ПРАЦЯГВАЕЦЦА ПРАЦА ЗЬВЯЗАНАЯ З УСТАЛЯВАНЬНЕМ У МЕНСКУ ПАМЯТНАГА КАМЕНЯ ПРЫСЬВЕЧАНАГА 100-ГАДОВАМУ ЮБІЛЕЮ АБВЯШЧЭНЬНЯ НЕЗАЛЕЖНАСЬЦІ БНР

ЗянонПазьняк ініціяваў ідэю ўсталяваньняпа ўсёй Беларусі і за яе межамі (там, дзежывуць беларусы) памятнага каменя ўгонар 100-гадовага юбілею абвяшчэньнянезалежнасьці Беларускай НароднайРэспублікі. На камені прапанаванаадзначыць падзею – «сто гадоў БНР» ісутнасьць (дэвіз, мотта) падзеі: «Беларусь– навечна». Гэта асацыятыўны працяггістарычнай зьявы так званых «Барысавыхкамянёў» – вечных знакаў. У Менскупрапануецца ўсталяваць такі памятныкамень у скверы каля тэатра імя ЯнкіКупалы – гістарычным будынку, дзе ўсьнежні 1917 года адбыўся УсебеларускіНацыянальны Кангрэс.,

Вядомыммастаком Аляксеем Марачкіным зробленыэскіз выявы, якая мусіць быць выбітаяна прыродным камені. Гэты эскізпрадстаўлены грамадзтву ў сеціве.Адгукнуліся на прапанову аб працы надпраектам скульптар і архітэктар.

Кабажыцьцявіць гэтую ідэю і выканацьпатрабаваньні дзеючага заканадаўства,якое патрабуе афіцыйнага пацьверджаньняважнасьці падзеі з боку дзяржаўнайустановы, Кансэрватыўна-ХрысьціянскаяПартыя—БНФ зьвярнулася ў Інстытутгісторыі Нацыянальнай акадэміі навукз просьбай пацьвердзіць важнасьць длягісторыі Беларусі ўтварэньня БНР.

НядаўнаПартыя, атрымала адказ за подпісамдырэктара Інстытута гісторыі НАН спадараВячаслава Даніловіча,, які пацьвяржаеважнасьць падзеі. У прыватнасьці, упісьме гаворыцца: “ Абвяшчэнне БеларускайНароднай Рэспублікі з’яўляецца важнайпадзеяй у гісторыі Беларусі. Нягледзячына тое, што БНР як дзяржава не адбылася,упершыню была ня толькі сфармуляванаідэя нацыянальнай дзяржаўнасці, але ізроблены практычныя крокі па яерэалізацыі.”

Такімчынам, маючы пацьверджаньне важнасьціабвяшчэньня незалежнасьці БНР з бокудзяржаўнай навуковай установы, уадпаведнасці з п.4 Палажэньня “Аб парадкустварэньня (рэканструкцыі) і прыёмкітвораў манумэнтальнага іманумэнтальна-дэкаратыўнага мастацтвана тэрыторыі Рэспублікі Беларусь”,Партыя зьвярнулася зь лістом уМенгарвыканкам з просьбай даслаць уМіністэрства культуры пісьмо-зварот“з мэтаю атрымання заключэньня абнеабходнасьці ўстаноўкі памятнагакамяня прысьвечанага абвяшчэннюнезалежнасьці БНР ў Мінску, у скверыкаля будынка Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы, дзе праводзіўсяПершы Усебеларускі з’езд, у вынікуякога быў сфармаваны Выканаўчы камітэт,які пазней ініцыяваў абвяшчэньненезалежнасьці БНР.”

Інфармацыйнаякамісія КХП-БНФ