VIALIKAJA DATA

Pavazanyja ziemlaki bielarusy, darahija frontaucy, vinsuju Vas z 19-mi uhodkami stvarennia

Bielaruskaha Narodnaha Frontu “Adradzennie” Narodny Front byu utvorany 19-ha kastrycnika 1988 hoda.

Praz niekalki hod jon zmianiu los i historyju Bielarusi. Bielarusy zdabyli i viarnuli niezaleznasc Backauscyny.

Scaslivy toj, chto byu sucasnikam Bielaruskaj nacyjanalna-vyzvolnaj revalucyi i prynalezny da vialikich i vyznacalnych padziej.

U buducyni, kali Bielarus zbavicca ad navaly pramaskouskaha rezymu, data 19 kastrycnika stanie vialikaj dataj bielaruskaha

kalendara. Bierazem za, abaraniajma nasu niezaleznasc, dziarzavu i volu, kab na hety raz my, bielarusy, adradzili nasu vialikuju

Backauscynu i nasu vialikuju kulturu nazausiody, kab viecna zyla Bielarus.

Zianon PAZNIAK

19 kastrycnika 2007 hoda.