Навіны - Цалкам


ЗВАРОТ

posted Jan 19, 2023, 4:00 AM by Адміністратар Навін   [ updated Jan 19, 2023, 4:00 AM ]

Беларускі Нацыянальны Сакратарыят

Руху "Вольная Беларусь"

bielnacsak@gmail.comЗВАРОТ

Гэты зварот у друк да ўрадаў краін і людзей добрай волі.

Мы, патрыёты Беларусі, краіны, акупаванай расейскімі войскамі і здрадніцкай антыбеларускай клікай Лукашэнкі, якая забівае і катуе мірных беларусаў, зьвяртаемся да людзей дэмакратычных краінаў і ўрадаў.

24 лютага спаўняецца год ад нападу расейскага войска на Кіеў і пачатку татальнай варварскай агрэсіі Масквы супраць Украіны. Пуцінскі рэжым пры падтрымцы расейскага таталітарнага грамадзтва аб'явіў аб намерах зьнішчыць Украінскую дзяржаву і Украінскі народ. Бомбамі і ракетамі разбураюць украінскія гарады, жылыя дамы і паселішчы, па-зьверску катуюць мірных людзей на захопленых землях, дэманструюць сярэднявечную жорсткасьць і нянавісьць да чалавецтва, адкрыта пагражаюць вайной усёй дэмакратычнай цывілізацыі.

Украіна мужна змагаецца супраць расейскага агрэсара за сваё існаваньне, за свабоду і волю дэмакратычнага сьвету.

Колькасныя і тэхнічныя ваенныя рэсурсы расейскага агрэсара шматкроць большыя, чым колькасныя і тэхнічныя вайсковыя рэсурсы Украіны. Але гераічны Украінскі народ і яго армія ўжо амаль год стрымліваюць агрэсараў. Украінцы здольныя да перамогі, калі будуць мець неабходныя ўзбраеньні.

Цяпер крытычны час. Расея рыхтуе маштабную мабілізацыю, якая можа дасягнуць паўтары-два мільёны чалавек. Нельга дапусьціць, каб варварскі пуцінскі рэжым зьнішчыў Украіну і прымусіў Захад пагадзіцца са злачынствамі расейскага войска супраць народа Украіны.

Мы зьвяртаемся да дэмакратычнага грамадзтва і дэмакратычных урадаў адкінуць усе пабочныя супярэчнасьці і ілюзіі і тэрмінова, неадкладна, у неабходных колькасьцях і маштабах дапамагчы Украіне сучаснай зброяй дзеля абароны ўкраінскай Айчыны і ўсяго вольнага сьвету ад небясьпекі новага расейскага фашызму, агрэсіі і вайны.

19 студзень 2023 год


Зянон ПАЗЬНЯК

Павел УСАЎ

Юры БЕЛЕНЬКІ

(ад Беларускага Нацыянальнага Сакратарыяту

Руху "Вольная Беларусь")

APPEAL

posted Jan 19, 2023, 3:57 AM by Адміністратар Навін   [ updated Jan 19, 2023, 3:57 AM ]

The Belarusian National Secretariat

of the Movement Free Belarus

Zianon PAZNIAK

Pavel USAU

Yuri BELENKI

bielnacsak@gmail.com


APPEAL

to the governments of the democratic countries and the people of good will

We, the patriots of Belarus, appeal the governments of the democratic countries and the people of good will. Our country is occupied by the Russian army and the treacherous anti-Belarusian Lukashenka gang which is killing and torturing the peaceful Belarusians.

February 24 will be one year since the Russian army has attacked Kiev and started the barbarian total aggression against Ukraine. The Putins regime supported by the Russian totalitarian society has declared its intention to annihilate the Ukrainian state and the Ukrainian nation. The Russian aggressors are bombarding and destroying the Ukrainian cities, dwelling houses and settlements, savagely torturing the civil persons on the occupied territories. The Russian occupants are demonstrating the medieval cruelty and the hate toward the humanity. They are threatening war to the whole democratic civilization.

Ukraine is fighting bravely against the Russian aggressors for its existence as well for the freedom of the democratic world.

The numerical and technical resources of the Russian aggressors are far more bigger than the numerical and technical resources of Ukraine. But the heroic Ukrainian nation and its army are fighting against the aggressors during eleven months. The Ukrainian nation would win the war if it will have the necessary armament.

Now is the moment of truth. Russia is preparing the mobilization on a large scale of 1,5-2 million troops. We cannot allow the barbarian Putins regime annihilate Ukraine and force the Western countries to accept the criminal actions of the Russian army against the Ukrainian nation.

We appeal the democratic society and the governments of the democratic countries to put aside their differences and illusions and urgently to support Ukraine with modern armament. Ukraine needs this armament to defend itself and the whole free world from the danger of the Russian fascism, aggression and war.

January 19, 2023

Zianon PAZNIAK

Pavel USAU

Yuri BELENKI

(on behalf of the Belarusian National Secretariat

of the Movement Free Belarus)


«ГЭТА БІТВА ЙДЗЕ СУСЬВЕТНА МІЖ СЬВЯТЛОМ І АПРАМЕТНАЙ». Янка Купала

posted Jan 17, 2023, 2:56 PM by Адміністратар Навін   [ updated Jan 18, 2023, 4:22 AM ]

        Жывуць людзі, гавораць, выказваюць думкі і меркаваньні, і бывае – мала хто на тое зважае, пакуль за думкі і за словы ні пачнуць забіваць.

Скопішча зла

Пачынаючы ад акупацыі Беларускай Народнай Рэспублікі (1918 г.) і да 1953 года (сьмерці Сталіна) маскавіты, па маіх падліках, забілі агулам 1.800.000 чалавек насельніцтва Беларусі. Гэта было планавае людабойства, у матывацыі якога яўна (і найбольш схавана) была этнічная і моўная прычына. Ставілася задача ў рэчышчы палітыкі русіфікацыі фізічна дэнацыяналізаваць Беларускі народ, зьнішчыць моцных і пэрспэктыўных людзей.

Тое ж самае маскавіты рабілі ва Украіне, дзе, акрамя ўсяго, утварылі штучны голад і вымарылі на сьмерць мільёны ўкраінцаў.

Потым, за часы СССР, маскавітам удалося ў значнай ступені прыхаваць свае злачынствы, абылгаць гісторыю і нахлусіць цэлым пакаленьням.

Паўраспад Савецкага Саюза ў 1991 годзе, незалежнасьць краінаў далі магчымасьць аднаўляць праўду. І тады маскавіты зноў пачалі забіваць: у Малдове, у Абхазіі, у Чачэніі, у Грузіі, у Беларусі і Украіне.

Унутраная акупацыя Беларусі, якая праз маскоўскі марыянеткавы рэжым трывае з 1994 года, зьмянілася маскоўскай вайсковай акупацыяй у студзені 2022 года і наступным нападам Масквы з тэрыторыі Беларусі на Украіну.

У гэты час Масква адкінула маску і камуфляж сваёй антычалавечай палітыкі. Забараняюць беларускія словы, кнігі, паэтаў і пісьменьнікаў, беларускія культурніцкія арганізацыі, дзеяньні культуры аб’яўляюць экстрэмісцкімі, тэрарыстычнымі, беларускіх дзеячоў кідаюць у турму, б“юць, калечаць, катуюць, ствараюць невыносныя ўмовы, з мэтай адабраньня здароўя, пазначаюць жоўтымі латкамі на адзеньні дзеля распазнаваньня і перасьледу. На сьнежань 2022 года забаронены і разбураны 1108 беларускіх грамадзкіх арганізацыяў. Фактычна, зьнішчана грамадзянская супольнасьць нацыі.

Беларускія школы ліквідаваныя, у маскавіцкіх школах настаўнікі-калабаранты абзываюць дзяцей маскоўцамі і кажуць, што яны маскавіты (рускія), адкрыта нішчаць Беларускую мову, рыхтуюць мабілізацыю, каб пад кіраўніцтвам акупантаў штурхнуць беларусаў у вайну супраць Украіны.

Украінцаў маскалі аб’явілі “ненародам”, украінскую мову – “нямовай”. Забіваюць мірнае насельніцтва Украіны, каб вызваліць тэрыторыю ад украінцаў.

Маскоўская агрэсія і вайна супраць Украіны адчыніла і наглядна паказала народам злачынную антычалавечую сутнасьць маскоўскага грамадзтва і маскоўскай імпэрыялістычнай дзяржавы як скопішча сусьветнага зла.

Патоп

Ад часу поўнага распаду панаваньня Арды манголаў (Канец ХУ пач. ХУІ ст.) Масковія захавалася як яе былая частка з азіяцкім укладам жыцьця, мэнтальнасьці і палітыкай агрэсіўнага пашырэньня, з герархіяй задушэньня і падпарадкаваньня асобы, якая ў маскоўскім соцыюме не лічылася індывідуальнасьцю.

