КАМЭДЫЯНТЫ АТРЫМАЛІ НОВУЮ ЎВОДНУЮ

Насайце Хартыі-97 зьявілася пампезнаепаведамленьне пад тытулам “Лидерыоппозиции предлагают властям Беларуси«круглый стол». Падаем гэты кур’ёзнытэкст цалкам:

НиколайСтаткевич и другие демократическиелидеры обратились к Евросоюзу с просьбойперезагрузить внутренние переговорыо реформах в Беларуси.

Какговорится в открытом письме к руководителяминститутов ЕС, блок должен использоватьсвое влияние на Александра Лукашенко,чтобы перезагрузить «круглый стол»между властью и оппозицией, законсервированныйв 1999 году, сообщает EUobserver (перевод –Polskie Radio).

Политикисчитают, что «переговорный процесс»,который должен включать посредниковот ОБСЕ и от органов ЕС, может «расширитьпространство свободы» для реформистов.

Онитакже призвали ЕС требовать лучшихстандартов в Беларуси во времяпарламентских выборов в следующем году,например, путем принятия оппозиционеровв избирательные комиссии и обеспеченияоткрытого и прозрачного подсчетаголосов.

Письмопришло в пятницу, после того, как ЕСприостановил на четыре месяца санкциипротив Лукашенко и его окружения.

Обращениеподписали СергейКалякин, Анатолий Лебедько, ВладимирНекляев, Павел Северинец и НиколайСтаткевич.Татьяна Короткевич и Александр Милинкевичподписывать обращение отказались.Последний, по его словам, из-за того, что«оставил политику».

В1999 году при помощи консультативно-наблюдательноймиссии ОБСЕ под управлением Ганса ГеоргаВика была предпринята попытка наладитьдиалог между официальным Минском ибелорусской оппозицией. Целью переговоровдолжен был стать регулярный доступоппозиционных партий к средстваммассовой информации, демократическиереформы парламента, действительносвободные и справедливые выборы,прекращение преследования политическихоппонентов на основе Уголовного кодексаи административного судопроизводства.Однако эта попытка потерпела фиаско.

Крыніца:http://charter97.org/ru/news/2015/11/2/176493/

Якбачым, дзеячы рэжымнай псэўдаапазыцыіў шапку не сьпяць. Як толькі Захадпрыпыніў санкцыі ў адносінах да рэжымуўнутранай акупацыі ў Беларусі, яныадразу ж пачалі пасылаць знакі ўдэмакратычны сьвет, каб той “паўплываўна Лукашэнку” і дапамог па-новайраспачаць “круглы стол” паміж рэжымамі псэўдаапазыцыяй. Гэта нават названа“перазагрузкай” і “размарозкай”. Тутпсэўдадзеячы схлусілі. Ня можа быцьперазагрузкі таго, чаго не было. Незабыўнынямецкі разьведчык Ганс Вік сапраўдывысунуў ідэю пра “круглы стол” у даволідалёкім 1999 годзе. Але праз некалькімесяцаў ён прызнаўся адкрытым тэкстамна канфэрэнцыі ў Беластоку, што “мэтайягонай дзейнасьці ў Менску зьяўляеццадалучэньне Беларусі ў склад большдэмакратычнай Расеі”. “Круглы стол”тады так і не распачаўся. На працягугода псэўды А. Лебедько і В. Вячоркасустракаліся і вялі размовы з высокіміпрадстаўнікамі рэжыму (сакрэтна і нямаючы на гэта нічыіх паўнамоцтваў), алерабілі яны гэта за квадратным сталом упіўным рэстаране “Ракаўскі бровар” уцэнтры Менску. Пракуратура ў вызваленайБеларусі яшчэ раскрые дэталі гэтагапсэўдаапазыцыйнага “стала”. Потым пра“ракаўскі стол” паведаміла БТ, здаўшысваіх псэўдасумоўцаў. А крыху пазьнейрэжым вытурыў з Беларусі і Ганса Віка,які ўжо выканаў сваю подлую антыбеларускуюролю і стаўся непатрэбным. Пазьней Вікпрызнаўся, што «круглы стол» ён каардынаваўз КГБ , і што на ўсю афёру патраціліпаўтара мільёна даляраў эўрагрошай.

Івось яны зноў ставяць на свойпатэфон гэтую парэпаную кружэлку праперамовы з прамаскоўскім рэжымам, якіразбурыў ужо ўсё, што мог, і выйшаў наапошнюю стамэтроўку свайго ганебнагаіснаваньня. Перамовы з гэтай руінаймогуць быць толькі аб умовах яе капітуляцыіі перадачы ўлады беларускаму патрыятычнамуЧасоваму Ураду. Але не пра гэта зьбіраюццагаманець з лукашызмам згаданыя ў тэксьцедзеячы. Ім паступіла ўводная ад іхніхсапраўдных гаспадароў з Масквы-Берлінана чарговую дымавую заслону, падпрыкрыцьцём якой і пад гуканьні аб“ажыўленьні беларускай дэмакратыі”будзе адбывацца разрабаваньне апошнягаў нашай краіне, а, магчыма, і паабяцанаеяшчэ Г. Вікам “уваходжаньне ў Расею”.

Нямаверы кіруемым шулерам, калі яны сядаюцьза які-кольвечы стол

АлесьХадасевіч