ІМІТАЦЫЯ І ПРАФАНАЦЫЯ (ВІДЭА-АДРАС)

Разумныялюдзі ў Расеі (там ёсьць і такія)саркастычна называюць тое, што павіннаадбыцца ў РФ 18 сакавіка 2018 года, “выбараміПуціна”. Ім і дзесяткам мільёнаў тыхграмадзян (якія можа не валодаюцьсарказмам, але інстынктыўна ўжо дасутнасьці дайшлі) зразумела, што хадзіцьна выбарчы фарс бессэнсоўна, што “элекцыяімпэратара” ужо забэтанавана і бязьіхняга ўдзелу. Мільёны сярэднестатыстычныхлюдзей паслалі гэты абсурд куды падалейі вельмі грубымі словамі. Але застаеццакатэгорыя “вытанчаных інтэлектуалаў”,да якіх нічога не дайшло (ці можа янытолькі робяць выгляд, што не дайшло).Яны мабілізуюць усю сваю схаластычнуюкрасамоўнасьць з мэтай пераканацьпубліку ў неабходнасьці сваім удзеламператварыць штучную крамлёўска-лубянскуюдзею ў паўнавартасны дэмакратычныпрацэс.

Насгэта цікавіць таму, што мэтады і прыёмыінтэлектуальнага жульніцтва ў Расеітакія ж, як і ў Беларусі. Проста янывыпрацаваны ў тых самых маскоўскіхлабараторыях хлусьні і разьлічаны наняздольнасьць постсавецкага грамадзтвана самастойнае думаньне.

Заместаналізу падзей і тэндэнцый, публіцыпрапануецца “дэмакратычны пафас”,апэляцыя да сумленнасьці, прапануеццанапоўніць выбарчы сьпіс “альтэрнатыўнымікандыдатамі, якія здолеюць сабрацьподпісы” і г.д. Беларусы і расейцы(значна пазьней) пэўны час прыслухоўвалісяда заклікаў-гуканьняў “дэмінтэлектуалаў”.Але пасьля рэгулярнага наведваньняпародыі на выбарчыя ўчасткі адчувалімярзотны стан, які можна назваць“постэлектаральным пахмельлем”. Яныбачылі на “выбарах” дзікія і масавыяпадтасоўкі, гвалт, “карусэлі”, дэмагогію,паліцэйшчыну, нават войскі. І разумелі,што сістэма іх выкарыстала, згвалціласамым брыдкім спосабам – “по согласию”.Што яны сабой стварылі “карцінку” дляпрыкрыцьця падману і выратавалі рэжымад ганьбы і правалу. Мільёны людзейперасталі хадзіць на непрыстойныэлектаральны спэктакль крамлёўска-лубянскайрэжысуры. Рэжымы ў Маскве і Менскуапынуліся над пустатой, над безданьню,грамадзтвы зрабілі першы рээвалюцыйныкрок і адмовіліся супрацоўнічаць здыктатурай.

Івось наперад выпускаюць падстаўныхапазыц-балбатуноў, якія зноў заводзяцьсваю катрынку пра дэмакратыю ў засеніЛубянкі. Для дэзарыентацыі грамадзтвазьлеплены і культывуюцца на працягудаволі доўгага часу супэр-апазыц-балбатуны.У Расеі гэта Навальны, якому арганізоўваеццагераічная і пасіянарная біяграфія, якібалбоча пра што заўгодна, толькі не прагалоўнае – не пра абсалютную ўладуКрамля-Лубянкі, не пра аджылую і дурнуюімпэрыю, не пра расейскія войны. УБеларусі гэта такія калібраваныя кадры,як Статкевіч, Лебедько, палітычнынябожчык Мілінкевіч і шэраг драбнейшыхапазыц-балбатунчыкаў.

Алетрэба прызнаць, што ім усё цяжэй выконвацьсваю ролю. Грамадзтва ўжо не давяраеім, яно адвярнулася ад падстаўных іфальшывых.

АлесьХадасевіч

https://www.youtube.com/watch?v=W7v0Rj1Yyys