Агрэсія і вынішчэньне акупаваных тэрыторыяў была экзістэнцыяльнай сутнасьцю Масковіі, якую (гэтак жа, як і ў Ардзе) усьведамлялі ўсе маскавіты. Цікава, што нават у ХІХ стагоддзі маскоўкі цар Мікалай-1 казаў, што Расея – гэта «военное государство». (Дарэчы, ваеннай дзяржавай якраз была Вялікая імпэрыя манголаў, якія ня мелі нават сваёй пісьмовасьці). Ідэалогія агрэсіі, разбурэньня і «военного государства» сфармавалася ў маскавітаў яшчэ пад манголамі. Масковія стала пагрозай для ўсіх суседніх краін.

Самай магутнай, найбольш праўна кадэфікаванай, рэлігійна талерантнай і сацыяльна збалансаванай краінай Эўропы ў позьнім сярэдняаеччы было Вялікае Княства Літоўскае (у аснове яго старажытная Беларусь).

Культура, рэлігійная дамінацыя і багацьце Вялікага Княства не давалі спакою маскоўскай ардзе. Набегі і войны чаргаваліся хвалямі. Паражэньні на полі бітвы не спынялі агрэсіі. Міналі гады і напады пачыналіся зноў.

У пачатку ХУІ-га стагоддзя маскоўцы, сабраўшы велізарнае войска, думалі пераламаць ланцуг няўдач і захапіць Вялікае Княства. Спроба скончылася разгромнай паразай маскавітаў у 1514 годзе пад Врршай.

Амаль праз 150 гадоў у сярэдзіне ХУІІ-га стагоддзя, Масква, скарыстаўшы унутранныя супярэчнасьці ў Вялікім Княстве і аслабленьне дзяржавы, падрыхтавала генэральны план заваёвы і ліквідацыі Вялікага Княства Літоўскага, зьнішчэньня яго насельніцтва, культуры і грамадзкай структуры.

Велізарнае войска варвараў рынулася на Вялікае Княства. Вораг захапіў Вільню. Шмат гарадоў бало спалена, зьнішчана разам з насельніцтвам. Маскавіты стварылі спэцыяльныя атрады, якія гойсалі па краіне, вёсках і мястэчках, палілі іх, пускалі з дымам і забівалі ўсё насельніцтва. Зь вялікімі цяжкасьцямі і стратамі Вялікае Княства, пабіла і прагнала маскавітаў. Галоўную ролю ў пазбаўленьні ад навалы сыграў сам народ. Людзі зразумелі, што вайна йдзе ня толькі за тэрыторыю, але за іх людзкое існаваньне на гэтым сьвеце. Беларусы (ліцьвіны) арганізоўваліся ў партызанскія атрады па ўсім Княстве і секлі, зьнішчалі ворага. Вайна доўжылася 13 гадоў (1654 – 1667) і атрымала найменьне ў гісторыі як «Патоп».

Разбурэньне было страшнае. Маскалі забілі больш за палову насельніцтва Вялікага Княства. А ва ўсходніх ваяводзтвах Смаленскім ды Магілеўскім больш за 70 адсоткаў людзей было забіта. Гарады і вёскі ляжалі ў руінах і галавешках. Толькі праз 120 гадоў была адноўлена дапатопная колькасьць насельніцтва. Пасьля Патопу Вялікае Княства ўжо не змагло адбудаваць сваю ранейшую веліч і ў канцы ХУІІІ-га стагоддзя, было ліквідавана сумеснымі стараньнямі імпэрскіх немцаў і маскавітаў. Беларусь трапіла пад Расею.


Другі патоп пачаўся ў канцы 1918 года – бальшавіцка-расейская акупацыя Беларускай Народнай Рэспублікі і вынішчэньне Беларусі пад выглядам пабудовы сацыялізма.

Маскоўска-бальшавіцкая мэтода забіваньня беларускага народа была, практычна, такой жа, як і ў ХУІІ стагоддзі, -- забіваньне і вынішчэньне лепшых людзей, разбурэньне беларускага этнаса праз увядзеньне калгаснага рабства, дэнацыяналізацыя соцыюма і культуры, зьнішчэньне беларускай мовы, маскалізацыя людзей, антыбеларускі тэрор.

Балшавізаваныя маскалі стварылі ў Беларусі, як піша Цімаці Снайдэр, -- «зону сьмерці», сістэму тэрора і планавую машыну расстрэлаў. Забілі безьліч людзей. У асноўным расстралялі сацыяльную, навуковую, творчую і адміністратыўную эліту і найбольш працавітых сялян. Сімвалам 2-га Патопу зьяўляюцца Курапаты.

Жорсткасьць сістэмы забіваньня і кантрольная магутнасьць расейскай структуры забіваньня, падмацаваная татальнай сацыялістычнай ідэалогіяй, была такой, што, практычна, выключала арганізаваны супраціў. Бяспраўны народ быў тады, «як лес пад сякерай» (Гусоўскі).


Трэці Патоп (які мы перажываем цяпер) пачаўся з ўзыходжаньня агента КГБ і маскоўскага стаўленьніка Лукашэнкі на прэзідэнцкі пасад у Беларусі. Першымі акцыямі рэжыму былі спальваньне беларускіх падручнікаў для школ, ліквідацыя і парваньне Дзяржаўнага Нацыянальнага сьцяга і ліквідацыя беларускай школы (перавод школы на маскавіцкую мову).

Гэты рэжым таксама забівае беларусаў, але ягонае разбурэньне нацыі яшчэ (пакуль што) не суправаджаецца масавымі расстрэламі. Там ня менш шкода якую ён ўжо пасьпеў зрабаць ў нішчэньні беларускага народа часам перавышае пагром краіны маскоўскімі бальшавікамі.

Мэтанакіравана панішчаны беларускі аўтэнтычны этнас, сацыяльна і нацыянальна разбурана, абязьлюднена і маскалізаваная беларуская вёска. Зроблена тое, чаго не пасьпелі зрабіць бальшавікі нават адабраньнем зямлі ад сялян і сістэмай калгасізацыі сяла. Шмат вёсак зьнішчана фізічна, сьцерты з твару зямлі, дажываюць у бязлюднасьці. Гэта страшэнны ўдар па нацыі, па мове, па аўтэнтычным вобразу беларуса.

З 2020-га году рэпрэсіі супраць беларусаў сталі насіць масавы тэрарыстачны характар. Тое што беларускае, нацыянальнае, тое аб“яўляецца па-за законам. Людзей, якія зьяўляюцца носьбітамі нацыянальных каштоўнасьцяў пасьлядоўна (па сьпісах) перасьледуюць, кідаюць у турму, прысуджаюць вялікія тэрміны.

Расейская акупацыя краіны, якая пачалася ў студзені 2022 года, зрабіла бяспраўе беларусаў перад рэжымам нормай сацыяльнага існаваньня. Сотні тысячаў беларусаў уцяклі за мяжу ад турмы, ад сьмерці і перасьледу, нібы адчуваючы, што вяршыня, пік тэрору яшчэ не насталі.

Усе вынішчэньні Беларусі («патопы») мелі адну прычыну, зыходзілі з аднаго месца – з Масквы. І ўсё больш беларусаў цяперашняга пакаленьня пачынаюць разумець, што без ліквідацыі прычыны, крыніцы і месца разбою ніколі ня будзе добрага жыцьця для людзей і спакою для нашай краіны.

Мова

Сутнасьцю чалавецтва ёсьць мова. Мова была першаснай і навучыла чалавека думаць. Нічога няма больш важнага і больш каштоўнага для людзей, чым мова.

Тое ж самае адносіцца і да нацыі. Галоўнай і найважнейшай каштоўнасьцю, якая стварае і трымае нацыю, ёсьць нацыянальная мова. Гэта ведалі ўсе сьветлыя і разумныя людзі, якія дбалі пра добрае існаваньне, разьвіцьцё і жыцьцё нацыі.

Варвары (гэта значыць людзі супольнасьці, што існуе на нізкім узроўні культурнага і сацыяльнага разьвіцьця), захапіўшы чужыя землі, рабавалі іх, але не зьнішчалі мову народаў, бо ня бачылі ў ёй каштоўнасьці і небясьпекі для свайго панаваньня.

Гісторыя, аднак, спарадзіла фэнамэн “асьвечанага варварства”, якое вылілася ў квінтэсэнцыю сусьветнага зла.

Гэта той выпадак, калі ў варварскую імпэрыю стэпу (арду) быў унесены элемэнт цывілізацыі.


