“ПАЧАКАЙЦЕ...”

Апэратыўнікі,якія працуюць на Ісламскую Дзяржаву,паведамілі, што тэрарыстычная групапасьпяхова пераправіла ў Эўропу тысячызаканспіраваных джыхадзістаў.

Сірыйскіяапэратыўнікі сьцьвярджаюць, што 4000заканспіраваных баевікоў ІсламскайДзяржавы (ІД) былі перапраўлены ў заходніякраіны – пад прыкрыцьцём бяскрыўдныхуцекачоў.

30-гадовыкантрабандыст ІД з чорнай барадойзаявіў, што таемная апэрацыя ідзе зьвялікім посьпехам.

“Пачакайце…”,-- пасьміхаецца ён.

АпэратыўнікіІД размаўлялі выключна з агенцыяйBuzzFeedпры ўмове ананімнасьці. Яны меркавалі,што былі першымі, хто раскрыў планыінфільтрацыі заходніх краін.

Мяркуецца,што Ісламская Дзяржава, вядомая таксамаяк ІД і ІдзІл, актыўна перапраўляезабойцаў-баевікоў праз турэцкую мяжу,565 км якой слаба ахоўваюцца, у багацейшыяэўрапейскія краіны. – заявіў ён.

Заразбольш за 4000 нелегальных баевікоў ІДзІЛраспаўсюдзіліся па Эўразьвязу, – таксама сьцьвярджае ён.

Апэратыўніксказаў, што нелегальная інфільтрацыябыла пачаткам маштабнага плану паправядзеньню актаў помсты на Захадзеза авіяналёты кааліцыі пад кіраўніцтвамЗША.

“Калінехта нападзе на мяне, -- сказаў ён, --няхай ведае, што я нападу ў адказ”.

ЭкстрэмістыІсламскай Дзяржавы выкарыстоўваюцьвыгадны момант, калі разьвітыя краіныпраяўляюць шчодрасьць у адносінах даўцекачоў, якія пранікаюць у Эўропу, --сказаў ён.

Забойцы-баевікіІДзІЛ выкарыстоўваюць мясцовыхкантрабандыстаў, каб зьмяшацца ў вялізнайплыні нелегальных мігрантаў, якіязапаўняюць Эўропу, і перасоўвацца разамзь імі.

Большза 1,5 мільёна ўцекачоў уцяклі толькі ўТурцыю – адчайна ратуючыся адкровапраліцьця ў Сірыі.

Зтурэцкіх портаў, напрыклад, Ізміра іМэрсіна, тысячы ўцекачоў накіроўваюццаў небясьпечнае падарожжа па Сяродземнамумору ў Італію, -- сказаў ён.

Потымбальшыня накіроўваецца ў краіны, дзеёсьць большая магчымасьць быць прынятымі, як у Швэцыю або Нямеччыну. Там янызьвяртаюцца да ўладаў з просьбай дацьпрытулак.

“Яныпрыбываюць як уцекачы”, -- сказаў ён.

Двоетурэцкіх кантрабандыстаў, што займаюццаперакідам уцекачоў, пацьвердзілі заявысірыйскага апэратыўніка ІДзІЛ.

Адзінзь іх прызнаўся, што дапамог больш якдзесяці трэніраваным паўстанцам ІДзІЛпранікнуць у Эўропу пад выглядам тых,хто шукае прытулку.

Ёнсказаў: “Я пераправіў некалькі баевікоў,якія хацелі наведаць свае сем’і. Іншыязараз перапраўляюцца ў Эўропу і гатовыяда дзеяньняў”.

Сірыйскіапэратыўнік, былы служачы службаўбясьпекі краіны, сказаў, што ІДзІЛ маеамбіцыйныя планы на будучыню.

“Мымарым, каб халіфат быў ня толькі ў Сірыі,але й па ўсім сьвеце”, -- сказаў ён, -- ітак будзе, з Божае ласкі”.

Апэратыўнікпагадзіўся на сустрэчу з рэпарцёрам напросьбу былога баевіка СвабоднайСірыйскай Арміі, зь якім ён разам ваяваў.

Сырыецсказаў, што яму далі дазвол на сустрэчуягоныя начальнікі з ІДзІЛ – радыкалістспасылаўся на “эміра”.

“Ёсьцьрэчы, якія мне дазволілі казаць, а іншыярэчы мне казаць не дазволілі”.

Падчассустрэчы з рэпарцёрамі апэратыўніксказаў, што мяркуемыя будучыя нападыбудуць скіраваныя супраць заходніхурадаў – не супраць цывільнаганасельніцтва.

Штода дэталяў тэрарыстычнага плану, то ёнслаба валодае імі, -- сказаў ён.

Інфармацыйныязаявы прагучалі праз колькі дзён пасьлятаго, як прадстаўнік Ісламскай Дзяржавызаклікаў мусульманаў на Захадзезьдзейсьніць тэрарыстычныя напады.

АронБраўн

Пераклаўз ангельскай В. Буйвал.

Крыніца:агельская газэта “Express”.6.09.2015

http://www.express.co.uk/news/world/555434/Islamic-State-ISIS-Smuggler-THOUSANDS-Extremists-into-Europe-Refugees