20-ГОДДЗЕ ХІМЕРЫ

Восьужо два дзесяцігоддзі прамінула з дня,наступнага за Днём Дурняў, калі ўмармуровай зале Крамля адбыўся актдзяржаўнага злачынства і імпэрскайагрэсіі. 2 красавіка 1996 г. начальнікменскага васальнага рэжыму падпісаўбыў з Крамлём дамову аб утварэньні“саюзнай дзяржавы РФ і РБ”. Начальнікбыў у эйфарычным стане. Калі начальстваз камарыльляй выпіла дозу шампанскага,ён з размаху бразнуў свой фужэр абпадлогу. Бітае шкло зазьвінела іразьляцелася ў розныя бакі (тэлеканалыпаказалі гэтую сцэну). Нават Б. Ельцын(вядомы зухаватымі ўчынкамі з часоўтынэйджарства да самай сьмерці)здрыгануўся і спалатнеў. Усе астатніязрабілі выгляд, што нічога не заўважылі.Шклоўскі прыблуда куражыўся, як усаўгасным клюбе. Падобна, што ён ужобачыў сябе на царстве ў Крамлі…

УМенску ў той жа дзень адбылося шматтысячнаешэсьце пратэсту супраць антыбеларускайзмовы рэжыма. Людзі прыйшлі ў цэнтарсталіцы нягледзячы на тое, што ўсягонекалькі дзён таму – 25 Сакавіка 1996 г. –паліцэйшчына і гэбоўшчына брутальназаатакавалі мірнае сьвяточна шэсьцепатрыётаў на пр. Скарыны, былі параненыі арыштаваны сотні людзей. Фронтаўцыпапярэджвалі грамадзтва аб небясьпецыпаглынаньня расейскай імпэрыяй нашайБеларусі. Казалі аб тым, што “саюзнаядамова” ня мае юрыдычнай сілы, непрапісана ў Канстытуцыі Беларусі ізьяўляецца злачынным антыдзяржаўнымактам, які прывядзе да трагічныхнаступстваў. Усё гэта спраўдзілася напрацягу наступных гадоў.

Увыніку злачыннай “саюзнай” змовыБеларусь была адкрыта для неабмежаванагадзеяньня расейскага крымінальнагаалігархічнага капітала, ваеннагаўмяшальніцтва, напампоўваньня нашайтэрыторыі агрэсіўнымі чужынцамі зусходу. Беларусы атрымалі толькі адзінпрывілей – права быць рабамі на расейскіхбудоўлях, права быць абрабаванымі,зьбітымі, забітымі, зьняважанымі напрасторах “дружественной России”. Упрынцыпе этап “саюзнай дзяржавы” быўзадуманы як пераходны і ня надта доўгіпа часе. Галоўнай мэтай была канчатковаяакупацыя і інкарпарацыя Беларусі ўсклад РФ. Пра гэта ня крыючыся казалі ўграмадзтве многія прадстаўнікі афіцыйныхструктураў. Напрыклад, міліцыі: "Кнам недавно генерал из Минска приезжал.Говорил, что, ребята, мол, скоро будемшевроны перешивать. Русские погоныраздадут”.

Акупацыя-інкарпарацыяпрызначалася на восень 1996 года, разамз разгонам Вярхоўнага Савета Беларусіі антыканстытуцыйным пераваротам. Яквядома, разагнаць ВС і зрабіць перавароту рэжыма атрымалася ў лістападзе 1996 г.А вось інкарпарацыя правалілася. НародныФронт пад кіраўніцтвам Зянона Пазьнякавывеў на вуліцы і плошчы сталіцы дзесяткітысячаў патрыётаў, адбыліся вулічныябаі з антынароднымі сіламі. Фронтаўцыпаўсюль за мяжой і ў Беларусі зрабілізаявы, што ў выпадку агрэсіі Расеі будзераспачаты ўзброены супраціў агрэсарам.Скептыкі спрабавалі пакпіць: ну і колькі,маўляў, вы зьбярэце людзей у вашымзрусіфікаваным грамадзтве? Фронтаўцыспакойна адказвалі, што калі будзеваяваць нават 1% грамадзтва, то гэтаазначае 100-тысячную Беларускую народнуюармію, якая будзе да таго ж мецьшматмільённую грамадзкую падтрымку. УМаскве ( і ў Заходняй Эўропе, дзе ўжоспісалі Беларусь у “аб’яднаньне” зРФ) сур’ёзна ўспрынялі гэтае папярэджаньнеі падзеі ў Менску. Масква не магла дацьрады з 5-тысячнай партызанскай арміяйзмагарнай Чачэніі, а тут была пагрозаяшчэ адной вайны. “З аднаго маху”зьнішчыць Беларусь не атрымалася.Распачалося паступовае здушэньне нашайнацыі і дзяржавы ў “саюзных” абдымкахІмпэрыі Зла.

Вынікігэтай палітыкі мы назіраем сёньня –глыбокі сістэмны крызіс (як арганічнаячастка расейскага крызісу) усіх галінэканомікі і грамадзтва, выміраньненасельніцтва, дзікая русіфікацыя,зьнішчэньне беларускай культуры і мовы,падрыў асноваў нашай цывілізацыі,панаваньне маскальскага хама на нашайзямлі, ізаляцыя ад цывілізаванагасьвету.

Іўсё ж праграму “канчатковага рашэньнябеларускага пытаньня” акупанты-зьнішчальнікіня выканалі. Ёсьць у Беларусі здаровыянацыянальныя сілы, сотні тысячаўпатрыётаў, гатовых абараніць і вызваліцьБацькаўшчыну з варварскага палону.Дагнівае і валіцца Імпэрыя Зла, сыдуцьу нябыт маскоўскі Вавілон і ягоныямясцовыя паслугачы. Разам, усім народаммы адродзім нашу эўрапейскую вольнуюБацькаўшчыну-Беларусь.

ЯнкаБазыль