Першы этап адбываўся ў Х-ХІІ стагоддзях, шляхам экспансіі Хрысьціянства (праваслаўя) з Кіева і Полацка ў Фінна-Вгорскія землі на ўсходзе. Туды была занесена старабаўгарская царкоўная мова, пісьмовасьць і заехалі першыя Кіеўскія, Полацкія і Смаленскія «піянеры-каланізатары». Праваслаўе было асноўным чыньнікам каланізацыі земляў варварскага ўсходу. Аднак, у ХІІІ стагоддзі ўсе яны прымусам увайшлі ў вялікую Мангольскую імпэрыю, рэалізаваліся потым пад назовам Масква (па найменьню ракі і мясцовай народнасьці) і стварылі Маскоўскае княства. Масква, будучы пад манголамі, і населеная Фінна-Вугорскімі народамі, пераняла сістэму і сэнс улады Мангольскай імпэрыі варвараў.

Кіеўска-Полацкая каланізацыя Усходу цывілізацыйна і палітычна правалілася. Замест пашырэньня цывілізацыйнага ўплыву на Ўсход, у выніку ўтварыўся варварскі маскоўскі клон арды – вораг Кіева, Смаленска, Полацка і ўсяго Вялікага Княства Літоўскага. Ад цывілізацыйнай прышчэпкі засталася толькі афіцыйная (насельніцтва гаварыла па-фінску) моцна рэдукаваная стара-баўгарская мова і пісьмовасьць заснаваная (праз Хрысьціянства) на гэтай жа мове. (Пазьней імпэрцы назувуць яе «царкоўна-славянскай» і нават яшчэ мудрэй -- «древне-русской».)

Фінна-Вугорскі субстрат апрыёры паўплываў на расавыя прыкметы і псіхалагічныя асаблівасьці маскавітаў. Але ідэалогія агрэсіі і мэнтальнасьць нянавісьці да ўсіх на сьвеце сфармавалася тут, безумоўна, пад уплывам нявольніцтва і 250-гадовага панаваньня Мангольскай імпэрыі.


Другі этап зьнешняга прышчапленьня цывілізацыйнай формы маскавітам адбыўся ў XVIII-м стагоддзі, і зрабілі гэта цывілізаваныя немцы. Пад уплывам немцаў Масковія назвала сябе Расеяй і пераўтварылася ў Расейскую імпэрыю, пачала прыдумваць сабе імпэрскую гісторыю, ствараць імпэрскую літаратуру і абгрунтоўваць ваеннае пашырэньне Расеі як сістэму асаблівай палітыкі, накіраванай на зьмяненьне адносінаў у сьвеце. Зьявілася імпэрская міфалогія аб асаблівай ролі Расеі і аб апраўданьні агрэсіі.

Тут яшчэ адзначу, што як пры Пятры Шалёным, так і пры Кацярыне 2-й імпэрыя стваралася шляхам фальсіфікацыі гісторыі і шляхам варварскага абкультурваньня імпэрыі. Чаго варты той факт, што безьліч старажытных рукапісаў былі папраўленыя пад імпэрскую міфалогію, перапісаныя, а арыгіналы зьнішчаны. Сутнасьць фальсіфікацыяў – схаваць гнасеалагічныя сьведчаньні тоеснасьці маскавітаў з фінна-вуграмі і татара-манголамі і вывесьці цягласьць імпэрыі з Кіеўскай Русі.

Падкрэсьлю яшчэ раз: абкультурваньне маскавіцкіх земляў у XVIII-XIX стагоддзях і некаторыя зьнешнія цывілізацыйныя формы ў Расеі, практычна, не закранулі перанятую ў Арды сістэмную псіхалогію стэпу і нявольніцкія паняцьці аб ролі асобы, улады і дзяржавы ў расейскім шчарбатым соцыюме. Зьявілася новае імпэрскае ўсьведамленьне соцыюма, але засталіся варварскія паняцьці аб зьмесьце яго існаваньня.

Імпэрскі тып асобы, які зьявіўся ў Расеі, па зьнешнім выглядзе ўжо быў без халата, без кушака, армяка і бяз доўгай барады, хадзіў у эўрапейскім адзеньні, часам пры гальштуку, але ўнутрана застаўся тым жа варварам, злодзеям і гвалтаўніком, як і раней, толькі варварскія паняцьці яго ўжо былі ўзьвялічаны ўсьведамленьнем прыналежнасьці да сваёй вялікай імпэрыі. Асьвечаны тып маскоўскага варвара у новых імпэрскіх варунках ужо па-новаму, па-імпэрску меркаваў, што, захапіўшы тэрыторыю, трэба зьнішчаць дзеля імпэрыі ня толькі захопленых чужых людзей, але найперш мову і культуру гэтых людзей, набыткі іхняга жыцьця і духа, архітэктуру, пісьмовасьць, кнігі і мастацтва, рэлігію і традыцыі, крыніцы працы і багацьця, абзываць, хлусіць, ілгаць, прыніжаць гэтых людзей, каб яны самы перасталі сябе паважаць.

Сімбіёз дзікунства і ўсходняга варварства з формай эўрапейскай культуры спарадзіў у Расеі антычалавечую зьяву, якую ня ўмее рэальна зразумець Эўропа і ўвесь заходні сьвет, бо ў адрозьненьні ад Расеі форма і зьмест у заходняй культуры павязаныя разам. Эўропа іншая па сутнасьці соцыюма і па вобразу асобы -- заснавана на законе і на прызнаньні каштоўнасьці чалавека.

Некаторыя інтэлектуалы на Захадзе, праўда, усё ж разумелі дзікую і цёмную прыроду Расеі і нават пісалі пра гэта ў фігуральных уяўленьнях. Але гэта нічога не зьмяніла.

Маскоўская акупацыя Беларусі ў 2022 годзе і агрэсія супраць Украіны ў чарговы раз прыадкрылі заслону і паказалі сьвету антылюдзкую сутнасьць маскоўскага грамадзтва і злачынную прыроду расейскага імпэрыялізму.

Сумняваюся, аднак, што і на гэты раз заходні сьвет зробіць для сябе нейкія каардынальныя высновы. Але беларусам, бачачы, што вытвараюць маскоўскія акупанты ў Беларусі супраць беларусаў і ва Украіне супраць украінцаў, адпаведныя высновы трэба рабіць усім, і як найхутчэй, асабліва тым, хто йшчэ быў пад расейскай хлусьнёй і не задумваўся над існаваньнем.


Вернемся аднак да галоўнай каштоўнасьці людзей – да мовы. Ведаем, што першаснай лучнай асновай супольнасьці была мова. Пазьней зьявілася грамадзкае ўсьведамленьне народнай агульнасьці і нацыянальная ідэалёгія, пагрунтаваная на адзінстве мовы, тэрыторыі, гісторыі, традыцыяў і культуры, дзе мова была галоўнай каштоўнасьцю, якая яднала сваіх людзей і аддзяляла іх ад чужых.

Акупацыйная палітыка цывілізаванага варварства Расеі была галоўным чынам накіраваная на ліквідацыю мовы акупаванага народа, каб зьнішчыць падзел і завалодаць без астатку чужым нацыянальным рэсурсам. У Расеі была выпрацавана шырокая канцэпцыя зьнішчэньня нацыянальнай мовы: ад ідэалягічных хімэр тыпу “дружбы народаў”, “славянскага брацтва”, “пабудовы камунізму” і да рэпрэсіўнага закрыцьця нацыянальных школаў, друку, нацыянальнай літаратуры і лапідарнага перасьледу людзей за нацыянальную мову.

Злачынствы маскавітаў супраць беларускай мовы, якія яны зьдзейсьнілі, ёсьць такія вялікія, што часам зьдзіўляешся, як беларус яшчэ існуе. Але прыйдзе час, і за ўсе зьверствы супраць Беларускай мовы маскавіт адкажа на Судзе народаў, якія асудзяць імпэрыю зла.

Усё стагоддзямі нарабаванае маскоўцамі ў Беларусі ў барацьбе зь беларускай мовай, усе архівы, бібліятэкі, музэі, украдзеныя ў беларусаў, уся Мэтрыка Вялікага Княства Літоўскага і ўсе кнігі Францыска Скарыны – усё будзе рэквізавана ў захопнікаў і вернута беларусам у Беларусь.


Пасьля ўсяго зьверства, што пры ўсіх уладах учыніў маскаль супраць Беларускай мовы, гэтае маскоўскае разбурэньне будзе залічана ў стан крымінальных злачынстваў супраць нацыянальнай мовы і культуры народаў. Будзе пастаўлена пытаньне ў Арганізацыі Аб’еднаных Нацыяў аб прызнаньні злачынства супраць нацыянальнай мовы злачынствам супраць чалавецтва ў статусе міжнароднага заканадаўства.

Адраджэньне Беларускай мовы ў вольнай Беларусі стане аднаўленьнем справядлівасьці пасьля маскоўскага крыміналу супраць Беларускай нацыі і будзе адлюстравана ў заканадаўстве па адраджэньні культуры.

Дэкаланізацыя і Адраджэньне маглі б адбывацца па ўжо адпрацаванай ў сьвеце сістэме. Этапы яе наступныя.

