainians and to annihilate the disguised Russians with all the methods.

5. It is necessary to found the secret combat teams of the Movement Free Belarus and to be prepared for the time of the liberation.

September 22, 2022

Dr. Zianon PAZNAK

(on behalf of the Belarusian National Secretariat of the Movement Free Belarus)
Mr. W. PUTIN IS THREATING WITH THE NUCLEAR CATASTROPHE (Statement)

posted Sep 23, 2022, 2:04 PM by Адміністратар Навін   [ updated Sep 23, 2022, 2:04 PM ]

September 22, 2022 Mr. Putin has made a desperate statement expressing a threat to the nations and the world. He has used the rhetoric with a threat to use the nuclear weapon and alluded to a possibility to the nuclear power station in Ukraine to be exploded.

Mr. Putin could carry on the adventure and explode the Ukrainian nuclear power station in order to acquit himself of responsibility. This is a real danger. The destruction of the nuclear power station could have more catastrophic consequences than the explosion of several nuclear bombs. Mr. Putin is alluding on the “rose of winds” which “could be directed to the West”. He is alluding on new Tchernobyl.

Mr. Putin’s statements are unequivocal. The civilized world should take urgent and decisive measures against the Russian criminal.

September 22, 2022

Dr. Zianon PAZNAK

(on behalf of the Belarusian National Secretariat of the Movement Free Belarus)АБ ХАРАКТАРЫ ФАШЫСЦКІХ РЭПРЭСІЯЎ У БЕЛАРУСІ (Заява)

posted Sep 22, 2022, 6:17 AM by Адміністратар Навін   [ updated Sep 22, 2022, 6:17 AM ]

        Рэжым, усталяваны ў Беларусі пры дапамозе Масквы, ёсьць  антыдэмакратычны, антыбеларускі, фашысцкі рэпрэсіўны рэжым. Паплечнік Пуціна і злачынца №2 нелегітымны кіраўнік улады Лукашэнка 28 гадоў праводзіў палітыку маскоўскай русіфікацыі Беларусі і нішчыў беларускую нацыю пад рознымі прыдуманымі фармулёўкамі, тыпу "экстрэмісты", "апазыцыя", "дэманстранты", "парушальнікаў парадку", "нацмэны", "бэчэбэшнікі", "жульё", "дармаеды" і т. п. 
20-га верасьня, падтрымліваючы агрэсію Расеі супраць Украіны і акупацыю Беларусі,  ён адкрыта заявіў, што яго ворагамі і ворагамі яго ўлады зьяўляюцца "сьвядомыя" беларусы. 
У перакладзе са слэнгу Лукашэнкі, сьвядомыя беларусы -- гэта тыя беларусы, якія сьведама лічаць сябе беларусамі і прызнаюць нацыянальныя каштоўнасьці. Практычна, гэта бальшыня беларускай нацыі. Узурпатар адкрыта засьведчыў аб сваёй палітыцы генацыду супраць этнічных беларусаў. 
Ва ўмовах расейскай акупацыі Беларусі, ва ўмовах вайны, ва ўмовах прадажнасьці і калабарацыі Лукашэнкі з Масквой (і яго групы ўлады), ва ўмовах пэрманэнтных рэпрэсіяў супраць беларускага народа гэтая заява прадугледжвае эскалацыю палітыкі генацыду і пашырэньне рэпрэсіяў супраць беларусаў па нацыянальна-этнічнай прыкмеце. 
Такія дзеяньні ў палітыцы ёсьць злачынствам супроць чалавецтва. 
Сітуацыя паказвае, што беларускаму народу, акупаванаму Масквой, няма ад каго і няма адкуль чакаць дапамогі. Расейская агентура, абапіраючыся на гуманітарную і сацыяльную абмежаванасьць лібэральнага Захаду, арганізавала зьневажэньне і ахайваньне беларускага народа за быццам бы несупраціў акупацыі. Вінаватай у акупацыі зрабілі не акупанта, а ахвяру агрэсіі. 
Антыбеларускі рэжым Лукашэнкі тое разумее і таму дзейнічае адкрыта супраць народа Беларусі. 

1. У гэтай сувязі склалася становішча, калі нацыя, каб ацалець, мусіць сама любымі спосабамі зьнішчыць і ліквідаваць тое, ад чаго зыходзіць пагроза фізічнаму існаваньню беларусаў. Такая неабходнасьць узьнікла рэальна і аб'ектыўна. 
2. Калі беларускае войска фашысты пагоняць ваяваць супраць украінцаў, ёсьць два варыянты:
-- перайсьці мяжу і здацца ўкраінскаму войску альбо 
-- павярнуць зброю супраць рускіх акупантаў і супраць хунты лукашыстаў.
3. Калі злачынцы пры ўладзе пачнуць мабілізацыю беларусаў на вайну супраць Украіны, тады ёсьць таксама два варыянты: 
-- пазьбягаць мабілізацыі;
-- мабілізавацца, каб атрымаць зброю і скарыстаць яе супраць рускіх акупантаў і калабаранцкага рэжыму.
4. Калі акупанты пераапрануць расейскіх жаўнераў у беларускую вайсковую форму і пад выглядам беларускага войска захочуць напасьці на Украіну, тады ёсьць толькі адзін выхад -- паведаміць пра тое ўкраінцам і зьнішчаць пераапранутых маскалёў любымі спосабамі.
5. Ствараць таемныя баявыя суполкі руху "Вольная Беларусь" і рыхтавацца да часу вызваленьня. 

