ШЛЯХ МЯСЦОВЫХ КАЛАБАРАНТАЎ

Раскручваеццачарговы акт цыркавога відовішча падтытулам “Апазыцыя ідзе на выбары”.“ДэмСМІ” ужо падводзяць першыя вынікі,дзеляцца планамі, вызначаюць тэндэнцыі.Пачытаць такія опусы, дык паўстае карціназ выявай магутнай плыні нязгодных здыктатурай герояў, што ідуць да сьветлыхвяршыняў. Вось, напрыклад, публікацыяў акупанцкамоўным рэсурсе “Белорусскийпартизан” – “Кто из оппозиции будетбороться за кресло депутата?”

Пачынаеццапублікацыя кур’ёзнай фармулёўкай, якаясьведчыць пра фальшывыя намерыапазыц-публікі, якая з усяе сілы дапамагаерэжыму ўтрымацца на плаву:

“Несмотряна то, что оппозиционные политики, поих словам, не питают иллюзий по поводувыборов в Палату представителей, болеедвухсот человек будет бороться за креслодепутата шестого созыва”.

Упублікацыі пададзеныя партрэты некаторыхдзеячаў мясцовага апазыц-калабаранцтваз рэжымам. Якія фізіяноміі! Гэта жвыпрацавала эпоха зьбіральны вобразправінцыйнага палітычнага прайдзісьвета!

Алеамаль песеннай устаўкай у прозу жыцьцязьяўляецца фрагмэнт, прысьвечаны Партыіпсэўда-БНФ генсека тав. Янукевіча. Яны“кандыдуюць на выбарах”. Ня трэба,аднак, забывацца, што сапраўдная ПартыяБНФ (КХП-БНФ) пад кіраўніцтвам ЗянонаПазьняка ў гэтым акце калабаранцтва няўдзельнічае.

“Старейшаяоппозиционная партия Беларуси подготовилана выборы отдельный список претендентовв кандидаты и будет участвовать в нихсамостоятельно. В избирательной кампаниисреди прочих примут участие руководительпартии Алексей Янукевич, а также дваэкс-кандидата в президенты ГригорийКостусев и Александр Михалевич. Примерно20 процентов списка составляет молодежь.

Ответственныйсекретарь БНФ Дмитрий Солошкин подтвердилучастие в кампании более 70 членов партиии сказал, что в ближайшие дни списокбудет опубликован на официальном сайте.

Крыніца:http://www.belaruspartisan.org/politic/346241/

Шторабіць з гэтай калабаранцкай публікай?Цяпер ня слухаць яе, не хадзіць за ёю,ня верыць яе фальшывым маналогам. Анастане час, то трэба будзе накіроўвацьіх у тую імпэрыю, інтарэсам якой яныапантана служаць за грошы і ўсёй сваёйцёмнай душой. Так, як гэта цяпер робяцьукраінцы з мясцовымі калабарантамі.

УРасею 14 чэрвеня дастаўленыя авіярэйсамўкраінскія журналісты Алена Глішчынскаяі Віталь Дзідзенка. На радзіме іхабвінавацілі ў замаху на тэрытарыяльнуюцэласнасьць Украіны”.

Крыніца:http://www.svaboda.org/a/27797633.html

ЮркаМарозаў