СЛАВА ВОРШЫ!

Дарагіяземлякі, дарагія беларусы!

Сёньняспаўняецца 501 год з таго часу, калі нашыяслаўныя рыцыры Вялікага КнястваЛітоўскага і Польшчы разьбілі і зьнішчыліпад Воршай захопніцкае войска маскоўцаў.Гэтая перамога была важнай тады длянашай краіны і нашай гісторыі, бо янана доўгі час спыніла пэрманэнтнуюагрэсію маскоўскай арды. Гэтая бітваўвайшла ў гісторыю Эўропы і ў падручнікіпа ваеннай справе як прыклад вайсковагамайстэрства, бо беларускае войска быломеншае амаль ў тры разы за маскоўскае,але ўшчэнт разьбіла васьмітысячнаезбройнае скопішчамаскоўцаў. Палова агрэсараў былазьнішчана, рэшта трапіла ў палон.

Унаш цяжкі час, калі маскоўскі агрэсарнапаў на Ўкраіну і рыхтуе захоп Беларусі,мы, беларусы, павінны асабліва памятацьподзьвіг нашых продкаў пад Воршай 8-гаверасьня1514-га года. Нам і цяпер прыдзеццаперамагаць маскоўскую авантуру меншымісіламі. Таму рыхтуймася да абароны ібарацьбы. Змагацца супраць агрэсара мымусім такім жа чынам, як і агрэсар супрацьнас. Гэта значыць, сілаю зброі.

Цяперсыны Беларусі змагаюцца сумесна зукраінцамі супраць маскоўскага войскаі маскоўскай агрэсіі ў захопленымДанбасе. Хто здольны супраціўляццаворагам і хто разумее чаму трэбасупраціўляцца, хай едзе і дапамагаеўкраінцам, нягледзячы на цяжкасьці іабыякавасьць іхнай карумпаванайбюракратыі. Там павінна кавацца і нашаебеларускае войска, якое зьмяцеантыбеларускі акупацыйны рэжым разамзь яго ўблюдкамі, зь ягонай "апазыцыяй"і халуямі.

Недалёкітой час, калі ў шэрагах украінскіхзмагароў зьявіцца свой Касьцюшка, якіаб'яднае войска, ліквідуе карупцыйна-алігархічнырэжым і выкіне маскоўскіх акупантаў зукраінскай зямлі

Перамогапад Воршай у 1514 годзе -- гэта была перамоганашай агульнай дзяржавы над агульнымворагам. Цяпер наша Ворша наперадзе.Будучыня Беларусі і Ўкраіны будзе добрайі сьветлай і ворагі чалавецтва лягуцьу руінах.

ЖывеБеларусь! Слава Украіне! Вечная славапалеглым за нашу і вашу свабоду --беларускім героям Міхасю Жызьнеўскамуі АлесюЧаркашыну!

Віншуюўсіх з днём Беларускай вайсковай славы,501-й гадавінай слаўнай перамогі падВоршай над маскоўскім агрэсарам!

8верасьня 2015 г. Зянон Пазьняк.