22 верасень 2022 г.
Зянон ПАЗЬНЯК
(ад Беларускага Нацыянальнага Сакратарыяту 
Руху "Вольная Беларусь")

АБ ЯДЗЕРНАЙ ПАГРОЗЕ ПУЦІНА (Заява)

posted Sep 22, 2022, 6:15 AM by Адміністратар Навін   [ updated Sep 22, 2022, 6:15 AM ]

        21-га верасьня Пуцін выступіў з роспачнай заявай, пагражаючы народам і сьвету. У рыторыцы зноў прагучэла пагроза ўжыць ядзерную зброю і намёк на падрыў атамнай электрастанцыі ва Украіне.
Падрыў украінскай АЭС -- гэта авантура, якую Пуцін можа ажыцьцявіць, спрабуючы зьняць з сябе адказнасьць. Тут пагроза рэальная. Разбурэньне АЭС можа стаць для Эўропы  большай катастрофай, чым выбух шматлікіх атамных бомбаў. Пуцін намякае пра "розу ветров", якая "может развернуться в их (Захада) сторону". Так прагаворваецца новы Чарнобыль. 
Усё гэта паказвае на тое, што супраць сусьветнага злачынцы мусяць быць прынятыя тэрміновыя і вырашальныя меры з боку цывілізаванага сьвету. 

22 верасень 2022 г.
Зянон ПАЗЬНЯК
(ад Беларускага Нацыянальнага Сакратарыяту 
Руху "Вольная Беларусь")

АТРУТНАЯ ПРЫВАБНАСЬЦЬ ДЭЗІНФАРМАЦЫІ

posted Sep 20, 2022, 1:59 PM by Адміністратар Навін   [ updated Sep 20, 2022, 1:59 PM ]

А г у л ь н а я   а ц э н к а

Дэзінфармацыя выкарыстоўвае эмоцыі і грунтуецца на пачуцьцях. Дэзінфарматары імкнуцца зразумець і злавіць агульнае пачуцьцё, на якое можа адклікнуцца пэўная група людзей, і тады ўпуск дэзінфармацыі ў грамадзтва -- справа тэхнікі і магчымасьцяў сродкаў распаўсюду інфармацыі.

Дэзінфармацыя аб адносінах да асобаў, да падзей, да эміграцыі, да палітычнай зьявы і г. д. пабудавана на такім прынцыпе.

К а н к р э т н ы   п ры к л а д

У артыкуле " Пра атаку на Сахашчыка" я рацыянальна па пунктах растлумачыў сутнасьць агентурнай атакі і становішча, якое датычыцца падпалкоўніка Сахашчыка.

Потым я паглядзеў камэнтары ў Сеціве (якіх даволі шмат) і ўбачыў тыповую ў такіх выпадках сацыяльную карціну. Уражаньне, што ніхто не чытаў тэкст. І што парадаксальна (але на справе тыпова) -- практычна, усе камэнтатары працуюць у парадыгме дэзінфарматараў, абараняюць і ўмацоўваюць дэзінфармацыю. Такі псіхалагічны перакос.

Я заўважыў толькі адну асобу (пэўна іх было і болей), якая засумнявалася ў сэнсе ўзьнятага скандалу, задаючы пытаньне: навошта гэты нікчэмны вэрхал пра пашпарты, калі тут усё відавочна і проста.

Дакладна так. Тут проста, і ўсё напісана ў артыкуле. Паўтару яшчэ прасьцей.

Беларусы цяпер ствараюць свае вайсковыя аддзелы і змагаюцца з расейскім агрэсарам у шэрагах украінскай арміі. Для паўнавартасных вайсковых аддзелаў патрэбныя прафэсійна падрыхтаваныя ваяры, сержанты і, што важна, -- афіцэры (якія цяпер у беларускіх аддзелах запатрабаваныя). Падпалкоўнік Валеры Сахашчык -- ваенны прафэсіянал высокага класу, які можа і згодны такую падрыхтоўку вайскоўцаў ажыцьцявіць. Дзеля справы яму трэба падрыхтаваць палітычную базу і даць паўнамоцтвы. Тут закладзены нашыя нацыянальныя інтарэсы.

Валеры Сахашчык не замешаны ў злачынствах, не парушаў закон і выйшаў прэч з рэжымнай сістэмы. Сістэма перасьледуе яго ня толькі за адыход ад сістэмы, ня толькі дзеля помсты, але галоўным чынам, каб не дапусьціць той вайсковай справы, якую ён можа рабіць для вольнай Беларусі.

Апэрацыя дыскрэдытацыі задумана на шырокую нагу. Нават ва ўкраінскіх крыніцах пачалі пісаць пра Сахашчыка, прыпісваючы яму ў дадатак яшчэ і службу ў ГРУ (што няпраўда).

Дэзінфармацыя супраць Сахашчыка пабудавана на выкарыстаньні эмоцыяў беларусаў, якія належаць да антырэжымных нацыянальна-сьведамых сілаў. Адбыўся ўкід эмацыйна раздражняючай (па сутнасьці -- палітычна нікчэмнай) факталогіі ў беларускае нацыянальна арыентаванае асяроддзе. Беларускае асяроддзе (пры дапамозе пэўных суб'ектаў) праглынула нажыўку. Пачаўся скандал у Сеціве і самаедзтва на ўзроўні нацыянальна-занепакоенай сьвядомасьці.