Распаўсюд акупацыйнай мовы, за якой (мы ведаем) ідзе агрэсія, акупацыя і вайна, мат і безкультур’е, павінен быць спынены і ліквідаваны.

Вывучэньне маскоўскай акупацыйнай мовы будзе магчымае ва ўнівэрсітэтах як факультатыўны прадмет і на спэцыяльных факультэтах як абавязковы прадмет для падрыхтоўкі спэцыялістаў па архівах і гісторыі акупацыі.

У школе акупацыйная мова вывучацца ня будзе. Яна там непатрэбная, тым больш, што ў пэрспэктыве (пасьля распаду імпэрыі) маскоўская мова можа вырадзіцца ў мёртвую мову, цікавай толькі для вучоных і архівістаў.

Зло, якое прынесла беларусам акупацыйная расейская мова, нават цяжка абмераць, настолькі яно аб’ёмнае. З маскоўскай мовай ішла акупацыя, вынішчэньне людзей і нацыянальнай культуры. Русіфікацыя пашкодзіла думаньне і рэалізацыю здольнасьцяў беларусаў, нэгатыўным чынам уплывала на эканоміку. З русіфікацыяй ў галовы беларусаў упіхвалася і насаджалася дэфэктная расейская літаратура, заснаваная на імпэрскай нянавісьці да народаў, на адмоўных, шчарбатых, скасабочаных вобразах без духоўных ідэалаў, без разуменьня і павагі да асобы і чалавечага шчасьця, пагрунтаваная часта на паўкрымінальным маскоўскім “фальклоры” пра разбойнікаў ды бандзюганаў, дзе галоўнымі героямі ў якасьці станоўчых вобразаў былі “дурак”, “балда” ды гультай на печы.

Усё гэтую нізасьць расейцы штурхалі ў галовы дзецям акупаванай краіны.

Мат

Велізарную шкоду для разьвіцьця асобы і фармаваньня розуму стварала для беларусаў расейская мова праз так званы расейскі “мат”. “Мат” – гэта сурагатная моўная зьява, якая адлюстроўвае дэградацыю асобы і грамадзтва і выяўляецца ў лексічнай неадпаведнасьці мовы пры ацэнцы рэальных падзей і паведамленьняў. Гэта набор грубых слоў, выслоўяў і выклічнікаў, якія замяняюць фармулёўкі думак. Чалавек гаворыць матам, бо ня можа рацыянальна сфармуляваць думку і выявіць яе словамі існуючай мовы. У выніку ён выказвае толькі эмацыйныя словы-знакі, не зьвязаныя са зьместам, якія абазначаюць яго псіхічны стан і адносіны да рэчаіснасьці на знакавым умоўным узроўні. Гэта прота-думкі, якія ня здолелі стаць думкамі і сфармулявацца ў мове.

Падобная знакавая сістэма камунікацыі існуе ў жывёльным сьвеце. Калі варона трывожна крычыць “кар”, ці калі качка выдае сваё “крак”, -- уся чарада ўспрымае знак і ўздымаецца ў паветра.

Расейская сурагатная мова “мат” выконвае прыблізна падобную функцыю – камунікацыі на ўзроўні эмацыйных знакаў.

Паўтаруся: тут відавочная праява дэградацыі думаньня, адыход ад рацыё, адыход ад рацыянальнай мовы.

Паразітная мова “мат” ёсьць на зямлі толькі ў расейцаў. У прынцыпе нешта падобнае магло б існаваць у моўнай культуры як паразітнае адхіленьне, бо паразітызм у цэлым як шкодная зьява распаўсюджаная ў прыродзе і ў соцыюме. У маўленьні ён ёсьць таксама. Калі людзі, напрыклад, бяз перастанку і недарэчы ўжываюць неадэкватна словы-паразіты тыпу “так сказаць”, “э-э”, “клёва”, “абалдзенна” і г.д. Аднак шкоднасьць расейскай сурагатнай мовы “мат”, якая навязваецца акупаваным народам, ня толькі ва ўплыве на дэградацыю розуму і маўленьня. У мове “мат” выяўляецца квінтэсэнцыя маскоўскай антылюдзкай злабы і нянавісьці да чалавека, выказаная ў крайне грубым, нізкім і абразьлівым для людзкай годнасьці сэнсе і ў вульгарнай форме.

Цэнтрам зла мовы “мат” (адкуль і назоў) ёсьць подлае зьневажэньне маці і вобразу жанчыны. Такое магло зьявіцца толькі ў ардзе вандроўнікаў, у стэпе і на ўсходзе, дзе, як правіла, не шануюць жанчын.

Для беларусаў, у якіх існуе мэнтальны культ маці, дзе вобраз і слова “маці” зьяўляецца, фактычна, сакральным паняцьцем, адлюстраваным у паэзіі і публіцыстыцы, для беларусаў – расейская мова “мат” выглядае кашчунствам.

Карыстаньне “матам”, дарэчы, было забаронена ў БССР маральнымі і юрыдычнымі нормамі грамадзтва (звычайна спасылаліся на артыкул 201 Крымінальнага Кодэксу БССР «Хуліганства»).

І цяпер што мы маем у Беларусі на выхадзе ў выніку дзікай расейскай русіфікацыі, у выніку 28-мі гадоў прамаскоўскага рэжыму хама і прадажных грубых людзей! Маскоўскі бруд шлюзам плыве, сьвішча ў Беларусь.

У 2000-м годзе да ўдады ў Расеі прыйшоў КГБ. У 2001 годзе ў Пецярбургу Пуцін у сваім выступе так і сказаў (цытую па памяці): “Задача, пастаўленая КГБ СССР, выкананая. Улада ў нашых структур.”

У гэты час у расейскую ўладу, у палітыку, у бізнэс, культуру, у інфармацыю і мастацтва хлынула гэбісцкая агентура і зьвязаны зь ёй крымінальны сьвет. Яны прынесьлі свой слэнг у палітыку і прапаганду, на тэлебачаньне і ў шырокі быт. Расейскі “мат” загучэў на ўвесь голас, замяняючы паступова сабой расейскі “язык”.

Маскоўская агрэсія супраць Украіны высьветліла рэальнае становішча. Перахоп тэлефонных размоваў маскоўскіх акупантаў-вайскавікоў з жонкамі, дзецьмі і бацькамі засьведчыў такое падзікунства адносінаў, якіх яшчэ ня ведаў сьвет. Гучыць напоўніцу толькі расейскі “мат”, які наглядна, грунтоўна і агрэсіўна выціскае з гаворкі расейцаў “расейскі язык”. Практычна, «языка» ўжо не чуваць. Гучаць толькі мат.

Маральная дэградацыя расейскай інтэлігенцыі, расейскіх вайскавікоў, бандытаў, катаў, галаварэзаў, дзеячоў гнілога расейскага мастацтва, ілгуноў і гвалтаўнікоў і дэградацыя расейскай мовы – тут усё ў адным аб’ёме, гэта ўзаемазьвязана.

Вяртаньне ў мову

Небясьпека, аднак, у тым, што расейскае маральнае выраджэньне праз сурагатную мову “мат” – гэта ёсьць заразная зьява для акупаваных грамадзтваў. Спыніць распаўсюд заразы можна праз абмежаваньне кантактаў і праз прафілактыку заражэньня, выключэньне з ужытку найперш “языка” як асновы расейскага “мату”. Адпаведна павінна вярнуцца беларуская мова і беларускае здаровае маральнае выхаваньне маладога пакаленьня.

Тут праблема нескладаная, але патрабуе здаровага сэнсу і часу. Дэрусіфікацыя ў вольнай Беларусі запатрабуе мінімум аднаго-двух пакаленьняў (гэта значыць ад 10 да 20 гадоў).

Акупацыйная русіфікацыя, асабліва пры хамскім рэжыме, пранікла вельмі шырока ў беларускае грамадзтва. У выніку па-расейску ў Беларусі гавораць ужо не маскалі, ня ворагі чалавецтва (якіх тут ня шмат), а вымушаны гаварыць самыя беларусы, якія аднак лічаць сябе беларусамі, шануюць сваю зямлю, радзіму і ведаюць, што іхняя нацыянальная мова – беларуская.

У гэтым становішчы адразу выключыць з ужытку расейскую мову нельга, бо яна існуе па факту. Расейская мова ў сістэме беларускага Адраджэньня мусіла б мець зацьверджаны законам часовы статус пераходнай мовы на дастаткова доўгі дастасаваны для людзей тэрмін, каб не ствараць нязручнасьцяў для самых беларусаў і дзяржаўных структур.

Аднаўленьню нацыянальнай мовы паспрыяе вернутая законная Канстытуцыя 1994 года. Выбраны парлямант у гэты час прымае палажэньне пра часовы пераходны статус расейскай мовы.

