ЗЯНОН ПАЗЬНЯК: БЕЛАРУСЬ МУСІЦЬ БЫЦЬ ВОЛЬНАЙ

(Выступнатравеньскім2017г. СоймеКХП-БНФі БНФАдраджэньне”)

Замінулы месяц мушу адзначыць як пазытыўнуюзьяву правядзеньне шэсьця і мітынгу“Чарнобыльскі шлях” у Менску. Мітынгна Кіеўскім сквэры быў малалікім, алеў цэлым станоўчым у сваім выяўленьні.Станоўча і тое, што далучылася часткаўдзельнікаў шэсьця.

Уцэлым, назіраючы за тым, як адбываласягэтае напамінаньне аб вялікай нацыянальнайбядзе і чарнобыльскім няшчасьці народа,трэба адзначыць, што грамадзкага ўздымуў нашых абставінах яшчэ не назіраецца,хоць стан розуму ў людзей пачынаезьмяняцца.

Усёгэта кажа пра неабходнасьць асьветы іпапулярызацыі нацыянальных ідэй праволю і лепшую будучыню Беларусі. Прытымтрэба ўлічыць, што акрамя нашай партыініхто гэтай нацыянальнай асьветай незаймаецца.

Апошнімчасам сатрапскі рэжым (дакладней, самсатрап) зноў засьведчыў сваю службовуюадданасьць Крамлю. Сутнасьць гэтайчарговай дэманстрацыі адданасьці Масквезасталася за кадрам. Але можна меркаваць,што паразуменьне двух палітычныхнягоднікаў адбылося ў кантэксьце плянурасейскіх вайсковых вучэньняў у Беларусі“Захад-2017”. 4162 вагоны для расейскагаакупацыйнага войска застаюццазапатрабаваныя. Гэта значыць, штогібрыдная акупацыя Беларусі па сцэнары1939 года ёсьць нязьменнай у планах Масквы.

Нажаль,гэта рэальнасьць, і калі ворагі нашайнацыі пачнуць свае пляны рэалізоўваць,то адзіным неабходным супрацьдзеяньнеміхняй агрэсіі павінна стаць нашаебеларускае ўзброенае супраціўленьне.Перш за ўсё павінен быць сам факт такогасупраціўленьня (а потым і перамога надміжнародным бандытам). Трэба рыхтаваццада супраціўленьня і адпору агрэсарам,запасацца неабходным рыштункам, мацавацьсалідарнасьць

Прагэта я кажу пастаянна. Дай Божа, каблюдзі прыслухаліся. Але, як гэта частабыло, першымі прыслухаліся ворагі, бопалітычна больш разьвітыя за беларусаўі заўсёды ведаюць, што робяць. У той час,калі беларусы ў большасьці не разумеюцьшто адбываецца. Гэтае курапацкае “зашто?” перад расстрэльнай ямай, калікамуна-расейцы мэтадычна расстрэльвалібеларусаў, увесь час стаіць у вушах. Іне знайшлося ніводнага, хто перад сьмерцюхоць бы ў морду даў энкавэдзісту, хоцьбы плюнуў у яго паганую варожую храпу.

Уплане падрыхтоўкі да агрэсіі крамлёўцырукамі свайго сатрапа Лукашэнкі пачаліўжо кідаць за краты беларусаў, здольныхпаводле маскоўскага меркаваньняарганізаваць, альбо аказаць супраціўленьнеагрэсіі. Такім чынам былі арыштаваныябылыя ўдзельнікі патрыятычнай арганізацыі“Белы легіён”, якая існавала ў 90-х гадахмінулага стагоддзя, а таксама ўдзельнікіюнацкага клубу “Патрыёт”, бо гаварыліпа-беларуску. Усім ім фабрыкуюць “справу”,каб засадзіць надоўга за “тэрарызм”.

“Зашто? – чуецца рэфрэн, вечна нічоганеразумеючых беларусаў, -- гэта ж звычайнаяпатрыятычная моладзь, а той “Белылегіён” ужо пятнаццаць гадоў як неіснуе, усе забыліся пра яго?!” Як кажуць,«і г.д.» Псіхалогія ягняці справядлівая,але ваўку есьці хочацца.

Зрэшты,беларускі народ не такі ўжо і бясконцацярплівы, як іншаму маскоўцу можаздавацца. Беларусы могуць адчыніцьгарадзкія брамы і ўпусьціць агрэсара-маскаляў горад, даць нават хлеба і вады, а потым,ўбачыўшы маскоўскі луп, забойствы дыварварства, у адзін дзень выразаць увесьварожы гарнізон, пяць тысячаў бандзюг,усіх да аднаго экзэмпляра. Дзеля гэтагатрэба было толькі сказаць: “Пара, пара!”,што ў перакладзе на расейскую мовуабазначае: “добро пожаловать по смерть”,прыблуды.

