АБ НЕДАПУШЧАЛЬНАСЬЦІ ПРЫЗНАНЬНЯ СФАЛЬШАВАНЫХ ПАРЛЯМАНЦКІХ ВЫБАРАЎ У БЕЛАРУСІ

6кастрычніка гэтага года дэпутатынямецкага Бундэстага Ута Фінк-Крэмэрі Алівэр Качмарэк заявілі ў Менску, штоБундэстаг будзе на афіцыйным узроўніпрацаваць з абедзьвюма палатамінелегітымнага кішэннага парлямантуЛукашэнкі

ДэпутатыБундэстага спаткаліся з кіраўніком МЗСБеларусі афіцэрам савецкага КГБУладзімірам Макеем і з прызначанымірэжымам дэпутатамі палаты прадстаўнікоў.

ДэпутатыБундэстага заявілі, што парляманцкіявыбары 11 верасьня гэтага года ў Беларусіпрайшлі зь “невялікім прагрэсам” і“гэта знак таго”, што кішэнны парлямантрэжыму “хоць у якой ступені абраныналежным чынам”, і таму яны накіруюцьзапрашэньне яго дэпутатам наведацьБерлін.

Усувязі з такой заявай дэпутатаў Бундэстагамы ад імя Партыі, якая разам з грамадзянскайсупольнасьцю Беларусі правяла назіраньнеза галасаваньнем на выбарах 11 верасьня,заяўляем пратэст.

Выбары11 верасьня былі цалкам сфальсіфікаваныяі гэта пацьвярджаецца мноствамзафіксаваных парушэньняў. Фрэквэнцыянідзе не перавысіла 50 адсоткаў. ВыбаршчыкіБеларусі праігнаравалі фальшывыя выбарыі не прыйшлі галасаваць. Парляманцкаіявыбары ў Беларусі 11 верасьня, фактычна,не адбыліся.

ЗаяваЦэнтральнай Выбарчай Камісіі (кіраўнікЛ. Ярмошына) аб прызнаньні выбараў ёсьцьгрубай фальсіфікацыяй і парушэньнемзакона.

Зфальшаваньнем і парушэньнем законапрапушчаны ў “палату” усе дэпутаты.Фальсіфікацыя выбараў 11 верасьнязафіксавана ўсімі назіральнікамі ўБеларусі.

Заявыдэпутатаў Бундэстагу Уты Фінк-Крэмэрі Алівэра Качмарэка, зробленыя ў Менску,супярэчаць праўдзе, накіраваныя налегітымізацыю кішэннага парлямантурэжыму і на прызнаньне сфальшаваныхвыбараў за сапраўдныя насуперак фактам.

Заявыдэпутатаў Бундэстагу Уты Фінк-Крэмэрі Алівэра Качмарэка мы расцэньваем якневерагодныя.

Унас узьніклі сумненьні, ці сапраўдыБундэстаг даручыў ім такую місію, супрацьякой мы пратэстуем. Ці выяўляюць гэтыядэпутаты пазыцыю нямецкага Бундэстагу?

9кастрычніка 2016 г.

СоймКансэрватыўна-Хрысьціянскай

Партыі– БНФ і БНФ “Адраджэньне”


Старшыня Зянон Пазьняк.

Выканаўцаабавязкаў

Старшыніў Беларусі Юры Беленькі.