Вяртаньне да роднай беларускай мовы будзе адбывацца галоўным чынам разам з ростам пакаленьняў, якія скончаць беларускія школы і ўнівэрсітэты. Такім шляхам адраджэньня ў 20-30-х гадах ХХ-га стагоддзя ішла анямечаная Чэхія (пра якую, дарэчы, Карл Маркс у свой час памылкова пісаў, што ёй -- канцы, што чэхі не адновяцца). Такім шляхам ішоў Казахстан і іншыя раней акупаваныя краіны.

У ідэальным разьліку пэрспэктывы адраджэньня Беларусі і беларускай мовы вельмі добрыя. Добрыя найперш таму, што маем вельмі харошы, кемлівы, працавіты і адукаваны Беларускі народ. Немалаважна і тое, што наша мова беларуская вельмі прыгожая, багатая, літаратурна і фальклорна разьвітая, і шмат выйграе ў параўнаньні з кандовай, грувасткай акупацыйнай расейскай мовай, якая цяпер, як мы ўжо паказалі, выраджаецца ў “мат”.

Для ажыцьцяўленьня беларускіх ідэалаў адраджэньня нацыі, мовы і культуры трэба збавіцца ад расейскай акупацыі, ад антыбеларускага рэжыму расейскіх марыянэтак і ўсімі сіламі дапамагаць украінцам разьбіць расейскага мордэра, каб разам пазбыцца ад маскоўскай навалы.

Усё гэта магчыма. Пачнем з простага і найважнейшага – гаварэм па-беларуску.

14 сьнежань 2022 г.          Зянон ПАЗЬНЯК

ПРЫЕЗД КРАМЛЁЎСКАГА ГНОМА АЛЬБО АНТЫЛЮДЗКІЯ НАМЕРЫ І ДЗЕЯНЬНІ СУПРАЦЬ БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫІ

posted Jan 14, 2023, 3:17 PM by Адміністратар Навін   [ updated Jan 14, 2023, 3:17 PM ]

        Галоўныя вынікі прыезду маскоўскага гнома ў Беларусь (візіт Пуціна 19 сьнежня 2022 г.) і пазьней працягу перамоваў з Лукашэнкам ў Пецярбурзе 26-27 сьнежня -- гэта інтэнсіфікацыя вынішчэньня нацыянальных прыкмет Беларускага народа, рэпрэсіі супраць тых беларусаў, якія маюць патрыятычныя пазыцыі, інтэнсіфікацыя паглынаньня Беларусі ў Расею і (увага!) прадстаўленьне Лукашэнку магчымасьці выкарыстоўваць расейскую ядзерную зброю і нанясеньне ядзернага ўдару па Украіне.

Ніякага камюніке не было прынята (між бандытамі тое ня робіцца). Але пазьней было паведамлена пра аб'яўленьне 2023 года ў Беларусі годам "рускава языка" і аб тым, што яны (цытата) "дамовіліся весьці падрыхтоўку экіпажаў баявых самалётаў арміі Беларусі, якія ўжо пераабсталяваныя «для магчымага прымяненьня боепрыпасаў паветранага базаваньня з спэцыяльнай баявой часткай». Гэта значыць, што размова йдзе аб атрыманьні ў рэжымнае карыстаньне для Лукашэнкі самалётаў здольных вазіць і выкарыстоўваць "зброю спэцыяльнага прызначэньня" (гэта зн. атамную), якую можа перадаць Расея.

Выснова. Перасьлед за Беларускую мову яшчэ больш узмоцніцца. Беларусаў будуць хапаць яшчэ больш інтэнсіўна, прыдумваючы ім "экстрэмізм", "тэрарызм", "дзейнасьць супраць дзяржавы" і т.п., што прадугледжвае доўгі (да 25 гадоў) турэмны тэрмін зьняволеньня.

Толькі што (як ў 1930-х гадах) лукашысцкія нішчыцелі назвалі нацыяналізм злачынствам і кваліфікавалі юрыдычным тэрмінам. Пачаліся суды за беларускі "нацыяналізм".

Ужо сьпешна падрыхтаваныя ў поўным сэнсе крымінальныя папраўкі ў Закон аб грамадзянстве, згодна якіх будуць пазбаўляць беларусаў беларускага грамадзянства па дзясятках прыдуманых абвінавачваньняў і артыкулах. У тым ліку, напрыклад, за пагрозу ў дачыненьні да службовай асобы альбо за "паклёп на прэзыдэнта". (У Беларусі па закону не існуе прэзідэнта. Па факту прэзыдэнтам сябе называе Аляксандар Лукашэнка).

Зазначу, што згодна Закона аб грамадзянстве, падрыхтаваным дэпутацкай Апазыцыяй БНФ і прынятым Вярхоўным Саветам Рэспублікі Беларусь 12-га скліканьня, ніхто ні пры якіх абставінах ня можа грамадзяніна Беларусі, беларуса па паходжаньні і па нараджэньні пазбавіць грамадзянства яго краіны. (Гэта, калі па-людзку. Па-бандыцку, -- як бачым, зь людзьмі можна не лічыцца). Адбываецца грубая і маніпулятыўная палітыка генацыду Беларускай нацыі, звярстаная ў Маскве.

Пасьля менскага візіту Пуціна і потым перамоваў з Лукашэнкам у Пецярбурзе трэба ведаць, што з двух псіхапатаў і злачынцаў ужыць ядзерную зброю супраць людзей рэальна можа адзін зь іх -- гэта Лукашэнка. Варыянт ядзернай вайны рукамі менскай марыянэткі ў Маскве ўжо праглядаецца. Пуцін на ўсялякі выпадак няўклюдна рыхтуе сабе прымітаўнае алібі, каб ацаліць Расею і стаць назыўным пераможцам у вайне, як ён, магчыма спадзяецца, пасьля таго калі Беларусь і Украіна будуць чужымі рукамі ператвораны ў ядзерны друз.

Ну, трэба ж задумацца -- навошта Лукашэнку спэцсамалёты з расейскім ядзерным зарадам? Навошта? Ружжо на сцэне павінна ж выстраліць. І Пуцін тады, як быццам, ні пры чым. Гэта, маўляў, той вар'ят стрэльнуў. Па ім лупіце.

Пускавым рычагом такога намеру можа стаць правакацыя расейскага войска з тэрыторыі Беларусі.

Падазрэньне выклікае тое, што цяпер гэтак жа, як ўвесь час перад 24 лютым 2022 года, дружна амаль ў адзін голас чуецца хор, што, маўляў, нападу на Кіеў зь Беларусі ня будзе. Дзіўнае гуканьне. І гэта ўсё насуперак таму, што Беларусь адкрыта шпігуюць расейскай ваеншчынай, лятаюць маскоўскія самалёты, едуць цягнікі з жывой сілай, машынамі і бронетэхнікай, швэндаюцца маскоўскія генэралы і халуі зноў плануюць сумесныя з маскалямі "вучэньні". Беларусы супраць вайны. Беларуская армія на хоча ваяваць супраць украінцаў. Лукашэнка баіцца народа. Але пры выбуху атамнай бомбы гэта ўсё страціць значэньне.

Падсумую. Прыезд крамлёўскага гнома ў Менск і скасабочаныя яго паводзіны на сустрэчы ў Піцеры зьвязаныя з намерамі далейшага зьнішчэньня Беларускай нацыі і падрыхтоўкай бясьпечнага для Расеі варыянту лякальнай ядзернай вайны на тэрыторыі Украіны і Беларусі. Трэба ўважліва сачыць за бандытамі.

10 Студзень 2023 г.

Зянон Пазьняк

СКЛАДАНАЕ ЖЫЦЬЦЁ ПАДВОЙНЫХ "БАРЦОЎ"

posted Jan 13, 2023, 9:47 AM by Адміністратар Навін   [ updated Jan 13, 2023, 11:10 AM ]

        Тыповая мэтода расейска-царскай жандармэрыі, савецкага КГБ і цяпер расейскага ФСБ у працы з агентамі -- пэрыядычна саджаць іх ў турму, дзеля алібі, стварэньня вобразу змагара і рэвалюцыянера і пры неабходнасьці выпускаць іх, дзеля пранікненьня ў альтэрнатыўную (антырэжымную) сістэму, дзеля ўплыву на альтэрнатыўныя ролі і працэсы.

У гэтым парадку нічога не мяняецца. Цяпер у ліку тысячаў беларускіх палітзьняволеных знаходзіцца некалькі такіх асобаў (мы гэта ведаем), якія зачэпленыя спэцслужбамі і сядзяць у турме да пэўнага часу. Могуць зрабіцца потым нават героямі. (Трэба ведаць, аднак, што гэб'ё адносіцца да агентуры з вышыні свайго становішча і нават грэбліва.)

Нядаўна акупанты арыштавалі добра і даўно вядомага тыпажа такога Андрэя Дзімітрыева. (Дарэчы, кандыдаваў "спойлерам" на прэзыдэнцкіх выбарах 2020 г., прытым даволі радыкальна і папулярна).