Іяшчэ адзін гістарычны досьвед. Ніштоня зьнішчыць “наш беларускі вольныдух”. Трэба рыхтавацца да адпору ціхаймаскоўскай акупацыі, а пара настане.

Важнайпадзеяй, якая адбылася ў міжсоймаўскічас, -- стала прэзэнтацыя Народнайпраграмы “Вольная Беларусь”. Дакумантпадрыхтаваны пры ўдзеле дэпутатаўНезалежнасьці, сяброў Фронту і вольныхспэцыялістаў.

Праграмападрыхтавана ў рэчышчы ідэяў салідарнагаруху “Вольная Беларусь” і разьлічанана ўсю нацыю, гэта значыць грунтуеццана рэальных нацыянальных інтарэсах.Салідарныя нацыянальныя інтарэсывызначаюць характар праграмы іўзаемасувязь разьдзелаў.

Праграмаўзаемасьвязна пабудавана так, кабзаканадаўства і палітыка новай вольнайдэмакратычнай Беларусі, якая мусіла бузьнікнуць пасьля ліквідацыі рэжыму,гарантавалі б моцнасьць, непахіснасьцьі незьнішчальнасьць Незалежнасьцікраіны.

Наступнаязьвязаная ідэя, якой прасякнуты палажэньніПраграмы, -- гэта стварэньне сістэмы,якая выключае магчымасьць дыктатуры інеканстытуцыйнага захопу ўлады.

Трэцяеагульнае палажэньне ёсьць вельмі важным,яно ўзаемазьвязвае і вызначае ўсёструктурнае існаваньне вольнай беларускайдзяржавы. Гэта ёсьць арыентацыя навольнага чалавека (і напачатку настварэньне ўмоваў дзеля зьяўленьнявольнага чалавека). З гэтым палажэньнемзьвязаны найперш характар эканамічных,зямельных і сацыяльных дачыненьняў,падаткавая сістэма, адукацыя, энэргетыка,ахова здароўя і ўсё астатняе. Тутукараняюцца дачыненьні ў прынцыпеадрозныя ад сістэмы лібэральнай эканомікіі лібэральных сацыяльных падыходаў,дзе чалавек – гэта “рэсурс” эканомікі,“рабочая сіла”, “сродак вытворчасьці”і т.п. Такі падыход інтэнсіфікуевытворчасьць, але прыводзіць да рэзкагаразьмежаваньня ў грамадзтве на вельмібагатых і на бедных наймітаў на працу,спараджае няўстойлівасьць грамадзтва,зьяўленьне камуністычных і іншыхскрайніх рухаў, пазбаўляе шчасьцямноства людзей.

Праграмныпадыход “Вольнай Беларусі” можна тутабазначыць формулай: “не чалавек дляэканомікі, а эканоміка для чалавека”.

Згэтага падыходу, напрыклад, суб’ектампрыватызацыі зямлі праграма прапануенадзяліць сям’ю (рэальную вытворчуюадзінку працы на зямлі), разьмеркаваўшыўвесь нацыянальны запас сельскагаспадарчайзямлі паміж усімі сем’ямі. Сям’я можане апрацоўваць свой прыватызаваныўчастак, трымаць яго ў Зямельным Фондзеі атрымліваць дывідэнды ад арэнды, можатаксама ў любы час забраць сваю долюдзеля працы на зямлі (і з разьвіцьцёмрынка зямлі дакупіць яе згодна сваіхмагчымасьцяў і патрэбаў).

Прадугледжаныяабмежаваньні супраць драбленьня інепамернага павелічэньня плошчы зямліў аднаго ўласьніка. Выкарыстаньне зямліцесна зьвязана з мясцовым самакіраваньнем,дзе зямлёй распараджаецца зямельнаяграмада, якая таксама валодае функцыямімясцовага самакіраваньня. Дзяржаўнычыноўнік у гэтых справах, практычна,нічога не вырашае, не камандуе, выконваеслужбовую функцыю. Адносіны рэгулююццазаконам, рынкам зямлі і самакіроўнайволяй людзей у “сельскай грамадзе”.

Зарыентацыяй на вольнага чалавекаспраектавана таксама сістэма падаткаў(усіх ёсьць 7 падаткаў і адзін дзяржаўнымясцовы палатак), сістэма мэдычнага ісацыяльнага забесьпячэньня і наватэнэргетыка, дзе вялікая ўвага надаеццаўзнаўляльнай энэргетыцы, якая, як вядома,ужо цяпер можа забясьпечыць поўнуюэнэргетычную незалежнасьць чалавекаад агульнай энэргетычнай сістэмы. Агэта абазначае павелічэньне свабодычалавека адначасна пры высокім узроўніі камфорце жыцьця.

