SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE

Кансэрватыўна-ХрысьціянскаяПартыя – Беларускі Народны Фронт

ConservativeChristian Party – Belarusian Popular Front

22grudnia 2016 roku, Mińsk.


PrezydentRzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda


SzanownyPanie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda,

KiedyBiałoruś w 1991 roku odzyskała niepodległość i wyzwoliła sięod ZSSR, Rzeczpospolita Polska jako pierwsza zademonstrowała wyraźnąsolidarność z naszym niepodległym krajem i stała się dobrymsąsiadem, który popiera nasze dążenie do demokracji, do jednościeuropejskiej i wolnego rozwoju.

Polskanajbardziej skutecznie popiera demokrację białoruską w jej walce zantydemokratycznym i autorytarnym reżymem. Bardzo istotnymiczyńnikami tego poparcia są Program edukacyjny im. Kalinowskiego itelewizja białoruska Belsat, która jest jedyną stacjątransmitującą programy w języku białoruskim z Warszawy i którapodaje objektywną informację. Jesteśmy zadowoleni tym, że międzypolską i białoruską demokracją istnieje dobre wzajemne rozumieniei że władze demokratycznej Polski powzięły misję honorowąpoparcia Białorusinów w ciężkie czasy.

Niespodziewaneoświadczenie Pana ministra Witolda Waszczykowskiego o planowaniu jużod Nowego roku zamknięcia telewizji Belsat nas – Białorusinów --bardzo zasmuciło, bo agresywny imperialistyczny „świat rosyjski”będzie wtedy niepodzielne panować w dezinformacji skierowanejprzeciwko Białorusi. W takich warunkach język białoruski jestbronią naszej demokracji.

Myrozumiemy że rząd polski może odłączyć Belsat wychodząc zwłasnych planów, potrzeby i poglądów, ale polskiego poparcianaszemu przeciwdziałaniu się dyktaturze nie zapominamy. My wyrażamypodziękowanie władzom Polski za udostępienie możliwości w ciągu9 lat istnieć, działać, mieć finansowanie dla białoruskiejtelewizji demokratycznej.

Tymczasem, jeśli jest możliwość zachować telewizję Belsat, myprosimy rząd Polski kontynuować jej finansowanie i działanie.Belsat ma bardzo dużo swoich widzów i jego auditorium caly czasposzerza się bez względu na sprzeciw autorytarnego reżymu w naszymkraju. Zwłaszcza teraz Belsat jest potrzebny w przededniuewentualnych ważnych wydarzeń i wzmocnienia zagrożenia ze Wschodudla naszej niepodległości.

Białorusinisą bardzo oszołomieni opinią powtórzoną przez oficyjne polskieosoby o ewentualnym transmitowaniu Belsatu w języku rosyjskim. Tozostało nagłośnione w czas, kiedy Moskwa w swojej propagandzie nieuznaje ani białoruskiego, ani ukraińskiego języków, ani narodówbiałoruskiego i ukraińskiego. Przypuszczamy że było to być możeźle przemyślane i prywatne zdanie, które nie odźwierciedlapozycję rządu polskiego.

Spodiewamysię, ze poparcie demokratycznych dążeń na Białorusi przezdemokratyczną Polskę będzie kontynuowane na dobrym i odpowiednimszczeblu. To wszystko będzie sprzyjać i umacniać przyjaźńpomiędzy naszymi historycznie bliskimi narodami.

Niechżyje wolna Polska!

Niechżyje Białoruś!

KierownictwoKonserwatywno-Chrześciańskiej Partii – BFN i BiałoruskiegoFrontu Narodowego „Adradżeńnie”

ZianonPazniak, Przewodniczący Partii

YuriBelenki, zastępca Przewodniczącego, wykonawca obowiązkówPrzewodniczącego Partii na Białorusi

SiarheyPapkou, zastępca Przewodniczącego