KOMENTARZ O MARSZU NIENAWIŚCI W POLSCE

Domnie zadzwonił mój dobry znajomy Żyd z Kanady i powiedział:

--Panie Pazniak, Pan cały czas broni Polaków. To niech Pan popatrzyteraz, jak polski faszyzm tańczy w Hajnówcy na białoruskichkościach. W Internecie niech Pan popatrzy, wasza „Swoboda” topokazuje.

Japopatrzyłem. Nie znalazłem tam żadnego faszyzmu, ale widowiskobyło smutne. Powiedziałbym, że dla XXI stulecia i dla kraju UniiEuropejskiej to jest zjawiskiem niezwykłym. Chodzi o marszuszowinistów polskich 24 lutego b.r. pamięci sprawcy ludobójstwaludności białoruskiej Białostoczczyzny naczelnika oddziału AKRomualda Rajsa (alias „Bury”), którego oni przedstawiają jakobohatera i bojownika przeciw komunizmowi. Na rozkaz Rajsa w 1946 rokuakowcy palili na Białostoczczyznie białoruskie wsi razem z ludźmi.Zabiwali niemowląt, krzyczeli, żeby Białorusini wybierali się zaBug, rozstrzeliwali ludzi według przynależności narodowej ireligijnej. Polski Instytut Pamięci Narodowej kwalifikował to jakludobujstwo z właściwościami genocydy.

Marsznienawiżci w Hajnówce jest wydarzeniem szokującym swoim cynizmem iamoralnością. Znaleźli się osoby, którzy hasłem swojegosprawowania wybrali treść kryminalnego frazesu – „napluć naobce nieszczęście” – i poszli gloryfikować zabójcę tam,gdzie są pochowane ofiary ludobójstwa, gdzie ludzie wszystko topamiętają, i gdzie mieszkają świadkowie wydarzeń.

Takiesprawowanie jest głęboko amoralnym i prowokującym nienawiść. Wkraju demokratycznym przeciwko organizatorów takiego marszunienawiści musiałaby być wszcząta sprawa sądowa. Tymczasemwładze zachowują milczenie. To jest fakt, który zmusza domyślenia.

HonorPolaków został w pewnym stopniu uratowany przez człąkóworganizacji Obywatele RP. Oni nakręcili wzruszający i rozumnywideoklip w języku białoruskim i przyjechali do Hajnówki, żebypoprzeć ludzi, którzy ucierpiały. I co my widzimy? Policja otaczai odsuwa nielicznych przyjaciół, którzy przyjechali, żeby poprzećBiałorusinów, i oczyszcza drogę dla szowinistów. Ale najbardziejcharakterystyczne stało się później, po zakonczeniu marszukolumny szowinistów kłamliwie przebranych do uniforem wojskowych.Wtedy policja zaczyna bez lada przyczyny chwytać ludzi z gromadyprotestującej przeciwko marszu i zapędzać ich do samochodówpolicyjnych (więźniarek). Do tego, ucierpiały przede wszystkimkobiety. To wszystko stanowczo przypomniało mnie reżymłukaszystowski.

Niemażadnej wątpliwości na czyjej stronie stoi władza (która międzyinnym mogłaby po prostu zabronić ten marsz nienawiści). Tymniemniej, krew ludzka to nie woda. To, co wydarzyło się, ma trwożneznaczenie dla wszystkich Białorusinów i wymaga tłumaczeń zestrony władz polskich.

Dziennikarzebiałoruscy zwrócili się z pytaniem do niektórych intelektualistówpolskich na temat gloryfikacji ludobójstwa dokonanego przez Rajsa.Ich odpowiedzi szokują. Odnosimy wrażenie, że nie mają oniedukacji i nie wiedzą elementarnych norem prawa. Bo powiedzieli, żeRajs bojował przeciw komunizmowi i miał nie tylko złe, ali i dobreuczynki. To jest, proszę Państwa, XXI stulecie. Szowinizm ogłupia.

Przestępcajest sądzony za przestępstwo. Żadne dobre uczynki tutaj nieprzyjmują się pod uwagę. Hitler też bojował przeciw komunizmowi.I utalentowany reżyser, twórca dział sztuki, będzie sądzony zato, że gwałcił niepełnoletnich. Żadne zaslugi nie pozbawiają ododpowiedzialności za przestępstwo przeciwko Prawu. Tym bardziej zaprzestępstwa przeciwko człowieczeństwu.

OstatnioPolska skomplikowała swoje stosunki ze wszystkimi sąsiadami i nawetz Unią Europejską. Pozostałe dobre stosunki z Białorusią – tąBiałorusią, która jest alternatywą reżymu Łukaszenki. Marszenienawiści, widać, skierowani są na to, żeby utracić i tegoprzyjaciela na Wschodzie. I wtedy w rzeczywistości przyjacielempozostanie tylko Rosja. To wygląda jako paradoks, ale w historiibyło wiele paradoksów.

Aw ogóle, jedyną drogą pozbawienia od przestępstwa nienawiściprzeciw ludzkości jest pokuta. Odpokutować i wyznaczyć granicę.Jedynym narodem w historii, który to zrobił, -- są Niemcy, krajktórych został zruinowany, zniszczony, znieważony, po wojniesprawiedliwie obciążony przez ołbrzymie reparacje na całepokolenia. I popatrzymy wszyscy, ile im Bóg daje za tą szczerąpokutę.

ZianonPAZNIAK

PrzewodniczącyKonserwatywno-Chrześciańskiej Partii – BFN i

BiałoruskiegoFrontu Narodowego „Adradżeńnie”,

PrzewodniczącyOpozycji parlamentarnej Białoruskiego Frontu Narodowego

wRadzie Najwyższej XII kadencji Republiki Białoruś

26luty 2018 r.