На ўзроўні гэтай сьвядомасьці істотнае толькі адно пытаньне: ці можна давяраць падпалкоўніку Сахашчыку. Гарантыяў на ўсё жыцьцё ніхто даць ня можа (бо жыцьцё мяняецца). Але ўлічваючы сітуацыйнае становішча – так. Сітуацыя, якая склалася, паказвае, што чалавек, які, разумеючы небясьпеку для сваёй асобы, публічна парваў з сістэмай, кіруючыся здаровым сэнсам, адказнасьцю і пачуцьцём справядлівасьці, такі чалавек, стаўшы на антыакупацыйныя антырасейскія пазыцыі, будзе выконваць задачы, дзеля якіх пайшоў на канфлікт з ўладным рэжымам. Нават з прагматычнага гледзішча сітуацыя даволі тыповая.

С т а н   у   с у ч а с н а с ь ц і

Дэзінфармацыя цяпер стала вельмі небясьпечнай зьявай у сувязі з усеагульным доступам і глабалізацыяй сродкаў інфармацыі. Зьмяшаньне ў галовах людзей стала прагназуемым і кіруемым станам.

У першай палове ХХ стагоддзя лідарам дэзінфармацыі была Нямеччына (Гёбэльс). За Нямеччынай ішоў Савецкі Саюз. Цяпер адзінаасобным і непакананым лідарам ілжы і маніпулятыўнай інфармацыі зьяўляецца Расея. Яе разбуральныя дасягненьні ў дэзінфармацыі ўражваюць. Заходні сьвет рэальна мала што можа супрацьпаставіць расейскай дэзінфармацыі і пакуль што ў гэтым церпіць паразу.

Беларусы ў выніку акупацыйных абставінаў цалкам пакрыты расейскай дэзінфармацыйнай палітыкай, якая (па меры ўдасканаленьня тэхналёгіі) уплывае нават на беларускую эміграцыю.

А с а б л і в а с ь ц ь   к а н ф л і к т у

Супрацьстаяць дэзінфармацыі і хлусьні ў цяперашнім інфармацыйным соцыюме цяжка па двух прычынах. Дэзінфармацыя цяпер распаўсюджваецца імгненна і віртуальна (асацыяльна, без кантакту), што зьніжае працэс абмеркаваньня, крытыкі і праверкі.

Але галоўнае ў тым, што ілжа распаўсюджваецца хутчэй, чым праўда, выклікае хуткі давер, бо арыентавана і ўспрымаецца праз эмоцыі, пачуцьці і страсьці чалавека, у той час калі праўда даходзіць праз рацыё, думкі і здаровы сэнс, што вымагае часу і асэнсаваньня. Прытым ілжа (дэзінфармацыя) заўсёды атакуе, таму бяжыць першай.

Канфлікт у соцыюме паміж дэзінфармаванай асобай і асобай са здаровым сэнсам часта адбываецца на ўзроўні двух маналогаў, дзе адна асоба ня чуе другую, а другая -- не разумее першую.

Мы, беларусы, такое назіраем усьцяж і даўно, і ўсяму таму ёсьць прычыны.

С т р а т э г і я   ё с ь ц ь

У сьвеце яшчэ няма ўніфікаванага падыходу, як змагацца з дэзінфармацыйным злом, што апаноўвае нашу інфармацыйную цывілізацыю.Тысячы людзей чакалі канца сьвета ў 2012 годзе, іншыя перакананыя, што Зямля плоская, што Зямлю апанавалі касьміты з другіх плянэт і т. п. Тут -- шырокі раскід разбурэньня сьвядомасьці.

Тым часам дэзінфармацыйная атака на Беларусь зыходзіць толькі з Расеі і падпарадкавана адной парадыгме: сацыяльна, духоўна, культурна і мэнтальна ліквідаваць беларускую нацыю і паглынуць яе ў склад расейскага каланіяльна-імпэрскага арганізму.

Але на ўніфікаваную стратэгію расейскай дэзінфармацыі ў беларусаў аб'ектыўна існуе ўніфікаваная абарона, якую трэба скарыстаць. Гэтай абаронай ёсьць дэрусіфікацыя, практычнае вяртаньне да беларускай мовы, да нацыянальнай сьведамасьці, і да нацыянальных каштоўнасьцяў.

Русіфікаванае грамадзтва ёсьць нацыянальна асьлепленае грамадзтва, людзі трацяць нацыянальны розум і здаровы сэнс, ня могуць супроцьстаяць антынацыянальнай ілжы.

Тым часам у выніку дэрусіфікацыі да беларуса вяртаецца ягоны здаровы рацыянальны сэнс, усьведамленьне сябе нацыянальнай асобай у сваёй нацыянальнай сям'і, зьяўляецца адказнасьць за лёс нацыі.

Гісторыя эўрапейскіх народаў тое пацьвярджае, а прыклад Украіны, якая з прычыны расейскай агрэсіі рашуча вярнулася да ўкраінскай мовы і да ўкраінскіх каштоўнасьцяў, -- гэты прыклад разьвіваецца ў нас на вачах.

