SYSTEM KARNY REŻYMU ANTYBIAŁORUSKIEGO CELOWO NISZCZY ZDROWIE WIĘZNIA POLITYCZNEGO SIARHEJA KAWALENKI

(Oświadczenie)

11 stycznia 2012 r. Stało wiadomo, że Siarhej Kawalenka już w ciągu siódmej doby jest więziony w karcerze (cela więzienna z bardzo ciężkim reżymem) więzienia w Witebsku. Administracja więzienna więzi w karcerze człowieka, który od 19 grudnia 2011 r. trzyma głodówkę protestacyjną i jest w ciężkim stanie.

Znęcanie się z więznia S. Kawalenki jest kontynuowane. 12 stycznia 2012 r. S. Kawalenka prosto z karcera był przeprowadzony do sali sądowej, gdzie odbył się sąd na podstawie fałszywych oskarżeń przeciwko S. Kawalence. Był sądzony człowiek, który głoduje od 25 dni i jest więziony w karcerze od 8 dni. Kiedy matka i żona więznia zażądałe zaprzestać torturowanie S. Kawalenki i przeprowadzić go do szpitala, sędzia wydaliła ich z sali sądowej. Po posiedzeniu sądu S. Kawalenka został znowu przeprowadzony do karceru więziennego.

Reżym antybiałoruski cynicznie gwałci prawo i usiłuje przez tortury złamać Siaheja Kawalenkę. Reżym gwałci również prawo międzynarodowe, które zabrania torturowanie i sąd nad biezbronną osobą, która ma potrzebę w pilnej pomocy lekarskiej.

Informacje o niesprawiedliwym sądzie nad S. Kawalenką, o torturowaniu patrioty białoruskiego zostałe rospowszechnione prez nas na początku stycznia 2012 r. wśród ambasad i rządów krajów demokratycznych Europy i Ameryki. Niestety żaden z organów demokratycznych albo polityków nie potępił faktów okrutnej rozprawy reżymu nad patriotą białoruskim, jedyną “winą” którego jest miłość do Ojczyzny i publiczne wykorzystywanie symboli narodowych.

Szkoda, że ze strony polityków zawodowych brak prawdziwej solidarności z narodem białoruskim, ale my będziemy kontynuować walkę przeciwko reżymowi dyktatorskiemu za demokrację i spodziewamy się na zrozumienie i poparcie ze strony społeczeństw wolnych krajów.

Sojm Konserwatywno-Chrześciańskiej Partii — Białoruski Front Narodowy

15 stycznia 2012 r.

Mińsk