Андрэя Дзімітрыева ў палітычных вызвольных колах здаўна лічаць вырабленым агентам гэбоўскай канторы. У пачатку 2010 года, калі ўжо быў цалкам выпрацаваны агентурны рэсурс Мілінкевіча, у Менску пераважна канторшчынай (сярод якіх заўважную ролю меў Дзімітрыеў) была арганізавана новая "апазыцыя" пад выбары прэзыдэнта. Яна была выразна прарасейскай, атрымала вялікую фінансавую падтрымку з Захаду (рэальна 4,5 млн. эўра) і назвалася "Говори правду".

Падстаўной асобай (лідэрам) агентура "сасватала" паэта-патрыёта Уладзімера Някляева, які даўся сябе ўгаварыць ісьці на прэзыдэнта. У выніку так званыя лукашысцкія "выбары" скончыліся грандыёзнай правакацыяй, пабіцьцём беларускай грамадзянскай супольнасьці (тысячы беларусаў трапілі за краты) і арыштам усіх так званых "кандыдатаў", бальшыню зь якіх Лукашэнка, дарэчы, публічна загадаў залічыць у кандыдаты без прадстаўленьня поўнага збору 100 тысячаў подпісаў (і яны пагадзіліся).

Ад Някляева, якога моцна зьбілі, у турме адабралі здароўе і ён толькі ў 2015 годзе, відаць, канчаткова зразумеў, хто яго скарыстаў і куды ён трапіў, калі яго (з-за непатрэбы) адхілілі ад спраў у "Говправде", і кандыдатам на выбары 2015 года ад "Говправды" празначылі жонку афіцэра КГБ Тацьцяну Караткевіч. Яна акуратна выканала ролю.

На выбары ў 2020-м "кандыдатам" ужо пайшоў Дзімітрыеў. Перад гэтым ён і Караткевіч кансультаваліся з расейскім амбасадарам-шпіёнам Бабічам. Як пісала "РИА Новости" "посол Михаил Бабич встретился с лидерами кампании "Говори правду" Андреем Дмитриевым и Татьяной Короткевич по их инициативе. Бабич рассказал белорусской оппозиции о развитии Союзного государства. Он добавил, что рассказал лидерам "Говори правду" о той работе, которая ведется по строительству Союзного государства, чтобы снять все инсинуации на предмет недружественных действий по поглощению страны. Оппозиционные политики выложили фотографию со встречи в своих соцсетях". і г. д.

Цяпер дайшла чарга сядзець да Дзімітрыева. (Зазначу, ён не апошні такі ў чарзе. 30-я вярнуліся. Сутнасьць падзей добра растлумачыў доктар П. Усаў.)

Пасьля арышту Дзімітрыева адразу трэба было чакаць ўспышкі "інфармацыі" ў "дэмсмі", словаў падтрымкі, "мудрых", прыхільных і амбівалентных разважаньняў пра лёс Дзімітрыева, пра яго ролю, пра супярэчнасьці яго асобы, пра пакараньне з боку Лукашэнкі ўсіх, хто адхіляўся і г. д. Дакладна так і сталася. Ужо пішуць. Пайшло-паехала. Інкш быць не магло. Прытым гэтак лаяльна, двузначна-хвалебна выказаліся нават такія журналісцкія асобы, ад якіх ніхто нічога падобнага не чакаў. Але ў тым і характэрнасьць рэжымных падзей.

Калі абваліцца акупацыйны рэжым, калі будзе ліквідавана акупацыя і выйдуць палітвязьні на волю, тады беларускаму грамадзтву яшчэ прыдзецца сустрэцца таксама і з вызваленымі "героямі па прымусу", якія палезуць на трыбуны, у партыі і ў арганізатары мас.

Але ёсьць зброя, якой яны баяцца і супраць якой бясьсільныя. Гэтая зброя -- люстрацыя, якая будзе (павінна быць) праведзена хутка пасьля зьмены ўлады. Люстрацыя ў беларускіх ўмовах абвалу антынароднага рэжыму ёсьць катэгарычная неабходнасьць, без правядзеньня якой добрыя перамены ў грамадзтве не атрымаюцца.

12 студзень 2023 г.

Зянон Пазьняк

БАЯВЫ ДРОН УЖО НА ЎЗБРАЕНЬНІ ПАЛКА КАЛІНОЎСКАГА

posted Jan 7, 2023, 1:41 PM by Адміністратар Навін   [ updated Jan 7, 2023, 1:50 PM ]

        Цэлы месяц сябры Нацыянальна-Вызвольнага Руху "Вольная Беларусь" наўпрост зьбіралі сродкі сярод беларусаў на набыцьцё баявога дрона для дабраахвотніцкага палка імя Кастуся Каліноўскага, што ў складзе ўзброеных сілаў Украіны змагаецца з рашысцкім агрэсарам і акупантам. 
Неабходныя сродкі былі сабраныя, і сябры Руху паехалі на завод вытворцаў ва Украіне, набылі баявы дрон "Кажан Е 630", прывезьлі і  4-га студзеня перадалі ваярам палка Каліноўскага. (Перадалі таксама лекі.)
Жыве Беларусь! Слава Украіне! Сьмерць рашысцкім бандытам і маскоўскім акупантам!
Рух "Вольная Беларусь" заўсёды будзе падтрымліваць і дапамагаць героям і змагарам за вольную Украіну і вольную Беларусь.
Рух заклікае ўсіх беларусаў дапамагаць у камплектацыі палка Каліноўскага зброяй, транспартам, медыкаментамі і рыштункам. На аснове гэтай баявой адзінкі павінна фармавацца і вырастаць Беларуская вызвольная армія -- надзея вызваленьня Беларусі. 

Інфармацыя Руху "Вольная Беларусь" 
---------------------------------------------------------

ПАДЗЯКА БЕЛАРУСАМ

На працягу лістапада і ў пачатку сьнежня гэтага году ў Польшчы, але галоўным чынам ў Нью-Ёрку, адбывалася зборка грошай для Нацыянальна-Вызвольнага Руху “Вольная Беларусь” на набыцьцё рыштунку і баявога дрона для палка Каліноўскага, які ваюе ў складзе збройных сілаў Украіны супраць маскоўскіх агрэсараў. Усяго сабрана 14.470 даляраў. Зь іх 390  скарыстана на набыцьцё ўцяпляльнікаў, жгутоў (турнікетаў) і лекаў, на трансакцыю і перасылку. Рэшта — 14.080 даляраў — патрачага па галоўным прызначэньні (аплата за дрон -- 12.500 $ і інш.).
Кожнаму з 34-х амэрыканскіх даўцаў выказаная пісьмовая падзяка за падтрымку Руху і ваяроў. Але тут (у публічным рэсурсе), улічваючы ваенны час і стан рэпрэсіяў ў акупаванай Беларусі, мы не падаём імёны нашых дабрадзеяў, дбаючы пра бясьпеку. Вялікая ўсім падзяка. 

25 сьнежань 2022 г.
Зянон ПАЗЬНЯК
ад Беларускага Нацыянальнага Сакратарыяту 
Руху “Вольная Беларусь”

ВЫСНОВЫ ПРА ВАЖНАЕ

posted Jan 4, 2023, 5:17 AM by Адміністратар Навін   [ updated Jan 4, 2023, 5:17 AM ]

(Санкцыі, палітвязьні, вайна)

Актуальныя пытаньні, якія не зыходзяць з тэмы, -- гэта эканамічныя санкцыі супраць народа Беларусі, уведзеныя эўра-прагматыкамі, і другое -- вызваленьне палітвязьняў у Беларусі. Трэцяе -- недапушчэньне ўцягваньня Беларусі ў ваенныя дзеяньні супраць Украіны. Усе тры тэмы ўзаемазьвязаныя.

Улічваючы тое, што вядома і тое, што ня раз гаворана, зыходзіць трэба з інтарэсаў Беларускага народа і дзяржавы Беларусі. Усе эканамічныя санкцыі (акрамя пэрсанальных) павінны быць адменены. Павінна быць спыненая дыскрымінацыя беларусаў, што ўцяклі ад рэпрэсіяў рэжыму за мяжу ў Эўропу. Дыскрымінацыя беларусаў на Захадзе ёсьць актам несправядлівасьці і парушэньнем правоў чалавека, пра якія так любяць казаць некаторыя ў Эўразьвязе.

Эканамічныя санкцыі зрабілі горш народу Беларусі, але не пахіснулі рэжым Лукашэнкі, толькі больш загналі яго ў залежнасьць ад Пуціна і выклікалі расейскую акупацыю Беларусі. Вось што натварылі антыбеларускія эканамічныя санкцыі.

Ёсьць падставы меркаваць, што лева-прагматычная Эўропа ў інтарэсах сваіх дачыненьняў з Расеяй -- здала Беларусь пад санкцыі і пад расейскую акупацыю, не разумеючы, што гэта стане пачаткам маскоўскай агрэсіі супраць Украіны.

