АДНАЎЛЯЮЦЬ ФАНТОМЫ СССР

Апошнімчасам у дзяржаўным і публічным жыцьціБеларусі ўсё часьцей адбываюццарознамаштабныя дзеі, у якіх адчуваеццавыразны акцэнт на абуджэньне “савецкайнастальгіі” або “настальгіі па саўку”.То ў Барысаве ваенную прысягу прымаюцьна вернасьць СССР, то вось невялічкаягрупка маладых “камуністычных актывістаў”наладзіла ў Менску нейкі флэш-моб падчырвонымі сьцягамі і крычала-надрывалася“Я люблю СССР!”, “Репрессии – этонеправда!” Некаторыя беларусы ( з лікунаіўных) пытаюцца ў Сеціве: “Икуда только смотрят власти?!”Яны, мабыць, не зразумелі, што “власті”у асобе не каго-небудзь там, міністраабароны РБ, стаялі на трыбуне ў Барысавеі прымалі тую самую савецкую “прысягу”.Іншыя беларусы пытаюцца: “Дык як жаможна прымаць такую прысягу? Гэтай жакраіны няма!” І сапраўды, чаму такогане было нават пры саветах?

Адказпросты. І ў неіснуючым СССР і ў цяперашняйРФ сталіца тая ж – Масква. І прысягіпрымаюцца на той жа самай мове –маскоўскай. Беларусаў, як сабачкуакадэміка Паўлава, прывучваюць рабіцьстойку, выдзяляць вернападданніцкуюсьліну і інш. пры адной згадцы пра Масквуі “русскость”. Або як сказаў начальнікрэжыму: “Белорусыдолжны быть готовы умирать за Россию”.

“Камактывісты”,што гарланілі пра СССР каля помнікаЛеніну, усталяванага нядаўна насупрацьТрактарнага завода, на самой справеніякія не “актывісты”. Гэта свайгороду цітушкі, нанятыя прамаскоўскімвасальным рэжымам для запаўненьняінфармацыйнай прасторы Беларусі штучнымвэрхалам. У галовы беларусаў убіваецца,што трэба любіць СССР (са сталіцай уМаскве), што там “усё цудоўна”. Панаваньнемаскальшчыны ў нашай акупаванай краінедапамагае стварыць ілюзію матэрыялізацыісавецкага фантома ў сьвядомасьці нашагаграмадзтва. Маскоўскія паліттэхнолагіпрынамсі імкнуцца да гэтага. А беларусыўсё наіўныя пытаньні задаюць.

Параперайсьці да выгнаньня д’яблаў з нашайкраіны. Пакуль беларусы будуць захоўвацьвернасьць маскальшчыне, Масква неадчэпіцца ад нашага грамадзтва, будзенавязваць свой “Русский мир” і штурхацьнас на гераічную сьмерць за Расею.Паратункам ёсьць вяртаньне ў роднуюмову і культуру, вызваленьне адрусіфікатарскага акупанцкага сурагата.

АлесьХадасевіч