РЭЗАЛЮЦЫЯ МІТЫНГУ 31-Х УГОДАК КАТАСТРОФЫ НА ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ АЭС

Мы,ўдзельніку мітынгу заяўляем:

1.Катастрофана Чарнобыльскай АЭС 26 красавіка 1986года стала вынікам валадарання у савецкайімпэрыі таталітарнага антычалавечагапалітычнага рэжыму.

2.Камуністычныя ўлады СССР не прыняліадпаведных мер па ратаваньні людзейадразу пасьля катастрофы. Наадварот,яны хавалі праўду, заклікалі людзейзаставацца на забруджаных радыяцвйтэрыторыях. Такім чынам зьдзейснілівялікае злачынства, у выніку якогапацярпелі—хварэюць і паміраюць людзі.

3.Па загаду Масквы савецкая ваеннаяавіяцыя асадзіла радыёактыўныя воблакіна тэрыторыю Беларусі.Насельніцтва небыло папярэджанае пра небясьпеку.

4.Пасьлякатастрофы на Чарнобылькай АЭС сталавядома, што значныя тэрыторыі Беларусібылі забруджанвя радыёнуклідамі яшчэда катастрофы ў выніку правядзеньневыпрабаваньняў ядзернай зброі натэрыторыі краіны. Насельніцтва не былопапярэджанае пра небяспеку.

5.Прамаскоўскіпалітычны рэжым у Беларусі не выставіўРасеі, як правапераемніцы СССР, іскі накампэнсацыю стратаў ад катастрофы наЧарнобыльскай АЭС.

6.Сёньняпрамаскоўскі палітычны рэжым у Беларусіправодзіць палітыку хаваньня праўдыпра сапраўдныя маштабы наступстваўкатастрофы для Беларусі. Не прымаюццаадпаведныя дзейсныя меры па мімінізацыііх вынікаў. Наадварот радыяцыйназабруджаныя землі ўключаны ўселскагаспадарчае выкарыстаньне.Радыяцыйна забруджаныя прадуктыпрапануюць беларусам для спажываньня.Гэта шкоднае рашэньне.

7. Ігнаруючы трагедыю Чарнобыльскайкатастрофы, кіроўны рэжым разам з Масквойрыхтуе для Беларусі другі “чарнобыль”– насуперак волі людзей будуе атамнуюэлектрастанцыю каля Астраўца, там, дзеяе катэгарычна нельга будаваць папрыродных уласьцівасьцях тэрыторыі.Будуе з грубымі тэхналягічныміадхіленьнямі, нягледзячы на тое, што ніз эканамічнага, ні з энэргэтычнага бокубудаўніцтва Астравецкай АЭС не апраўданаі прынясе толькі страты для РэспублікіБеларусі. Гэта антынацыянальны шкодныпадыход, які неабходна спыніць. АстравецкайАЭС не павінна быць.

Мызаяўляем,што палітыка дзейснагапрамаскоўскага рэжыму ў Беларусіадносна наступстваў катастрофы наЧарнобыльскай АЭС і пабудовы новай АЭСу пацярпелай ад радыяцыі краіне маепрыкметы злачынства супраць Беларускайнацыі і чалавецтва.

Мызаклікаем беларусаў змагацца супрацьрэжымных планаў другога Чарнобылю.Будаўніцтва новай атамнай электрастанцыіпавінна быць спынена, пабудова дэмантавана.

Мы заклікаем падтрымліваць стваральнырух «Вольная Беларусь», які ставіцьзадачу грунтоўных пераменаў ва ўладзе,эканоміцы і палітыцы Краіны. Беларусьпавінна стаць вольнай дэмакратычнайкраінай.

СлаваАйчыне! Жыве Беларусь!