У МЕНСКУ ПАРАД ПРЫМАЎ НКВД

Эўропа такога ня бачыладаўно. А можа й ніколі ня бачыла. Такоепрынята ў асноўным у Афрыцы і ў ЛацінскайАмэрыцы. Спрацоўвае посткаланіяльнысіндром. Напяльваючы на сябе ўніформыі знакі ўзору былых гаспадароў-каланізатараў,посткаланіяльныя нуворышы імкнуццанасьледваць іх і дэманструюць, што яныцяпер роўныя былым каланізатарам.

У афрыканскіх краінах усе спрэс ваўніформах брытанскага і французкагавайсковага пакрою (паводле былойпрыналежнасьці да адпаведнай імпэрыі).Чылійскі дыктатар генэрал Піначэтскапіраваў уніформы для арміі згітлерскага вэрмахту, а маршыравалачылійская армія прускім крокам падгістарычныя прускія маршы. Што праўда,ніхто з гэтых “касьцюмераў” аніразуне дадумаўся дэфіляваць у чорныхмундзірах гестапа з адным пагонам альбова ўніформах імпэрскіх спэцслужбаў,якія катавалі і забівалі афрыканскіхзмагароў за незалежнасьць і простамірных жыхароў.

На афіцыёзным парадзе ў Менску9 траўня начальства (у тым ліку і галоўныначальнік) стаяла на трыбуне ў савецкіхмундзірах зь невялічкімі дадаткаміпрыналежнасьці да «РБ». А вось адзінстаяў сярод іх ва ўніформе НКВД ўзору1943 года. І гэта быў ня проста акцёрарыгінальнага жанру, а (як аказалася)майстра пераўвасабленьня міністарунутраных справаў «РБ» тав. Шуневіч.Ніхто ня чуў пакуль, што кадры МУСБеларусі пераведзены на ўніформу НКВДСССР, таму людзі зьдзівіліся і пачалізадаваць пытаньні.

“Белрэдакцыя” Радыё Свабода запрасілаў студыю двух экспэртаў, якія патлумачылінам, у чым справа. Цытуем экспэртаадстаўнога генэрала міліцыі М. Грыба:

“Гэтая форма была ўведзеная ў 1943 годзе,падчас вайны. І таму міністар, мабыць,хацеў падкрэсьліць вялікую значнасьцьдля сябе гэтай перамогі”.

Другім экспэртам выступіў культуролагС. Харэўскі:

Вядома, незвычайную формуміністра Шуневіча можна сьпісаць накарнавал і пасьмяяцца. Але звычайнатакія “карнавалы” адбываюцца падчасграмадзянскіх войнаў. І ад гэтага мнеробіцца трывожна”.

Гэта прагучала больш уцямна, чымгенэральскі камэнтар. Але потымкультуролаг напалохаўся і пачаўспасылацца на “аўтарытэты”:

Ацэнку тут павінен дацьгалоўнакамандуючы”.

Крыніца:http://www.svaboda.org/content/navosta-ministar-sunievic-nadzieu-formu-kamisara-nkvd/27011875.html

Нагадаем, што “галоўнакамандуючым”ёсьць начальнік антыбеларускага рэжыму.І адбываўся не карнавал з фанэрнымітанкамі, а ўсё было на поўным сур’ёзе,з сапраўднай баявой тэхнікай, расейскімівойскамі, гуканьнямі ў стылі “мы імпакажам!” і г.д. Ды й міністры ня могуцьмяняць па сваёй прыхамаці ўніформы ішэўроны. Мы робім выснову, што так яной было задумана, разам з “галоўнакамандуючым”.Прычым загад на “міністэрскі касьцюм”прышоў з Масквы. Крэмль у чарговы развыкарыстоўвае нашу Беларусь як лабараторыюдля сваіх экспэрымэнтаў. Вынікіэкспэрымэнту аналізуюцца, а потымадпрацаванае рэалізуецца на прасторахРасеі. Што ж хацела апрабаваць Масквана міністры Рэспублікі Беларусь?

Апрабоўваўся “мэсідж нашага часу” –а менавіта курс на палітыку КПСС-НКВДз усімі “асаблівасьцямі” такога курсу:масавымі рэпрэсіямі, ізаляцыяй адцывілізаванага сьвету, таталітарызмамі г.д. Цяпер трэба чакаць, што ў Масквеі па ўсяе РФ начальства будзе фарсіцьу мундзірах НКВД ды й рабіць тую ж справу.

Вось да чаго прыводзіць захаваньне усучасным жыцьці савецкай сымволікі,чырвоных сьцягоў, помнікаў Леніну ібальшавікам, трызьненьне пра “это женаша історія!” Гэта заканчваеццарэанімацыяй чэкісцкіх трупаў і вяртаньнему жудасную мінуўшчыну, зь якой камусьціне хацелася разьвітацца.

Сымон Рудзік