ПАСЬЛЯ СПЭКТАКЛЯ

(Лістда адраджэнцаў)

Закончыўсяпершы этап мерапрыемства ўлады падназовам "Выбары ў палату". Мы (нашаянародная партыя КХП -- БНФ) прысутнічаліў гэтых падзеях у якасьці назіральнікаўза галасаваньнем. Прышло галасаваць напсэўдавыбары 25-30 адсоткаў выбаршчыкаў.Фальсіфікацыйныя камісіі завысілі яўкуў два-пяць разоў. Тое самае адбываласяна антыдэмакратычным "папярэднімгаласаваньні", куды выбаршчыкаў(асабліва залежныя ад адміністрацыігрупы насельніцтва) зганялі пад прымусам,пагрозамі і страхам. Тут жа зафіксаванапаўсюднае ўкідваньне ў урны чыстыхбюлютэняў, прытым пачкамі. Характэрна,што фальсіфікатары ўжо асабліва і нехаваліся ў сваіх злачынных дзеяньнях.

Такімчынам рэальна выбары не адбыліся. Алефальсіфікатары аб'явілі аб поўнымкамплекце выбраньня псэўдапарляманту.

Чарговаевыбарчае злачынства аформлена знесхаваным цынізмам. У будучыніадказнасьць будуць трымаць за гэтаарганізатары і выканаўцы рознагаўзроўню, і найперш -- старшыня ЦВК, ролюякога бяззьменна выконвае службісткаслужбы чужой дзяржавы. База доказаўіснуе. (Гэты суд абавязкова неабходнабудзе зрабіць дзеля ачысткі нораваў уграмадзтве пасьля хамскай улады.)

Вышэйсказанае-- гэта было пакуль што патрэбнаеадступленьне ад тэмы. Вернемся дасутнасьці.

Мы(наша народная партыя) і ўся беларускаяграмадзкасьць, што хоча вольнайдэмакратычнай Беларусі, ставіла задачубайкоту, няўдзелу ў фальсіфікацыйнымфарсе рэжыму. Трэба, каб людзі перасталіпадтрымліваць рэжым і не пайшлі нафальшывыя выбары.

Сэнстакога дзеяньня ў маральнай ізаляцыірэжыму і ўнутранным непрызнаньніфальшывых выбараў. У выніку нагляднагавыяўленьня фальсіфікацыяў фальшывыявыбары ня могуць быць таксама прызнаныяміжнароднай супольнасьцю.

Задачарэжыму была ў адваротным: любымі шляхамі(найперш фальсіфікацыяй яўкі і бюлетэняў)стварыць бачнасьць масавага галасаваньня.І самае галоўнае, што выцякае з гэтага,-- дамагчыся міжнароднага прызнаньняфальшывых выбараў за сапраўдныя. Прытым,калі ня цалкам, то хаця б часткова (гэтазначыць, каб заходнія бюракраты адзначылі"прагрэс").

Іцяпер -- што мы маем. Рэальна выбары неадбыліся, яўка і галасаваньнесфальсіфікаваныя, і тое адзначанаміжнароднымі назіральнікамі.

Інфармацыярэжыму наступная: выбары адбыліся надэмакратычным узроўні, галасаваньнебыла "чэсным", у палату прайшліпрадстаўнікі "апазыцыі".

Восьгэта якраз і стане тым аргумантам длялевакоў (і проста крамлёўскай агентуры)на Захадзе, каб адзначыць "прагрэс",і магчыма, нават часткова, нешта прызнацьзаконным у гэтых ілжывых выбарах.

Бяспрынцыпныяў палітыцы дзьве жанчыны-штрайхбрэхеры,якіх уключылі ў бяспраўнуюкішэнную палату, напэўна, нават неразумеюць, у якое становішча яны трапілі,пагадзіўшыся з фальсіфікацыяй выбараўі сістэмай ілжы. Мяркуючы па тым, штояны кажуць пра свае планы, -- яны неразумеюць таго зусім.

Палітычнаялогіка, аднак, ў такіх выпадках сьведчыцьаб тым, што не сваіх людзей тут непрапускаюць. Шкода. Прыгожыя жанчыны.

Іхскарысталі ўжо і скарыстаюць потым.Варыянты паводзін толькі два: альбопасіўна ці актыўна супрацоўнічаць зрэжымам у малых справах, альбо -- жорсткіканфлікт з сістэмай (з усімі для іхвынікамі ў бяспраўным грамадзтве). Штоатрымаецца -- вядома, бо кліентаў у палатупадабралі прадумана.

Згледзішча паліттэхналёгіі, апэрацыя зуключэньнем (усё бачна) зроблена груба,але прафэсійна. Рэжым улады захоўваецяпер вытрыманае маўчаньне. Затое шумнадзейнічае ягоная калона ў псэўдаапазыцыіі ў так званых "дэмакратычных СМІ".На розныя галасы там крычаць аб "першайперамозе", аб "прарыве" ў"парлямант", аб "апазыцыі" ў"парляманце" і г. д. Жанчыны наіўнараспавядаюць пра свае "апазыцыйныя"пляны ў палаце, а адзін выступовец намітынгу нават павіншаваў усіх зь вялікімпосьпехам "апазыцыі" і гукаў "ЖывеБеларусь!".

Ну,і як жа ні адзначыцць "прагрэс" --мусілі б падумаць у Эўразьвязе, калі"апазыцыя" радуецца і сьвяткуеперамогу? Словам, апэрацыя адпрацаванадакладна.

Тымчасам 22 гады пад хамскім рэжымам , відаць,мала чаму навучылі нашае адукаванаеграмадзтва ў палітыцы. Нажаль.

Мяркую,што, пэўна дзеля таго Богі дапусьціў рахманым беларусам такуюўладу, каб яны нешта зразумелі ў жыцьці,што ня хлебам адным жыве чалавек, алесловам. І слова гэтае мусіць быць словампраўды, і толькі сваім.

14верасьня 2016 г. Зянон ПАЗЬНЯК