ЦІХАНОВІЧ УЛАДЗІМЕР КАНСТАНЦІНАВІЧ (1955–16.09.2015)

Пасьляцяжкой, працяглай хваробы памёр нашдарагі сябра Уладзімер Ціхановіч. Ён –з старэйшага пакаленьня фронтаўцаў,якія яшчэ маладымі людзьмі далучылісяда справы Адраджэньня Бацькаўшчыны іна працягу гадоў служылі ёй. Спакойныі разважлівы чалавек, Уладзімер не любіўзьнешніх эфэктаў і лішніх словаў, ёнпрацаваў грунтоўна і шчыра, мабілізуючыпатрыётаў сваім прыкладам. Сябра СоймуБНФ “Адраджэньне” і КХП-БНФ, Уладзімерпрымаў актыўны ўдзел у інтэлектуальнайпрацы патрыятычных арганізацый, ягоныядумкі і ідэі былі вельмі важнымі дляфронтаўскага руху. Разам з тым ягоныяпрактычныя здольнасьці забясьпечвалівыдатную арганізацыю асьветніцкай іпалітычнай працы Фронту і Партыі. Усамыя драматычныя і цяжкія момантынашага вызвольнага змаганьня ён даваўпрыклад мужнасьці і пасьлядоўнасьці,быў сапраўдным змагаром-адраджэнцам.Усе мы памятаем, якім сьветлым іаптымістычным быў наш сябра, як ён умеўнатхніць людзей.

Намбудзе не хапаць Уладзімера. Але ёнвыхаваў многіх маладзейшых адраджэнцаў,якія працягнуць ягоную і нашую агульнуюБеларускую справу. Няхай будзе яму пухамродная зямля.

Выказваемшчырыя спачуваньні сям’і і блізкімнябожчыка.

Сябрыі кіраўніцтва Беларускага НароднагаФронту “Адраджэньне” іКансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі –БНФ

16.09.2015