МАСКАЛЯ ПАКУЛЬ НЯ Б'ЮЦЬ...

Беларусывяртаюцца з адпачынка ў Эгіпце іраспавядаюць цікавыя сюжэты. Усецывілізаваныя турысты купаюцца ўлазурным моры, гуляюцца зь дзецьмі,знаёмяцца з культурнымі каштоўнасьцямістаражытнай цывілізацыі. А “дорогіероссіяне” не вылазяць з бараў іпьюць-пьюць-пьюць гарэлку. Няхай сабе,дарослыя людзі робяць бюджэт мясцовымпрадпрымальнікам. Але ім мала, ім“поговорить хочется”. Яны “с бодуна”лезуць “поговоріть” да беларусаў.Перадаем кароткі зьмест бадуноўскіхманалогаў: “А вы чего, белоруссы?Как это вы смеете? Вы почему не идётевоевать за нас? Мы же, блин, вас содержимна всём готовеньком с вашим батькой! Авы, суки!..” Спачатку беларусамсьмешна. А потым становіцца ня сьмешна.Падымаюцца нашы дзецюкі (якія прыехаліў далёкі край адпачываць, а не скандаліць)і з сур’ёзным выглядам пытаюцца ўмаскаля: “Хто тут сукі? Хто ў вас наўтрыманьні, масква паганая?” Маскаляпакуль ня б’юць…

Унекаторых месцах старажытнай краіныназіраюцца наступныя мізансцэны.“Дорогіе россіяне” чуюць украінскуюмову і “с бодуна” пачынаюць галасіць:“Бендеровцы! Да мы вас, блин!” Інасоўваюцца на ўкраінцаў дзікім натоўпам.Апошнім часам традыцыйна маўклівыя і“рахманыя” беларусы скарэктавалі сваюпазыцыю. Яны ўстаюць побач з украінцаміі дэманструюць зь імі салідарнасьць.Убачыўшы такое, больш колькасныя маскаліадступаюць. Маскаля пакуль ня б’юць…

ПавелГулевіч