УСТАЦЬ УСІМ НАРОДАМ СУПРАЦЬ РАЗБУРЭНЬНЯ КРАІНЫ

ЛістападаўскіСойм 2015 г. Кансэрватыўна-ХрысьціянскайПартыі – БНФ іБеларускага Народнага Фронту “Адраджэньне”

15лістапада ў Менску адбыўсячарговы Сойм КХП-БНФ і БНФ “Адраджэньне”.Сойм заслухаў выступ сп. Зянона Пазьняка,Старшыні Партыі і Фронту, – “Актывізацыярэакцыі”. З дакладам выступіў сп. ЮрыБеленькі, выканаўца абавязкаў у Беларусістаршыні Партыі і Фронту. Ён спыніўсяна пытаньні сістэмнага крызісу эканомікіБеларусі. Нават у вядомай нам з савецкагачасу “эканоміцы сацыялізма” такоеназывалася “крызісам вытворчыхадносінаў”. Масква паставіла мэтуканчаткова дабіць рукамі васальнагарэжыму нашу народную гаспадарку, абваліцьбанкаўскую сістэму і абрабавацьбеларусаў. У выніку нашым людзям будзезапрапанавана новая рэдакцыя“сталыпіншчыны” (праз сто гадоў пасьляяе правалу). Абрабаваным беларусамскажуць, каб ехалі ў Расею, дзе паабяцаюцьучасткі зямлі і працу. У нашай краінеатабарыцца чужое насельніцтва. Такімчынам усходняя імпэрыя плануе завершыцьліквідацыю нашай дзяржавы, культуры ісамога народа.

Масквасьпяшаецца, у яе сапраўды мала часу. Янасама калоціцца ў сістэмным крызісе іхоча ўцягнуць з сабой на дно як магабольш людзей і народаў. Супраціўляццагэтаму зьнішчальнаму праекту можнатолькі ўсім народам, пад нашай сьвятойсымволікай, з беларускай праўдай усэрцы. Беларусы павінны абараніцца адімпэрска-расейскага кашмара.

Выступілітаксама сябры Сойму з розных рэгіёнаўкраіны. Яны распавялі прарост цэн і адчай людзей, якія губляюцьпрацу або ня могуць пражыць з сваімісем’ямі на мізэрныя заробкі. Людзістаміліся ад лукашэнкаўскай балбатні,рэжымнай хлусьні і пустых абяцанак. Усесьмяюцца з апублікаваных рэжымныхмалюнкаў з выявамі “новых грошай”.Нават сельскія настаўнікі разумеюць,што такую грашовую рэформу (з выпускаммэталічных манэт) можна праводзіцьтолькі тады, калі эканоміка ідзе наўздым, калі ў краіне здароваяфінансава-банкаўская сістэма. У нашайакупаванай краіне, аднак, назіраеццазусім адваротная сытуацыя. Усе заўважылі,на што накіраваны апошнія рэжымныядэкрэты датычныя банкаўскай сістэмы.

СябрыСойму абмеркавалі таксама тэму апошніхтрагічных падзей у Францыі. Гэтыя падзеіпаказалі, што нават у краіне, дзе ёсьцьвысокі жыцьцёвы ўзровень і дэмакратыя,існуе небясьпека рэзкай дэстабілізацыіі пагроза жыцьцю многіх людзей.Самазаспакаеньне ў матар’яльнымкамфорце, абыякавасьць да нацыянальныхі культурных каштоўнасьцяў, бездухоўнасьць,канфармізм аслабляюць грамадзтва, недаюць людзям убачыць небясьпекі ісімптомы набліжэньня бяды. Нацыя ў сваёйдзяржаве павінна злучацца вакол сваёймовы, культуры, рэлігійнай традыцыі іўставаць на змаганьне за сваю цывілізацыюсупраць тых, хто хоча разбурыць краінуі хрысьціянскую Эўропу. Бачна, штоцяперашняя палітычная каста брусэльскайлібэральнай бюракратыі проста няздольнаяна такія дзеяньні. Яны завялі ЗаходнююЭўропу ў тупік, ратаваць народы павінныпатрыятычныя сілы і новыя сапраўдынародныя лідэры.

Соймабмеркаваў арганізацыйныя пытаньніпартыйнай працы.

Інфармацыйнаякамісія Кансэрватыўна-ХрысьціянскайПартыі – БНФ іБеларускага Народнага Фронту “Адраджэньне”

15лістапада 2015 г.