СПЫНІЦЬ РАСЕЙСКІЯ ВАЙСКОВЫЯ ВУЧЭНЬНІ Ў БЕЛАРУСІ

(рэзалюцыямітынгу)

Мы,удзельнікі мітынгу ў Менску, арганізаванагаз нагоды Дня Беларускай вайсковай славы,25-годдзя грамадзянскай вайсковай прысягіРэспубліцы Беларусь і з прычыны грубагапарушэньня сувэрэнітэту Беларусі ўвыніку заплянаваных вучэньняў расейскагавойска “Захад-2017” на тэрыторыі Беларусі,заяўляем наступнае:

  1. Патрабуем адмяніць расейскія вайсковыя вучэньні “Захад-2017” на тэрыторыі Беларусі.

  2. Патрабуем вывезьці з тэрыторыі Беларусі ўсе расейскія войскі і бронетэхніку назад у Расею.

  3. Незаконнае ўвядзеньне расейскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі ёсьць грубым парушэньнем суверэнітэту Беларусі, Канстытуцыі Беларусі і міжнароднага права і ацэньваецца як акт агрэсіі.

Усувязі з гэтым, паколькі чужыя войскіўжо зайшлі на тэрыторыю Беларусі, мызаклікаем усіх грамадзянаў беларускайАйчыны рыхтавацца да барацьбы з агрэсарамусімі сродкамі, спосабамі і сіламі. Ікалі мілітарызаваныя прышэльцы пасьдязаканчэньня вучэньняў не пакінуць нашутэрыторыю, прыступіць да барацьбы закупантамі дзеля абароны краіны, яесувэрэнітэту і Незалежнасьці.

8верасень 2017 г.

г.Менск