SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE

posted Dec 25, 2016, 11:05 AM by Адміністратар Навін   [ updated Dec 25, 2016, 11:05 AM ]

Кансэрватыўна-Хрысьціянская Партыя – Беларускі Народны Фронт

Conservative Christian Party – Belarusian Popular Front

22 grudnia 2016 roku, Mińsk.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda


Szanowny Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda,

Kiedy Białoruś w 1991 roku odzyskała niepodległość i wyzwoliła się od ZSSR, Rzeczpospolita Polska jako pierwsza zademonstrowała wyraźną solidarność z naszym niepodległym krajem i stała się dobrym sąsiadem, który popiera nasze dążenie do demokracji, do jedności europejskiej i wolnego rozwoju.

Polska najbardziej skutecznie popiera demokrację białoruską w jej walce z antydemokratycznym i autorytarnym reżymem. Bardzo istotnymi czyńnikami tego poparcia są Program edukacyjny im. Kalinowskiego i telewizja białoruska Belsat, która jest jedyną stacją transmitującą programy w języku białoruskim z Warszawy i która podaje objektywną informację. Jesteśmy zadowoleni tym, że między polską i białoruską demokracją istnieje dobre wzajemne rozumienie i że władze demokratycznej Polski powzięły misję honorową poparcia Białorusinów w ciężkie czasy.

Niespodziewane oświadczenie Pana ministra Witolda Waszczykowskiego o planowaniu już od Nowego roku zamknięcia telewizji Belsat nas – Białorusinów -- bardzo zasmuciło, bo agresywny imperialistyczny „świat rosyjski” będzie wtedy niepodzielne panować w dezinformacji skierowanej przeciwko Białorusi. W takich warunkach język białoruski jest bronią naszej demokracji.

My rozumiemy że rząd polski może odłączyć Belsat wychodząc z własnych planów, potrzeby i poglądów, ale polskiego poparcia naszemu przeciwdziałaniu się dyktaturze nie zapominamy. My wyrażamy podziękowanie władzom Polski za udostępienie możliwości w ciągu 9 lat istnieć, działać, mieć finansowanie dla białoruskiej telewizji demokratycznej.

Tym czasem, jeśli jest możliwość zachować telewizję Belsat, my prosimy rząd Polski kontynuować jej finansowanie i działanie. Belsat ma bardzo dużo swoich widzów i jego auditorium caly czas poszerza się bez względu na sprzeciw autorytarnego reżymu w naszym kraju. Zwłaszcza teraz Belsat jest potrzebny w przededniu ewentualnych ważnych wydarzeń i wzmocnienia zagrożenia ze Wschodu dla naszej niepodległości.

Białorusini są bardzo oszołomieni opinią powtórzoną przez oficyjne polskie osoby o ewentualnym transmitowaniu Belsatu w języku rosyjskim. To zostało nagłośnione w czas, kiedy Moskwa w swojej propagandzie nie uznaje ani białoruskiego, ani ukraińskiego języków, ani narodów białoruskiego i ukraińskiego. Przypuszczamy że było to być może źle przemyślane i prywatne zdanie, które nie odźwierciedla pozycję rządu polskiego.

Spodiewamy się, ze poparcie demokratycznych dążeń na Białorusi przez demokratyczną Polskę będzie kontynuowane na dobrym i odpowiednim szczeblu. To wszystko będzie sprzyjać i umacniać przyjaźń pomiędzy naszymi historycznie bliskimi narodami.

Niech żyje wolna Polska!

Niech żyje Białoruś!

Kierownictwo Konserwatywno-Chrześciańskiej Partii – BFN i Białoruskiego Frontu Narodowego „Adradżeńnie”

Zianon Pazniak, Przewodniczący Partii

Yuri Belenki, zastępca Przewodniczącego, wykonawca obowiązków Przewodniczącego Partii na Białorusi

Siarhey Papkou, zastępca Przewodniczącego