Расейская дэзінфармацыя правальваецца ва Украіне і адэкватна ацэньваецца ў нацыянальна адроджаным украінскім соцыюме.

З б р о я   ў   р у к а х

Па лініі "русіфікацыя-дэрусіфікацыя" -- вось ужо два стагодзі то гарыць, то тлее акупацыйны беларуска-расейскі цывілізацыйны канфлікт (па-праўдзе -- вайна).

Побач з генацыдам, расстрэламі і рэпрэсіямі маскоўская дэзінфармацыя, бадай, ці ні найбольш разбуральная зброя, якую практыкуюць расейцы супраць беларусаў. Масава ўжытая, гэтая зброя пазбаўляе нацыю магчымасьці дзейснага супраціву і часам бывае атрутна прывабнай сваёй хлусьнёй ды падладжваньнем пад сьляпыя зьбянтэжаныя адчуваньні.

Пара масава браць у рукі нашу нацыянальную зброю -- нашу Беларускую мову, наш народны розум і нашу нацыянальную годнасьць. Прынамсі, за мяжой, дзе тое адкрыта можна рабіць.

Падымайма высака нашу Беларускую мову. Хай лунае яна, як сьвяты наш Бел-Чырвона-Белы Беларускі Сьцяг. Перамога будзе.

19 верасень 2022 г.          Зянон ПАЗЬНЯК

ПРА АТАКУ НА САХАШЧЫКА

posted Sep 16, 2022, 4:18 AM by Адміністратар Навін   [ updated Sep 16, 2022, 4:18 AM ]

        Людзі, якія адпадаюць, адмаўляюцца і выходзяць прэч з рэжымнай сістэмы, як правіла, зазнаюць перасьлед з боку сістэмы, часам вельмі жорсткі.

Акупацыя Беларусі расейскім войскам і напад маскоўцаў на Украіну прымусілі нават людзей, да гэтага часу лаяльных да прадажнай улады, рабіць выбар. Але толькі адзінкі засьведчылі яго публічна. Адпаведна яны апынуліся ў турме альбо ў эміграцыі.

Падпалкоўнік Валеры Сахашчык стаў дэсідэнтам сістэмы, але шлейф сістэмы будзе цягнуцца за ім і душыць сьведчаньнем павязанасьці зь яе існаваньнем.

Нядаўна КГБ зрабіў ператрус у бацькоў і ў беларускім доме сп. Сахашчыка і зьмясьціў у Сеціве (праз падстаўных асобаў) фотакопію зь яго расейскага пашпарта (хоць Сахашчык жыве па беларускім пашпарце) як сьведчаньне яго "павязанасьці" з рашай.

Сьведчаньне, аднак, нікчэмнае, мае сваё тлумачэньне (звычайна "вяжуць" крывёй, карупцыяй, вярбоўкай спэцслужбаў ды грашыма).

Вэрхал, усчаты ў СМІ і ў сацыяльных сетках, таксама нікчэмны. Кантора ня ў стане абвінаваціць афіцэра ў парушэньні закона, маралі, ці нават дысцыпліны. Гэбэ павыцягваў з сацсетак розныя даўнія фатаграфіі Сахашчыка: то ён стаіць пад партрэтам прэзідэнта Башыра Асада і ганарыцца здымкам, то ў групе будаўнікоў сваёй будаўнічай фірмы (дарэчы ці не найлепшай ў Эўропе) і паведамляе, што фірма пабудавала гмах Інстытута ФСБ у Калінінградзе, то ён сфатаграфаваны зь нейкай жанчынай на руках (у сапраўднасьці гэта яго жонка) і г. д. Не паведамілі толькі яшчэ, што ён быў ідэйным камуністам і членам КПСС (зь якой разьвітаўся, дарэчы, за паўгода да путчу).

Усё накіравана на тое, каб стварыць ўражаньне, што Сахашчык не парваў з рашысцка-лукашысцкай сістэмай, што давяраць яму нельга, глядзіце, маўляў, беларусы «будьте бдітельны» -- клапоціцца гэб“ё. І, нарэшце, падносяць каронны (як яны думаюць) «антыукраінскі» аргумэнт на падпалкоўніка. Знайшлі, што гадоў 7-8 таму ён паведаміў у сацсетках, што ў 1944 годзе ягонага дзеда, які быў камандзірам савецкага партызанскага атрада, забілі бэндэраўцы, і таму ён «супраць бэндэраўцаў».

Але вось цяпер, калі фашысцкая раша захапіла Беларусь і напала на Украіну, гэты ўнук забітага ў той вайне дзеда, які ваяваў з бэндэраўцамі, выступіў са зваротам да беларускіх вайскоўцаў, каб яны не ваявалі супраць украінцаў і паехаў ва Украіну, каб ствараць беларускія вайсковыя аддзелы ва ўкраінскай арміі і дапамагаць украінцам біць рашысцкую навалач. Гэбоўская кантора, відаць, спадзяецца, што ўкраінцы не разьбяруцца ў такіх простых жыцьцёвых абставінах.

Ёсьць некалькі схаваных прычынаў рэжымнай атакі на падпалкоўніка Сахашчыка.

Першая -- гэта яго прафэсійная функцыя ў стварэньні аддзелаў Беларускага вызвольнага войска.

