O OKUPACJI BIAŁORUSI

posted Jan 24, 2022, 11:39 AM by Адміністратар Навін   [ updated Jan 25, 2022, 7:05 AM ]

1. "Mocna" odpowiedź Putina, jaką obiecywał on dać Zachodowi, już staje się rzeczywistością, lecz nie jest to jeszcze koniec. Wojska rosyjskie wkroczyły na terytorium Białorusi. Proces okupacji postępuje. Moskwa ściąga wojsko z całej Rosji. W drodze znajduje się 200 pociągów, z których każdy liczy 50 wagonów (w sumie 10 tysięcy wagonów). Razem ze sprzętem wojskowym tymi pociągami jedzie 80-100 tysięcy żołnierzy – to więcej niż liczy cała armia białoruska.

2. Wprowadzenie wojsk rosyjskich trwa za zgodą nielegitymizowanego samozwańca u władzy, Aliaksandra Łukaszenki, pod pozorem mających się odbyć rosyjskich ćwiczeń wojskowych na terenie Białorusi i stworzenia zagrożenia dla Ukrainy, przy poważnym pogwałceniu Konstytucji i praw Białorusi, a także prawa międzynarodowego.

3. Okupacja jest wynikiem agresywnej polityki Putina i zdrady stanu dokonanej przez samozwańca Łukaszenkę. Okupację ułatwiły także ekonomiczne sankcje, które z inspiracji Moskwy oraz pod przykryciem retoryki prorosyjskiej grupy opozycyjnej P. Łatuszko-S. Cichanouskiej Zachód wprowadził przeciwko Białorusi.

4. Dziś sytuacja radykalnie się zmieniła. Okupowanie Białorusi postępuje bardzo szybko przy milczeniu międzynarodowej społeczności. Rosja wykorzystuje fakt, że uwaga całego świata jest skupiona na sztucznie rozdmuchanej informacji o zagrożeniu atakiem na Ukrainę. Moskwa tymczasem w ciszy zajmuje Białoruś. Planowane jest (i o tym donoszą media) przejęcie kontroli nad urzędami administracji państwowej, zakładami przemysłowymi i strategicznymi obiektami Białorusi.

5. W sensie strategicznym zajęcie białoruskiego „balkonu terytorialnego” oznacza uderzenie w NATO i w politykę Unii Europejskiej ze wszystkimi konsekwencjami geopolitycznymi.

Taki jest obecnie pierwszy wynik rosyjskiej agresji i krótkowzrocznej polityki Zachodu wobec Białorusi.

6. Dla Białorusi okupacja rosyjska jest katastrofą państwową, która dzieje się na naszych oczach. Jedyną drogą, by tej katastrofie zapobiec, jest walka przeciwko okupantowi. Powinno zostać reaktywowane partyzanckie podziemie i Białoruska Armia Wyzwoleńcza (BAW). Krótki czas na przygotowanie, a potem – partyzanckie akty oporu, póki okupanci jeszcze wciąż przybywają drogą kolejową.

7. Okupacja Białorusi sprawia, że nasza ziemia staje się placem działań wojennych, z którego putinowski agresor zamierza atakować inne państwa. W odpowiedzi uderzać będą w kierunku naszego kraju, w nasze domy i w naszych ludzi. W taki sposób Moskwa w swoich brudnych planach agresji zamierza wystawić na śmierć naród białoruski.

Białorusini, pamiętajmy: podczas okupacji i w obliczu brudnej cudzej wojny, którą Rosjanie zamierzają rozpocząć z naszego okupowanego przez nich terenu, nie mają już znaczenia żadne ludzkie i polityczne podziały, oprócz zdrady i putinowskiego wroga przed nami. Bomby nie będą wybierały, na którą głowę spaść. W czasie zagrożenia swojego istnienia naród powinien się zjednoczyć w walce przeciwko putinowskiej Rosji i rosyjskiemu okupantowi.

Powstańmy wszyscy razem do obrony Ojczyzny!

Okupancie, precz z Białorusi!

Niech żyje wolna Białoruś!

23 styczeń 2022 r.

Zianon PAŹNIAK

(w imieniu Białoruskiego Sekretariatu Narodowego „Wolna Białoruś”)