ЗАПАЗЫЧАНАСЬЦІ КАМПАНІЙ БУДУЦЬ ВЕШАЦЬ НА АКЦЫЯНЭРАЎ АЛЬБО КАНЕЦ КАПІТАЛІЗМУ Ў РАСЕІ

Традыцыярасейскіх заканадаўцаў прысьцёбвацьважныя зьмены законаў да якога-небудзьгрувасткага і няўцямнага пакета “зьменаў”у разьліку, што яны там “згубяцца” ініхто іх ня будзе чытаць, гэтым разамспрацавала бліскуча.

Ніхтонават не заўважыў, як у агульнай кучыпраскочыла зьмена ў падаткавы кодэкс,якая па сутнасьці адмяніла ў Расеіасновы рынкавых адносін і, у пэрспэктыве,можа нават зрабіць немагчымай якую-кольвечыпрадпрыймальніцкую дзейнасьць.

Базавайасновай сучасная рынкавай эканомікізьяўляецца аддзяленьне фінансавайадказнасьці юрыдычных асоб (прадпрыемстваў)ад фінансавай адказнасьці акцыянэраў,якія валодаюць гэтымі прадпрыемствамі.

Акцыянэрыі заснавальнікі не адказваюць сваёймаёмасьцю за запазычанасьці прадпрыемстваў,акцыямі якіх яны валодаюць. Менавітагэты падзел адказнасьці і зрабіўмагчымымі сучасныя рынкавыя адносіныі прывёў да бурнага разьвіцьця капіталізма.

Івось Расейскія заканадаўцы адмянілігэты базавы прынцып у Расеі. У пп. 2 п. 2арт. 45 Падаткавага кодэксу ўнесенызьмены, паводле якіх заснавальнікі іакцыянэры з гэтага часу адказваюць пападаткавых запазычанасьцях кампанійакцыямі і долямі якіх яны валодаюць.

Былозьменена толькі адно-адзінае слова. Устарой рэдакцыі было палажэньне, штозапазычанасьці кампаніі могуць быцьзапатрабаваны з афіліраваных арганізацыйкампаніі, што запазычылася. У новайрэдакцыі артыкула слова “арганізацыі”заменена на слова “асобы”. Фактычнагэта азначае, што ў падаткавікоў цяперёсьць законнае права патрабавацьзапазычанасьці кампаній зь іхніхзаснавальнікаў альбо акцыянэраў.

Учорановая рэдакцыя закона была апублікаванаі ўжо ўступіла ў дзеяньне. І ўвесь цымэсу тым, што яна валодае пэўнай зваротнайсілай. Маёмасьць акцыянэраў паводленовых правілаў можа забірацца ў тымліку і па запазычанасьцях, якія ўзьнікліда прыняцьця новай рэдакцыі закона,калі па іх не было яшчэ вынесена рашэньнесуда.

АндрэйШыпілаў, Масква

Перакладз расейскай.

Крыніца:http://shipilov.com/realtime/1132-v-rossii-dolgi-kompanij-nachnut-veshat-na-aktsionerov.html