ПАЧАЛІСЯ ЗЬДЗЕКІ АКУПАНТАЎ ЗЬ БЕЛАРУСКІХ ЛЮДЗЕЙ

УСеціве зьявілася інфармацыя.

Рускіяакупанты схапілі на дарозе каля Барысавабеларускую жанчыну НатальлюГарачку-Басалыгу, сілай завалаклі ўмашыну і прывезьлі ў беларускуювайсковую частку. Там нашыявайскоўцы высьветлілі прычыну затрыманьня і беларускіафіцэр яе адпусьціў. Але расейцы зноўяе схапілі па загаду рускага начальствазьверху, якое неўзабаве прыехала і празслова лаялася рускім матам. Жанчынузьневажалі, нічога не тлумачачы, пакульне знайшліся бел-халуі, якія ваўгоду маскалям замкнулі яе пад арышті cфабрыкаваліфальшывую справу ў суд,прыдумалі "хуліганства"і "нецэнзурно выражался".

Нагадваю:гэта толькі пачатковыя зьдзекі зьбеларусаў з боку акупацыйнай швалі.Далей будзе горш. Мусіць зьявіццапартызанскі фронт, калі ня хочамкаб нам плявалі ў твар.Ніхто не схаваецца ад вайны, бо акупацыяўжо йдзе.

5верасень 2017 г. ЗянонПазьняк