Другая -- гэта падтрымка антываеннай, антыакупацыйнай пазыцыі Сахашчыка з боку маёй асобы як сябра БНС нацыянальна-вызвольнага руху «Вольная Беларусь» (што звычайна напружвае антыбеларускі рэжым).

Трэцяя прычына вынікае з матывацыі ўзбудзіць непрыняцьце асобы Сахашчыка ў асяроддзі беларусаў нацыянальна-вызвольнага руху.

Чацьвертая прычына (бадай што, галоўная) абгрунтавана матывацыяй узбудзіць недавер да асобы падпалкоўніка Валеры Сахашчыка ва Украіне і ва ўкраінскага кіраўніцтва, бо якраз там, ва Украіне, можна фармаваць беларускія ваенныя аддзелы і змагацца з рашысцкім акупантам у шэрагах украінскай арміі.

Канешне, дэсідэнцтва падпалкоўніка Сахашчыка абярнулася для яго нечаканымі цяжкасьцямі. Вялікае напружаньне. Падводзіць здароўе. Паехаць у Беларусь ратаваць бацькоў -- немагчыма. Там чакае турма альбо па крымінальным лукашысцкім законе – расстрэл. (Я ўжо не кажу пра цалкам тупіковы "Пераходны кабінэт" каля Франака Вячоркі і Ціханоўскай, куды ўвайшоў Сахашчык і дзе нічога зрабіць немагчыма).

Але, тым ня менш, лукашысцка-рашысцкай агентуры ня ўдасца заблакаваць ініцыятыву па стварэньні аддзелаў Беларускага войска. Яно ўжо існуе ў фармацыі палка Каліноўскага ды ствараемага палка Пагоня. Падтрымка беларусамі барацьбы ўкраінцаў супраць рашысцкіх акупантаў і разбудова беларускіх вайсковых аддзелаў у сістэме ўкраінскіх ўзброеных сілаў ня спыніцца. Наперадзе перамога Украіны і вызваленьне Беларусі. Слава Украіне! Жыве Беларусь!

15 верасень 2022 г.     Зянон ПАЗЬНЯК

ХАЙ ДУХ ВОРШЫ ЎВАСКРЭСЬНЕ!

posted Sep 8, 2022, 4:16 AM by Адміністратар Навін   [ updated Sep 8, 2022, 4:17 AM ]

Дарагія беларускія ваяры, змагары за вольную Украіну і вольную Беларусь! Віншую Вас з Днём Беларускай Вайсковай Славы, якая зьзяла ў залаты век беларускай гісторыі, калі нашыя продкі білі маскалёў, аж ад іх пыл курэў.

І тады, бачачы сваю бязраднасьць, маскоўская імпэрская арда злучыла свае сілы з дзьвюма нямецкімі імпэрыямі -- Аўстрыйскай ды Прускай -- і разам утрох, як зьвяры, разарвалі нашу краіну.

Ужо два стагоддзі ідзе цяжкае змаганьне за волю і будучыню нашай нацыі. Крок за крокам мы здабываем гэтую будучыню цаной вялікіх ахвяр. Шлях наш усланы магіламі ды Курапатамі. Але няма ўжо ні Аўстрыйскай імпэрыі, ні Прускай, ні Райха, ні СССР. Толькі засталася яшчэ недабітая рашысцкая арда, кіруемая чэкістамі-энкавэдзістамі -- сусьветнымі злачынцамі і ворагамі чалавецтва. Яны зноў захапілі нашу краіну Беларусь і напалі на украінцаў. Палае вайна. Ізноў ідзе таемны гандаль за Украіну і Беларусь паміж левай Эўропай і рашысцкай ардой. Аднак ведайма: не балбатнёй вырашаецца лёс вайны за свабоду, але ваярамі на полі змаганьня.

Беларусы! Разам з украінцамі трымайце высака сьцягі перамогі і годнасьцуь жаўнераў свабоды. Памятайма пра дух нашых продкаў пад Воршай 8 верасьня 1514 года, калі нашае 30-тысячнае войска Вялікага Княства Літоўскага нашай гістарычнай дзяржавы, страціўшы 500 сваіх рыцараў, разьбіла ўшчэнт утрая большую маскоўскую арду, паклаўшы на дол 40 тысячаў маскалёў.

Дык няхай жа дух Воршы ўваскрэсьне ў беларускіх ваярах у барацьбе за вольную Украіну і за вольную Беларусь!

Віншую са сьвятам Беларускай Вайсковай Славы беларускіх змагароў палка Каліноўскага і палка Пагоня, жаўнераў беларускіх батальёнаў і тактычных груп у шэрагах украінскай арміі, віншую нашых слаўных беларусак, што вучацца страляць, адклаўшы кветкі да Дня Перамогі.

Беларусь перад усім!

Слава Украіне! Жыве Беларусь! Слава Айчыне!


