O pogwałceniu suwerenności Białorusi i obronie kraju

posted Aug 21, 2017, 7:16 AM by Адміністратар Навін   [ updated Aug 21, 2017, 7:16 AM ]

Przygotowanie przez prezydenta Rosji Putina ustawy federalnej dla parlamentu rosyjskiego 245943-7 „O wykorzystaniu systemu obrony przeciwlotniczej na granicach Białorusi” jest uzgodnione z Łukaszenką i oznacza wprowadzenie na teren Białorusi rosyjskiego systemu obrony przeciwlotniczej, rosyjskich komleksów rakietowych, ich obsługi, systemów komunikacji, infrastruktury, ochrony i służby alarmowej. W politycznym sensie to oznacza okupację kraju, i, w razie konfliktu zbrojnego Rosji z państwami NATO, -- zniszczenie Białorusi. Pierwsze potężne uderzenie w razie wojny będzie skierowane na systemy obrony przeciwlotniczej i kraj, gdzie oni są stacjonowani. W taki sposób okupanci chcą uniknąć pierwszego uderzenia i skierować go na Białoruś.

Jakiekolwiek działania wojenne Rosji przeciwko innym krajom z terenu Białorusi spowodują traktowanie Białorusi przez nich jako kraju-agresora i dadzą prawo na rozgromienie i zniszczenie naszego kraju.

Okupacja Białorusi została przygotowana drogą agresywnej polityki Putina i przez zdradę Łukaszenki. Sojusznicy w sprawie zniszczenia Białorusi odwołując się do fantomu tak zwanego „zjednoczonego państwa Rosji i Białorusi”, które to „państwo” przez nikogo nie jest uznane w świecie, jest nielegalnym i nie istnieje w rzeczywistości. Odwoływając się do falsyfikatu „zjednoczonego państwa”, Rosja zamierza przeprowadzić ćwiczenia wojskowe „Zachód-2017” we wrześniu tego roku na Białorusi. W rzeczywistości są one osłoną agresywnych planów Rosji co do podporządkowania Białorusi.

Od 24 lipca 2017 r. zaczęto przesunięcie rosyjskich jednostek wojskowych i pojazdów opancerzonych do Białorusi. Mieszkańcy białoruskich miast zauważyli w publicznych miejscach rosyjskich wojskowych bez żadnych odznak wojskowych, ale mających przy sobie broń automatyczną. To jest świadectwem rażącego pogwałcenia suwerenności Białorusi i rozpoczęcia hybrydowej okupacji naszego kraju.

Z uwzglednieniem tych faktów i wydarzeń informujemy społeczeństwo międzynarodowe o rozpoczęciu rosyjskiej hybrydowej agresji i wprowadzeniu wojsk rosyjskich na tereny Białorusi.

Zdobycie Białorusi przez soldateskę rosyjską jest zagrożeniem dla całej Europy i przede wszystkim dla naszych sąsiadów: Ukrainy, Polski, Łotwy, Estonii i Litwy. Sugerujemy rządom tych krajów rozpocząć działania polityczne w gronie swoich społeczeństw i w strukturach międzynarodowych w celu organizowania międzynarodowego sprzeciwu wojennej agresji putinowskiej Rosji.

Zwracamy się do obywateli – patriotów Białorusi – z wezwaniem o podjęcie społecznego i zbrojnego partyzanckiego oporu okupantom. Nadszedł już czas. Obcy żołnierz-okupant nie powinien być na ziemi Białorusi. Koleje państwowe nie powinne przewozić wojska i pojazdy pancerne okupanta.

Zwracamy się Armii Białoruskiej, która przysiągała wierność Białorusi. Wróg już idzie. Brońcie Ojczyzny od inwazji rosyjskiej.

Zwracamy się do żołnierzy-Białorusinów. Brońcie Ojczyzny od wojska rosyjskiego! Nie wykonujcie zdradzieckich rozkazów zdrajców. Białoruś ponad wszystko! Przejmujcie wszystko pod swoją żołnierską kontrolę, nie pozwalajcie, żeby kraj nasz został podbity. Jeśli zdrajcy popędzą was przeciwko Ukrainie, przyłączajcie się do Ukraińców całymi oddziałami, żeby razem walczyć przeciwko moskiewskim agresorom.

Zwracamy się do Białorusinów na calym świecie, do tych, krórzy mają sumienie i białoruskie serce. Trzeba być gotowymi do mobilizacji, zebrania funduszy, apelowania do społeczeństw i rządów Zachodu na rzecz pomocy dla wolnej Białorusi.

Nadchodzi moment zwrotny, i w rezultacie wróg ludzkości – imperializm moskiewski – zginie i złamie swój kark na naszej Białorusi.

Niech żyje Białoruś! Chwała Ojczyźnie!


13 sierpnia 2017 r.

Sojm Konserwatywno Chrześciańskiej Partii – Białoruski Front Narodowy

Przewodniczący Zianon Pazniak

Mińsk