У БОЙ ПАЙШЛІ КАМІКАДЗЭ

Мільёныбеларусаў (незалежна ад адукацыйнагастатусу, палітычных прэфэрэнцый,жыцьцёвых звычак, узросту і г.д.) ужоканчаткова зразумелі, што ў нашай краінеў чарговы раз адбываецца электаральнаешоў, вынікі якога вызначаныя заранёў,і што хадзіць туды ня трэба. Гэтага,аднак, дагэтуль не зразумела “кагортабелапазыцыі”, а дакладней частка яе,якая за зарплату або гранты прафэсійназаангажавана “у палітыку”. Кепскія,мабыць, справы ў арганізатараў чарговагашоў, калі яны вымушаны падымаць уінфармацыйную атаку сваіх пацешныхкамікадзэ, якія ажно “горят на работе”,заклікаючы электарат “на выбары!”

Фэнамэнальная“белрэдакцыя” Радыё Свабода даволідоўга нешта бубнела намёкамі: “Караткевічзамовіла ў паўтары разы больш пікетаў,чым Лукашэнка!” і падобнай лухтой. Івось пры набліжэньні “дня адкрытыхдзьвярэй” звароты РС становяцца ўсёбольш просталінейнымі і не прыкрытымініякай ужо “эзопавай мовай”. У бойпайшоў вядомы С. Дубавец, які паліўся“на работе” ужо столькі разоў, што ямуняма чаго губляць, акрамя залатогазначака “Отличник КГБ” ды імянногафамільнага сэрвізу “За заслуги передсоветской Родиной”. Вядомы майстараргумэнтацыі, якой ён навучыўся яшчэпачынаючы кар’еру ў рэдакцыі газэты“На страже Октября”, у сваім тэксьцена РС ад 22 верасьня адразу перайшоў дасправы. Цытуем:

“Заклікіда байкоту, ігнору, няяўкі, на маю думку,– нашмат больш небясьпечная «інсьпірацыяФСБ», чым усе іншыя варыянты ўдзелуразам узятыя.

Гэтыязаклікі ня толькі паралізуюць грамадзтваў яго волевыяўленьні да перамен, алевядуць да страты незалежнасьці і самойкраіны.

Ніякіхперамен ня можа быць, таму што ня можабыць ніколі! – вось сутнасьць такой«тактыкі» на бягучы момант. Ну а ў пляне«стратэгіі» – калі-небудзь абавязкова«прыйдуць нашы», нехта ў чорным фракуна белым раялі прыедзе, і затанчым усемазурку.

Які ўсе ранейшыя разы, 70 адсоткаў выбарцаўсёлета прыйдуць на ўчасткі і прагаласуюць.Пэнсіянэры, студэнты, кантрактнікі,вайскоўцы, прадпрымальнікі, простадалёкія ад палітыкі людзі. Інакш ня можабыць. А гэта значыць, ня можа быць ініякага ігнору-байкоту”.

Ідалей яшчэ цікавей! Цытуем:

Алевыбары ў нас ёсьць. Несумленныя, фальшывыя,нашы, беларускія, бо мы незалежнаякраіна, самастойны суб’ект палітыкі ісамі вырашым, як нам жыць. (…)

Беларусьяк дзяржава сёньня далёка не такая, якойхацела б яе бачыць, думаю, большасьцьнасельніцтва. Але гэта наша краіна інаш клопат мяняць яе да лепшага. І толькінядобразычліўцы нашы могуць пажадацьгэтай большасьці замест актыўнагаўдзелу ў палітыцы сысьці ў глухуюабарону, унікуды, у байкот”.

Крыніца:http://www.svaboda.org/content/article/27262885.html

Восьяк! Нам найбольш спадабаўся пасаж:“Несумленныя, фальшывыя, нашы, беларускія,бо мы незалежная краіна…” Лукашыстоўскірэжым трымае цэлую хеўру бяздарныхідэёлагаў, якія здольныя толькі насарафанную прафанацыю ўсяго, у тым лікуі лукашызма. А тут – як сфармулявана!Ды гэта ж трэба на ўсіх білбордах напісацьды па ўсяе Беларусі разьвесіць як дэвізакупанцкага рэжыму. Адчуваецца ўсё ж,што аўтар мае дачыненьне да прыгожагапісьменства. Доктар Гёбэльс такіх любіўі ўмеў імі карыстацца. Нездарма немцыда канца 44-га года масава верылі ўкіраўніцтва свайго райха і былі ўпэўнены,што самы вырашалі, як ім жыць. Чым гэтаскончылася, тое агульнавядома.

Унашага народу хопіць розуму, каб ня дацьпадмануць сябе дэмагогіяй ад даўноспаленых дзеячыкаў “нябачнага фронту”.

СяргейКамароўскі