Спыніць асіміляцыю беларусаў/Stop the Assimilation of the Belarusian People

posted Feb 3, 2020, 2:53 PM by Адміністратар Навін   [ updated Feb 3, 2020, 2:53 PM ]

Мы, беларусы, вымушаны зьвяртацца да міжнароднай грамадзкай і навуковай супольнасьці, каб ня зьнікнуць пад ціскам асіміляцыі.

Палітыка асіміляцыі, якую праводзіць сістэма адукацыі ў Беларусі, уяўляе найбольшую шкоду ў пытаньнях інтэлектуальнага разьвіцьця беларусаў.

Нам патрэбна дапамога ў прасоўванні праекта па спыненні асіміляцыі беларусаў. Падтрымка неабходная ў стварэнні і функцыянаванні сеткі адукацыйных школ для бацькоў па выхаванні дзяцей у беларускай культуры і мове.

Тэма адлюстравана ў прыкладзеным матэрыяле.


We, Belarusians, are forced to turn to the international community and the scientific community in order not to disappear under the pressure of assimilation.

Assimilation policies pursued by the education system in Belarus is the greatest harm in matters of intellectual development of the Belarusians.

We need help in promoting a project to stop the assimilation of Belarusians. Support is needed in the creation and operation of a network of educational schools for parents in raising children in the Belarusian culture and language. The topic is reflected in the attached material.

stop-the-assimilation.pdf