Пэнсійнаясістэма прапануе выкарыстаць узорыпэнсійнага забесьпячэньня разьвітыхкраінаў Захаду. Гэта магчыма дасягнуцьцягам пэўнага часу, калі будуцьразьняволеныя сілы народа, ліквідаваныяштучныя перашкоды для разьвіцьцяпрадпрыймальніцтва і гандлю, ліквідаваныяпрычыны карупцыі і залежнасьць чалавекаад чыноўніка, ды і само чыноўніцтва ўвыніку прыняцьця новагаадміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелубудзе зьменшана ўдвая. Багацьце людзейі краіны стане няўхільна павялічвацца.У гэтых умовах добрай пэнсійнай падтрымкайможа стаць забясьпечаны, практычна,кожны чалавек, які ў той ці іншай ступнірабіў карыснае для грамадзтва. Будзеўсталяваная зьмешаная салідарна-назапашвальнаясістэма (50 на 50 алсоткаў) папаўненьняПэнсійнага Фонду а сацыяльны падатакзьменшаны амаль ўдвая.

УЗлучаных Штатах, напрыклад, жонка, якаяніколі нідзе не працавала, пры дасягненьніпэнсійнага ўзросту мае права атрымлівацьпэнсію роўную палове (дакладней, “дапаловы”) пэнсіі мужа, які працаваў. Гэтацалкам справядліва, улічваючы, што сям’я– гэта ёсьць узаемазьвязаны сацыяльныарганізм.

УПраграме “Вольная Беларусь” прапануеццавыплочваць сярэдненацыянальную пэнсіюжынчыне, якая нідзе не працавала (азначыць, не плаціла падаткі), але вялахатнюю гаспадарку і даглядала дзяцейу той час, калі працаваў толькі муж. Яепраца ўлічваецца як карысная дляграмадзтва, і гэта адпавядае сапраўднамустану рэчаў.

Чацьвертайагульнай вязальнай пазыцыяй Праграмы“Вольная Беларусь” ёсьць задача ізвышнеабходнасьць сацыяльна-культурнагаі культурна-нацыянальнага адраджэньняБеларускай нацыі.

Запэрыяды акупацыяў, калі ворагі нішчыліўсё беларускае і ўвесь народ, Беларусьпанесла велізарныя страты ў культуры,гісторыі, сацыяльных, маральныхдачыненьнях. Асабліва нацыянальна іэтнічна разбуральным стаўся цяперашніпрамаскоўскі пэрыяд калгаснай дыктатурыі ўнутранай акупацыі краіны, якіпрацягваецца і пагражае новымі жахлівыміразбурэньнямі Беларусі.

АжыцьцяўленьнеПраграмы “Вольная Беларусь” будземець сэнс толькі тады, калі адбудзеццаадраджэньне Беларускай нацыі. Безнацыянальнага адраджэньня ня будзе нікраіны, ні свабоды, ні вольнага чалавека,ні дэмакратыі. Нагадаю прытым, штоНацыянальная ідэя па прыродзе сваёйбыла і ёсьць асновай, грунтам іпершаштуршком для новай эўрапейскайдэмакратыі.

Людзі,якія імкнуцца да ўлады і не грунтуюццана Нацыянальнай ідэі, нічога акрамяшкоды для народа і краіны ня зробяць.Прырода нацыі вымагае шанаваць народі нацыянальныя інтарэсы. Агульнанацыянальнаясалідарнасьць дзеля будучыні можаадбывацца толькі на Нацыянальнай ідэіякая ёсьць аб’ектыўнай існасьцю.Народная Праграма “Вольная Беларусь”разьлічана на грамадзтва, якое ўсьведамляесэнс свайго нацыянальнага існаваньня.Па вялікаму кошту, беларусы яшчэ нашляху да такога грамадзтва. Тут патрэбнаяня толькі праграма, але і новы салідарнырух “Вольная Беларусь”, заснаваны наагульных прынцыпах гэтай праграмы.

Нажаль,нашыя спадзяваньні на самаарганізацыюграмадзтва ў патрэбны рух не спраўджваюцца.Намеры людзей яшчэ не выходзяць удзеяньні. Гэтаму ёсьць прычыны ня толькімэнтальныя. Застаецца клясічны падыход:ініцыятыўная група, арганізацыйныкамітэт і далейшая праца па стварэньніі кансалідацыі структураў. Беларусьмусіць быць вольнай. І будзе.

14травень 2017 г. ЗянонПазьняк.