8 верасень 2022 г.    Зянон ПАЗЬНЯК

Зянон Пазьняк: ЧАСОПІС АДРАДЖЭНЬНЯ

posted Sep 7, 2022, 11:05 AM by Адміністратар Навін   [ updated Sep 7, 2022, 11:06 AM ]

Часопісам "Беларускія Ведамасьці" я цяпер карыстаюся як энцыкляпэдыяй беларускага палітычнага змаганьня канца 20-га і пачатку 21 стагоддзяў. Адчуваю, што чым далей аддаляецца час, тым больш узрастае для мяне інфармацыйная роля гэтага выданьня.
Успамінаю, што калісьці гадоў 10 таму, Вітаўт Кіпель неяк сказаў у сваім выступе, што "Беларускія Ведамасьці" -- гэта цяпер адзіны адраджэнскі часопіс, і роля яго ў гісторыі будзе толькі ўзрастаць.
Мінуў час -- і сапраўды пагаджаюся з гэтай высновай і пачынаю думаць аб зьберажэньні таго, што ёсьць. У Сеціве "Беларускія Ведамасьці" існуюць толькі напалову -- №№ 31-68 -- ("Беларуская Салідарнасьць" -- http://www.bielarus.net/archives/category/bielaruskija-viedamasci/  ).  У бібліятэках цалкам яго няма нідзе. Асобныя гадавікі і экзэмпляры ёсьць у бібліятэцы ў Лодзі і ў Варшаве, часткова (найбольш) -- у Публічнай бібліятэцы ў Нью-Ёрку і, магчыма, нешта ў Вільні.
У Беларусі ўсё зьнікла. Папоўніць Сеціва маглі б энтузіясты (што пры цяперашнім часе малаверагодна).
З 1996 па 2013 выйшла 70 нумароў. Рабілі і выдавалі яго ў Варшаве (на зьбіраныя сродкі беларусаў Амэрыкі) Зянон Пазьняк і Галіна Палачаніна (пра падтрымцы карэспандэнтаў БНФ). Асноўная прычына спыненьня выданьня -- немагчымасьць дастаўкі ў Беларусь. (Рэжым арганізаваў вельмі жорсткія меры, замовілі нямецкую тэхніку для кантролю над мяжой, пачаліся суды над людзьмі за правоз літаратуры, мае выданьні былі аб'яўлены "экстрэмісцкімі", "тэрарыстычнымі" і г. д.)
Нядаўна я зрабіў кніжную аправу гадавікоў часопіса. Праміне час -- і ён стане памятным чыньнікам цяжкога і ганебнага часу ў нашай гісторыі.
------------------------------
НА ЗДЫМКУ: разварот адчынены на тытульнай вокладцы  часопіса №5 за 1997 год. Фота -- фрагмэнт з дэманстрацыі БНФ у Менску ў 1997 годзе. Пасьля лістападаўскага дзяржаўнага перавароту Лукашэнкі ў 1996 г., зьдзейсненага пры непасрэднай дапамозе кіраўніцтва Расеі, паграза расейскага захопу Беларусі (інтэграцыі) стала рэальнай палітыкай Масквы. Барацьбу супраць маскоўска-нямецкіх планаў анэксіі пад Расею і акупацыі Беларусі ўзначальваў Народны Фронт. Тыя падзеі зь беларускага гледзішча адлюстраваны ў часопісе "Адраджэньня".
------------------------------

Да ўдзельнікаў 34-й Сустрэчы Беларусаў Паўночнай Амэрыкі

posted Sep 7, 2022, 11:03 AM by Адміністратар Навін   [ updated Sep 7, 2022, 11:03 AM ]

        Дарагія землякі, паважаныя беларусы Амэрыкі і Канады, паважаныя госьці, спадарыні і спадары, вітаю Вас на 34-й Сустрэчы беларусаў тут, у горадзе Саўт-Рывэры, у разбудову якога шмат працы ўклалі беларускія эмігранты мінулых часоў.

Гэта вельмі добрая традыцыя, калі беларусы амэрыканскага замежжа зьбіраюцца разам. Тым больш гэта важна цяпер, у вельмі цяжкі для Беларусі час, калі маскоўскі вораг збройна акупаваў Беларусь і напаў на Украіну, калі ўнутраныя і зьнешнія акупанты разбурылі беларускую грамадзянскую супольнасьць, беларускія арганізацыі і беларускія асяродкі, калі ворагі ў асобах міліцыі і КГБ кідаюцца на вуліцах на гук Беларускай мовы, хапаюць беларусаў, б'юць, цягнуць у суд і кідаюць за краты. Дзясяткі тысячаў беларусаў цяпер у турмах акупацыйнага рэжыму. Зь іх больш за паўтары тысячы -- палітычныя вязьні, зь якіх адмыслова зьдзекваюцца і катуюць за Беларусь.

Цяпер для беларусаў няма больш важнага пытаньня, як задача барацьбы з акупантамі, падрыхтоўка беларускага партызанскага руху і падтрымка Украіны. Вайна расстаўляе прыярытэты. Беларусам, здольным да барацьбы, трэба ўступаць у беларускія вайсковыя аддзелы, што ваююць у шэрагах украінскай арміі супраць рашысцкіх агрэсараў. Расейскі фашызм павінен быць разгромлены на Украіне і выгнаны зь Беларусі, разам з лукашысцкімі здраднікамі і забойцамі народа.

Цяпер, у час сьмяртэльнай небясьпекі для Беларускай нацыі, наш лёзунг павінен гучэць так, як гучэў некалі ў час народнага змаганьня з маскоўскімі ворагамі чалавецтва: "БЕЛАРУСЬ ПЕРАД УСІМ!" Усё для Беларусі! Усё дзеля яе вызваленьня з-пад маскоўскай акупацыі, з-пад цемры прамаскоўскага рэжыму!