Пра гэта я папарэджваў і ў 2020-м, і ў 2021-м гадах (і нават у 2015-м). Толькі здаровы сэнс, відаць, не для ўсіх эўра-палітычных дзеячоў.

Тысячы палітычных вязьняў, якіх у Беларусі схапілі і асудзілі не па закону, а па хлусьні і па жаданьню ўлады, трэба лічыць палоннымі, схопленымі ў час акупацыі Беларусі.

Абмяняць беларускіх палонных можна на зьнятыя санкцыі. Прытым Захад мог бы прыняць беларускіх палітвязьнаў на сваёй тэрыторыі, бо рэжым іх зьнішчыць.

Абгрунтаваньне гэтага дзеяньня такое: галоўнае -- чалавек. Чалавек вышэй усялякай санкцыі, тым больш, калі гэтая санкцыя супраць чалавека.

Нагадаю, што Ізраіль абменьваў тысячу палонных арабскіх тэрарыстаў на аднаго палоннага ізраільскага жаўнера. І гэта правільна, калі цаніць жыцьцё сваіх людзей.

Сітуацыя акупацыі і рэпрэсій у Беларусі і адначасна сітуацыя вайны ва Украіне вымагае ад украінцаў не зьневажаць беларусаў, не штурхаць беларусаў сваёй лаянкай да расейцаў, а наадварот, -- адрываць іх ад Расеі, падтрымліваць беларускае непрыняцьце вайны, прыцягваць іх да падтрымкі і спачуваньня ўкраінцам.

І беларускі народ, і ўкраінскі народ ёсьць ахвярамі і аб'ектам расейскай агрэсіі. Толькі зь Беларусяй авантура ў маскалёў пакуль што атрымалася, а з Украінай -- не. Найшла каса на камень.

Таму з боку Украіны трэба спыніць усялякую расейска-агентурную прапаганду нянавісьці супраць беларускага народа і абвінавачваньні яго ў нейкай калектыўнай адказнасьці з боку слаба думаючых людзей.

Больш таго, для ваеннай дыпляматыі і з боку Эўропы, і з боку Украіны мусіла б абходзіць пытаньне, як разлучыць "сіямскіх блізьнятаў" -- Пуціна з Лукашэнкам, -- як адарваць Лукашэнку ад Пуціна, сутыкнуць іх, тым больш, што Лукашэнка бачыць, што Расея вайны не выйграе'.

Тым часам Эўропа робіць усё наадварот, усё, каб гэтыя злачынцы трымаліся адзін за аднаго неразлучна. І гэта ў той час, калі адзін зь іх ужо можа пахіснуцца.

У Эўропе ёсьць такія палітычныя мудрацы, якія ўсю Беларусь гатовыя загнаць у Расею. Грош цана такой палітыцы. Дыскрымінацыя беларусаў у Эўропе глыбока абурае, і гэта ня будзе забыта.

Прадухіліць магчымасьць уцягваньня беларускай арміі ў вайну супраць Украіны рэальна немагчыма адным рашэньнем. Але можа быць шэраг узаемазьвязаных дзеяньняў, накіраваных для гэтай мэты. Добра, напрыклад, каб амэрыканцы правялі ваенныя вучэньні (хоць з адным батальёнам) у Польшчы каля мяжы Беларусі. Гэта часова ўмацуе пазыцыю калабарантаў, якія супроцьстпяць расейскаму націску ўступіць у вайну з Украінай. Магчыма таксама дыпляматычная (у рэальнасьці цалкам правальная) маніпуляцыя з перагаворнай пляцоўкай у Менску (каб адцягнуць час агрэсіі ) і іншае, -- напрыклад, прапанова з боку ўкраінцаў аб перамовах з Лукашысцкім рэжымам аб статусе непераходу мяжы і т. п. Назіраньнямі і заклінаньнямі пад камень ляжачы -- вада не цячэ.

Галоўнае для вольных беларусаў -- усімі сіламі і сродкамі падтрымліваць змагарную Украіну, спрыяць разбудове палка Каліноўскага ў буйную беларускую вайсковую адзінку, дапамагаць яму кадрамі і рыштункам, мацаваць перамогу Украіны над маскоўскім мордарам і набліжаць свабоду Беларусі.

Новы 2023 год дае надзею. Цяжка, але ня ўсё так дрэнна. Пераможа Украіна. Паўстане Беларусь. Жыцьцё пераменіцца да лепшага, калі зьнікне агрэсіўная імпэрыялістычная Масква -- прычына войнаў і няшчасьцяў на сьвеце.

4 студзень 2023 г.     Зянон ПАЗЬНЯК

ДОБРАЯ СПРАВА

posted Jan 3, 2023, 4:40 AM by Адміністратар Навін   [ updated Jan 3, 2023, 4:41 AM ]

30 ліпеня мінулага года сябры руху "Вольная Беларусь" сабралі сто подпісаў сярод беларусаў, украінцаў і палякаў і накіравалі ліст кіраўніцтву тэлебачаньня "Белсат" з прапановай спыніць русіфакацыю тэлебачаньня, выключыць акупацыйную мову зь беларускіх перадачаў і працаваць на беларускіх людзей ды на будучыню Беларусі, але не на расейскага мордара.

https://www.facebook.com/ivan.viktarovic.5/posts/pfbid0291YdAYDtY8EiuE9NRGdm6zGEBrEfXq8eMhwsskTWjCMsznEr6xxh1DwX3UU1nL3Jl

Вынік быў станоўчы. Зь верасьня аднавіліся беларускія перадачы на Белсаце. Гэта, мушу сказаць, рэдкая зьява, калі нейкая арганізацыя пачынае нешта дрэннае і пасля ліста людзей адмаўляецца ад дрэннасьці. Белсат тое зрабіў. Дзякуй.

Гэта сьведчыць, што там розныя плыні і агентура студыю цалкам пакуль што не захапіла. Белсат, як бачым, можа прымаць разумныя рашэньні.

Яны, праўда, суіснуюць часам з поўным прапагандысцкім маразмам. Такія, відаць абставіны. На Новы год, напрыклад, красаваўся такі загаловак: "news HАВIНЫ Навагодні зварот абранай прэзідэнткі Святланы Ціханоўскай 01.01.2023."

Гэта наколькі трэба быць ілжывым, нахабным і цынічным прапагандыстам, каб такое напісаць, наколькі не паважаць гледачоў! Зрэшты, у Маскве ілгуць яшчэ мацней.

ЗП.

Зянон Пазьняк: СЛАВА БЕЛАРУСКАМУ НАРОДУ!

posted Dec 31, 2022, 6:14 AM by Адміністратар Навін   [ updated Dec 31, 2022, 6:15 AM ]

(навагодні зварот)

Зянон Пазьняк. Віншаваньне з Новым 2023 годам
https://www.youtube.com/watch?v=9AfYbYIVtws 

СЛАВА БЕЛАРУСКАМУ НАРОДУ

posted Dec 31, 2022, 6:11 AM by Адміністратар Навін   [ updated Dec 31, 2022, 6:11 AM ]

(Навагодні зварот)

Дарагія землякі, паважаныя Беларусы. У цяжкім часе віншую нас усіх з надыходзячым Новым 2023-м годам. Хай шчасьціць усім добрым людзям.

2022 год быў для нас неспрыяльны. Унутраная прамаскоўская акупацыя зьмянілася зьнешняй акупацыяй. 17-га студзеня, пры здрадніцкіх паводзінах Лукашэнкі, Расея ўвяла свае войскі ў Беларусь пад відам вучэньняў і акупавала краіну. Узмацнелі рэпрэсіі супраць беларусаў, якія працягваюцца з 2020 года. З тэрыторыі акупаванай Беларусі расейскія агрэсары напалі на Украіну і ўвесь час хочуць уцягнуць Беларусь у сваю злачынную вайну супраць украінцаў.

2022 год быў годам цярпеньня нашага народа і вялікіх нацыянальных страт, такіх вялікіх, якія ацэньваюцца намі як трэці ў нашай гісторыі вынішчальны "Патоп". Ворагамі разбурана і зьнішчана беларуская грамадзянская супольнасьць. Ліквідавана больш за 1100 грамадзкіх арганізацыяў. Сотні тысячаў беларусаў выгнаны за мяжу ў эміграцыю і ўцякацтва, ліквідаваныя беларускія школы і вольны друк, разбураны мастацкая і пісьменьніцкая арганізацыі, ліквідаваная трупа Акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы, забароненыя беларускія кнігі ў бібліятэках, усё нацыянальнае беларускае аб'яўлена экстрэмісцкім і, фактычна, апынулася па-за законам; міліцыянеры і гэбісты акупацыйнага рэжыму кідаюцца на вуліцах на гук беларускай мовы, хапаюць людзей і кідаюць за краты. Турмы перапоўненыя беларусамі, якіх там б'юць, калечаць, катуюць, забіваюць на сьмерць, адзначаюць жоўтымі латкамі на адзеньні для распазнаньня; тысячы палітычных вязьняў увязьнены незаконна за колер вопраткі, за беларускую кнігу, за фатаграфію Беларускага сьцяга, за "падабайку" ў Інтэрнэце, за чытаньне беларускіх рэсурсаў, за словы "Жыве!" і "Люблю Беларусь!", за любую прыдуманую прычыну, каб схапіць беларуса і апраўдаць разбой.

