АЛЯКСЕЙ АРЭСТОВІЧ: МЫ МОЖАМ НАВЕШАЦЬ РАСЕІ...

Самаепрыкметнае, што стала відаць, дык гэтатак званая “ваенная магутнасьць Расеі”, якая выглядае вялізнай, надзьмутаймыльнай бурбалкай.

РасейскіяСМІ стварылі тэлекарцінку, у якуюпаверылі расейцы, што, аднак, паўбяды.

Бядаў тым, што ў яе паверылі ўкраінцы, якіяпрызвычаяліся глядзець маскоўскіясэрыялы “пра спэцназ…”.

Аяшчэ вялікая праблема – што ў маскоўскуюмагутнасьць паверыла ўкраінскаекіраўніцтва.

Паверыла,да страты адэкватнасьці – па-за рэдкімівыключэньнямі.

Насамой справе, расейцы маюць замест армііпабелены фасад гнілога дома.

Уіх грандыёзныя праблемы і з баездольнасьцювойскаў, і з іхняй колькасьцю, і ззабесьпячэньнем ўзбраеньнем і ваеннайтэхнікай.

Дакладнатак сама зьбіраюцца самалёты – мэтадамразбору двух, што стаяць побач. Дакладнатакія ж, зводныя, незьлятаныя экадрыльі,лётчыкі якіх ня ўмеюць прымяняць нічогабольш складанага, чымсьці вольнападаючыябомбы, і дакладна такая ж манера кіравацьбоем па мабільным тэлефоне.

Мыможам ім так навешаць зараз, што фінскаясьцямнее.

Забясьпечыцьпоўны разгром, якога яны яшчэ ня ведаліў сваёй ваеннай гісторыі, ваенную іпалітычную катастрофу.

Уіх і зараз ужо моргі не даюць рады – зплыньню “элітнага” мяса.

Амы ж яшчэ не пачыналі ваяваць.

Такшто -- поўная перамога за намі.

Праўда,пры адной умове.

Меншспадзявацца на наша малаадэкватнае інапалоханае кіраўніцтва і больш працавацьпа мэтаду самаарганізацыі – як мы няраз ужо перамагалі.

Ібудзе весела.

АляксейАрэстовіч, Кіеў

Перакладз расейскай.

Крыніца:http://goruzont.blogspot.com/2016/12/blog-post_226.html