Стварайма паўсюдна суполкі Беларускага Нацыянальна-Вызвольнага Руху "Вольная Беларсь". Падтрымлівайма вызвольную палітыку Беларускага Нацыянальнага Сакратарыяту! Шануйма нашу сьвятую Беларускую мову, якая мусіць гучэць паўсюль, дзе ёсьць беларусы. Беларуская мова ёсьць наша найвялікшая ідэйная, культурная і сацыяльная зброя супраць расейскага фашызму і расейскіх ворагаў чалавецтва.

Не змарнуйма гэты час. Усё -- на алтар нацыі, яе волі, свабоды і перамогі, бо кожны -- можа.

Няхай жыве вольная, сьветлая Беларусь! Няхай жыве вольная Украіна і вольная Польшча! Няхай жыве час, калі мы прамаўляем разам: Слава Айчыне!


3 всерасень 2022 г.      Зянон ПАЗЬНЯК

ДА ПЫТАНЬНЯ АБ ПРЭЗЫДЭНЦТВЕ

posted Sep 6, 2022, 2:59 PM by Адміністратар Навін   [ updated Sep 6, 2022, 2:59 PM ]

        Ідэя ўвесьці прэзыдэнцтва ў БССР узьнікла ў ЦК КПБ у траўні 1991 года і зыходзіла ад першага сакратара ЦК КПБ Анатоля Малафеева. Камуністы падрыхтавалі тры законапраекты аб прэзыдэнцкай уладзе і перадалі ў Вярхоўны Савет.

Па маім успрыняцьці, гэта было тады для нас, дэпутатаў Фронту, найцяжэйшае змаганьне, якое доўжылася на Сэсіі з дня ў дзень на працягу двух тыдняў. Будучы ў мізэрнай меншасьці, мы, тым ня менш, перамаглі тады камуністаў інтэлектуальна, тактычна і нашай воляй. Планы камуністаў былі праваленая, увесці прэзыдэнцтва не ўдалося. У траўні 1991 года дыктатура не атрымалася.

Тым ня менш, пытаньне пра прэзыдэнцтва некалькі разоў яшчэ падымалася камуністычнай намэнклятурай ўжо ў Вярхоўным Савеце незалежнай Рэспублікі Беларусь. Дэпутатам БНФ удавалася гасіць іхныя ініцыятывы. Тым больш, што камуністы не былі ўпэўненыя ў сабе і пабойваліся магчымага прэзыдэнта ад БНФ (так ім здавалася).

Спачатку 1994 года, калі намэнклатурная рэакцыя ўзмацнела і наладзіла цесныя стасункі з рэакцыйнымі сіламі ў Маскве, тады пытаньне аб прэзыдэнцтве зноў было рэзка пастаўлена на парадак дня ў сувязі з прыняцьцем Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

Атака была вельмі моцнай з усіх бакоў (асабліва актыўнічаў КГБ і маскоўская агентура). У выніку рэакцыя змагла ўключыць у Канстытуцыю разьдзел пра прэзыдэнцтва. Пасьля гэтага дыктатура, залежнасьць ад Масквы (а магчыма і страта суверэнітэту) былі, фактычна, наканаваныя.


І цяпер па сутнасьці зьявы.

Ёсьць дзьве асноўныя прычыны, зыходзячы зь якіх прэзыдэнцкая сістэма ў Беларусі мусіла б рэальна прывесьці да дыктатуры, да залежнасьці ад Масквы і да паступовай страты суверэнітэту краіны.

П е р ш а я п р ы ч ы н а -- гэта эксклюзыўны, асаблівы і пастаянны для Беларусі імпэрскі чыньнік Расеі, яе актыўнае агрэсіўная палітыка, прэтэнзіі на Беларусь, імкненьне аднавіць свае межы ў маштабах СССР. Гэтая палітыка пэрманэнтная. Яна была і будзе заўсёды, незалежна ад таго, хто і якая палітычная група кіруе ў Маскве.

Масква, абапіраючыся на прамаскоўскую камуністычна-намэнклятурную ўладу ў Рэспубліцы Беларусь, мела велізарныя магчымасьці ўплыву на выбары і правядзеньня на прэзідэнцкі пасад у Беларусі свайго стаўленьніка і сваёй марыянэткі.

Д р у г а я п р ы ч ы н а -- каланіяльны савецкі стан сьвядомасьці бальшыні дэнацыяналізаванага беларускага грамадзтва, палітычна не гатовага да электаральнай дэмакратыі, да разуменьня нацыянальных эадач і нацыянальнай пэрспэктывы нацыі.


[ТЛУМАЧЭНЬНЕ -1. Такі стан склаўся, перш за ўсё, у выніку масавага вынішчэньня беларускай нацыянальнай культуры і носьбітаў беларускай культуры за пэрыяд расейска-савецкай акупацыі, плюс фальсіфікацыя нацыянальнай гісторыі і татальная русіфікацыя.]


[ТЛУМАЧЭНЬНЕ-2. Для стварэньня нацыянальнай суб'ектнасьці грамадзтва, якое збаўляецца ад каланіяльнай залежнасьці і ад каланіяльнай ідэалёгіі, яму патрэбна прайсьці стан нацыянальна-культурнага асьветніцтва ў сістэме незалежнай нацыянальнай дзяржавы. (Як гэта адбывалася, скажам, у краінах Балтыі, Славакіі, Чэхіі, Венгрыі, Польшчы і інш.)