Рэпрэсіі, расправы і пацыфікацыя вольных беларусаў, генацыд, што праводзіць акупацыйны рэжым Лукашэнкі ў Беларусі, рэальна падтрымлівае эўра-маскоўскай палітычная мафія. Беларускі народ, што паўстаў у 2020 годзе, які зараз вынішчаюць акупанты, пастаўлены ў сьвеце ў становішча ізгоя. Тысячы беларусаў, што змагаліся з антыбеларускім рэжымам, якім удалося ўцячы ад сьмерці і турмы за мяжу ў Эўропу, пазбаўлены там асноўных правоў. Яны ня могуць адчыніць рахунак у банку, іх не бяруць на працу, не даюць вучыцца ва ўнівэрсітэтах толькі за тое, што яны беларусы, абмяжоўваюць іхныя пераезды праз мяжу, адносяцца непрыхільна. І самае варожае і несправядлівае тое, што супраць змагарнага беларускага народа ўведзены эканамічныя санкцыі пад відам таго, што гэта санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Толькі церпіць ад гэтых санкцыяў беларуская эканоміка, беларускі гандаль, інфраструктура і беларускі народ, але не антынародны рэжым і не Лукашэнка, які ў адказ на санкцыі цалкам прадаўся Маскве і ўпусьціў у Беларусь расейскія акупацыйныя войскі, што цягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны.

Вось вынік эканамічных санкцыяў палітычнай мафіі, даўно выбудаванай па восі Парыж-Бэрлін-Масква. Вось вынік сэрвільных паводзінаў агентурнай групоўкі, створанай Газпрамам і ФСБ, што прыкрываецца фіктыўнай фігурай Ціханоўскай і па сёньняшні дзень гукае за эканамічныя санкцыі супраць народу Беларусі.

І цяпер пытаньне, якое паўтараюць шмат дзе: як вызваліць палітзьняволеных у Беларусі, увязьненых незаконна ў той час, калі адбылася акупацыя краіны, працягваецца генацыд народа і антыбеларускі рэжым падтрымлівае расейскую агрэсію супраць Украіны? Адказаць на гэтае пытаньне ня ў стане ні Эўразьвяз, ні агентурная групоўка пад шырмай Ціханоўскай, бо яны самы прычыніліся да дыскрымінацыі беларусаў у міжнародным маштабе.

Дзеля вызваленьня палітвязьняў у Беларусі ёсьць два шляхі. Адзін шлях гіпатэтычны і магчымы. Гэта ліквідацыя ўлады антыбеларускага рэжыму Лукашэнкі воляй і дзеяньнем народа Беларусі і яго арганізацыяў.

Другі шлях -- рэальны, але ён ня будзе ажыцьцёўлены. Гэты шлях, улічваючы вайну, вымагае папярэдняй ваеннай дыпляматыі. Эўразьвяз павінен адмяніць усе шкодныя для народа эканамічныя санкцыі супраць Беларусі і спыніць дыскрымінацыю беларусаў ва ўсім сьвеце. Да беларусаў, што ўцяклі ад акупацыі, рэпрэсіяў і генацыду, трэба пачаць адносіцца гэтак жа добра, як да цяперашніх уцекачоў-украінцаў і як да ўцекачоў-палякаў за часы ваеннага стану і дыктатуры Ярузэльскага. Гэта значыць -- адносіцца прыхільна і з палёгкамі ва ўладкаваньні за мяжой. Астатнія дачыненьні з рэжымам Лукашэнкі -- гэта пытаньне дыпляматыі, палітычнай тэхналёгіі і палітычнай волі.

Зразумела, што такое ня будзе зроблена, бо яно супярэчыць "спэцыяльнай эўрапалітыцы". "Прагматычная эўрапалітыка" і надалей будзе душыць беларускі народ эканамічнымі санкцыямі, заганяць рэжым Лукашэнкі пад Пуціна і адначасна фальшыва патрабаваць вызваленьня палітвязьняў, даючы мільёны грошай для агентуры пад Ціханоўскую, каб яны таксама працягвалі патрабаваць ўзмацненьня санкцыяў і блакады акупаванай Беларусі, дзе шалеюць рэпрэсіі.

Гэтае маё навагодняе пасланьне адкрытае і канкрэтнае. Я маю маральнае і палітычнае права дзеля такога канкрэтнага звароту, бо валодаю палітычным капіталам, які рэальна і даўно існуе.

Палітычны капітал -- гэта тое, што рэальна ўвасоблена ў жыцьцё ў выніку палітычных дзеяньняў асобы; гэта тое, што рэальна ёсьць, што вызначыла і вызначае статус-кво і адносіны ў грамадзтве.

У Беларусі ёсьць дзьве асобы, якія валодаюць палітычным капіталам, адлюстраваным у грамадзтве. Гэта Аляксандар Лукашэнка, які сканцэнтраваў каласальны адмоўны палітычны капітал шкоды і разбурэньня нацыі, стварэньня структуры і сістэмы дэгенератыўнага існаваньня супольнасьці і дзяржавы.

Станоўчы палітычны рэсурс (капітал) зьвязаны з маёй дзейнасьцю, належыць мне і Дэпутатам Незалежнасьці, зь якімі дзейнічалі разам. Гэта ёсьць рэальнасьць. Яна ўвасоблена ў зьяўленьні і існаваньні незалежнай дзяржавы Рэспублікі Беларусь, у стварэньні Беларускага Народнага Фронту "Адраджэньне", у ліквідацыі камунізму ў Беларусі, у адкрыцьці Курапатаў і стварэньні Народнага Мэмарыялу Курапаты, у праўдзе пра Чарнобыль, у дэмакратычным заканадаўстве Беларусі 90-х гадоў і інш. Усё гэта рэальна існуе і ўплывае на жыцьцё ў грамадзтве.

Рэшта -- тое, што плавае ў так званай псэўдаапазыцыйнай палітыцы за апошнія 28 гадоў, -- гэта суперніцтва фікцый. Фікцыямі ня зроблена, ня сцьверджана, не ўсталявана нічога станоўчага ў беларускім грамадзтве.

Падрэжымная псэўдаапазыцыя не была нацыянальнай. І не была самастойнай. І ня ёсьць такой цяпер, перамясьціўшыся за мяжу.

Тут я зьвяртаюся да ўсіх беларусаў. Акупацыя і вайна ставяць вызваньні, якіх не было раней. І перш за ўсё, -- аб нашых нацыянальных каштоўнасьцях і аб адзінстве нашага народа перад абліччам чужой навалы і магчымай чужой вайны.

Я зьвяртаюся да ўсіх беларусаў: і да тых, што ў турмах, і да тых, што па-за турмой, да тых, хто яшчэ спадзяецца на існуючую ўладу, на Лукашэнку, на суды і міліцыю, і да тых, хто на гэта не спадзяецца, але ня ведае, што будзе далей.

Галоўнае -- не разгубіцца. Цяжка, але мы ёсьць. Памятайма, што Беларусь у нас адна, гэта наша Маці-Краіна. Беражэм яе моцна.

Памятайма пра веліч нашай гісторыі, пра Вялікае Княства Літоўскае -- нашу гістарычную дзяржаву. Памятайма пра нашых вялікіх людзей, вялікіх беларусаў, асьветнікаў і паэтаў, ваяроў і палітыкаў. Памятайма пра мільёны забітых і загіблых у войнах і ў часы генацыду. Памятайма пра герояў і пра нашых сьвятых.

Любем, шануем нашу вялікую Беларускую Мову. Воляй нядобрых абставінаў мы гаворым на мове ня нашай, але памятайма, што нашая мова, якую ворагі хацелі забіць, нашая мова ёсьць Беларуская, і толькі мы, беларусы, зможам яе нам вярнуць.

У часы ліхалецьця, акупацыяў і вайны падзелы, супярэчнасьці і нязгоды людзей ня маюць ужо такога значэньня. Абараняць і берагчы трэба ўсіх сваіх, усіх беларусаў, усіх грамадзян Беларусі. Гісторыя наша нас таму навучыла.

Дык няхай жа гэты Новы Год, што ідзе ў трывожным часе, хай выйдзе на добрае для ўсіх беларусаў, прынясе шчасьце нашым людзям і нашай краіне -- дарагой Беларусі.

З Новым Годам! Жыве Беларусь!

31 сьнежань 2022 год.

Зянон ПАЗЬНЯК

1-10 of 2440