Пэрыяд асьветніцкага станаўленьня нацыі патрабуе ў цэлым аднаго пакаленьня (прыблізна 20 гадоў). У незалежнай Рэспубліцы Беларусь (пры старой каланіяльнай уладзе і пры адміністрацыі, якая глядзела ў Маскву) на больш-менш незалежнае разьвіцьцё было адпушчана толькі няпоўныя тры гады.

Расейскі імпэрскі чыньнік (першая прычына), які дзейнічаў сумесна з намэнклятурнай уладай Рэспублікі Беларусь, меў у такой сітуацыі дамінуючае маніпулятыўнае значэньне. Што і адбылося і мусіла было адбыцца.]


Такім чынам існаваньне дзьвюх вызначвальных прычын – уплыў на выбары агрэсіўнай імпэрскай пазыцыі Расеі і наяўнасьць дэнацыяналізаванага савецкага электарату ў Беларусі (які складаў бальшыню), плюс эканамічны крызіс і прамаскоўская намэнклятурная ўлада -- усё гэта адназначна прадугледжвала выбраньне прамаскоўскай асобы на пасаду прэзыдэнта, пераход да аўтарытарызму, да дыктатуры і да страты суверэнітэту краіны.

Электаральныя і палітычныя сілы супраціву маскоўскаму прэзыдэнцкаму плану захопу ўлады ў Беларусі былі ў тых умовах у меншасьці.


[З А Ў В А Г А. Фронт прыняў удзел у выбарах за сваёй народнай праграмай і (галоўнае) са сфармаваным магутным Ценявым урадам. Аднак сітуацыя і абставіны ўжо былі створаныя такія, што лепшае жыцьцё (якое прапанавала маскоўская тэхналёгія) здавалася беларусам ў мінулым (у СССР), яно ім было знаёмае, у той час калі будучыня – клапатлівая.]


Улічваць трэба было і крымінальныя чыньнікі. Падкупіць кандыдата на прэзыдэнта Беларусі для Масквы, якая валодала велізарнымі рэсурсамі, не складала праблемы. У Расеі існуе багаты вопыт такіх дзеяньняў.

Тым часам падкупіць 260 дэпутатаў парляманту і ўправіцца з парляманцкімі выбарамі ў чужой краіне Маскве было б, практычна, не пад сілу. Парлямант не дапускае дыктатуры. Магчыма, ён ня быў бы на той час дастаткова прафэсійным, але дакладна -- ня быў бы антынацыянальным.


Усё гэта мы, дэпутаты БНФ, пралічылі яшчэ ў 90-м годзе і выступалі катэгарычна супраць прэзыдэнцкай сістэмы ўлады ў Беларусі, каб не дапусьціць паразы дэмакратыі і ўсяго беларускага нацыянальнага будаўніцтва. Потым, калі здрайцы і ворагі Беларусі ўсё ж праштурхнулі ў Канстытуцыю прэзыдэнцкую сістэму, тады, як па нотах, сталася тое, што сталася і што павінна было стацца.


Рэалізаваўся самы дрэнны варыянт, які нават цяжка было ўявіць, але прадухіліць яго (пры ўсім разуменьні, што адбываецца) у беларускага нацыянальнага авангарду яшчэ не было магчымасьці. Пачалася беларуская цывілізацыйная катастрофа.


Вынікі катастрофы мы пажынаем ужо чвэрць стагоддзя. Але самы пануры вынік такі, што, за 28 гадоў спыненага часу, электаральны ўзровень грамадзтва, існуючы ў рэліктавых умовах, практычна, не перамяніўся. Галоўная прачына – русіфакацыя (абніжаны чыньнік нацыянальнай сьведамасьці).

Не перамяніліся і абставіны. Выбары прэзыдэнта ў гэтых умовах дадуць такія ж вынікі (і яшчэ горшыя), як і ў 1994 годзе. Масква да такога фіналу падрыхтаваная.


Мне прыходзілася пра гэта ўжо шмат пісаць, казаць і паказваць, як праз групы падстаўной квазіапазыцыі (Ціханоўская і інш.) праводзіцца цяпер прамаскоўская палітыка і прапаганда новых выбараў прэзыдэнта па рэжымным заканадаўстве і г. д. Таму паўтараць тое ня буду. Адзначу толькі тэзісы неабходнага:

1) -- вяртаньне законнай Канстытуцыі 1994 года;

2) -- выбары парляманту згодна заканадаўства Канстытуцыі 1994 года;

3) – новавыбраны парлямант згодна палажэньня Канстытуцыі 1994 года рабіць папраўку ў Канстытуцыі і ліквідуе разьдзел аб прэзыдэнце (альбо адбірае ад прэзыдэнта функцыі выканаўчай улады).


Вяртаньне да прэзыдэнцкай сістэмы з магчымасьцямі выканаўчай улады і да прэзыдэнцкіх выбараў, нават у вольнай Беларусі, яшчэ нельга будзе праводзіць мінімум 20 гадоў, а то й больш. Гэта значыць да замацаваньня сьпелай Беларускай нацыі, пацьверджанай пакаленьнямі.

31 жнівень 2022 г.      Зянон ПАЗЬНЯК1-10 of 2404