ВЯЛІКДЗЕНЬ

Хрыстосуваскрос!

Дарагіяземлякі, паважаныя Беларусы, зычу ўсімвясёлага сьвята Вялікадня! ВясёлагаАлелюя!

ЗьмёртвыхустаньнеХрыстовае ёсьць найважнейшаяпадзея ўсясьветнай зямной гісторыічалавецтва. Абнавіўсясьвет, існаваньне людзейнабыло сэнс, пэрспэктыву ўсьвядомленагавечнага быцьця.

Длялюдзей, што разумеюць сутнасьць духоўнагажыцьця, прыклад Хрыстовай ахвяры ёсьцькрыніцай веры і аптымізму,якія б цяжкасьці не апанавалі асобу.Тут сьведчаньне існага закона --аднаўленьня і адраджэньня ўсяго, шторазьвіваецца, усяго жывога і жыватворнага.Так і ў народзе -- ўсё сапраўднае,сутнаснае і жывое мае працяг. Нашанацыянальная беларуская ідэалёгія,сцьверджаная сто гадоў таму, ёсьцьАдраджэньне -- адраджэньне ўсягонашага культурнага і жывога, вынішчанагаматэрыяльна ворагамі чалавецтва, аленезьнішчальнага ў духу. У гэтым ёсьцьфэнамэн нашай народнай вечнасьці іперамогі.

Нацыя,як і Вера, -- узмацняеццадухам. Мацуйма наш Беларускі вольныдух. Уваскрасеньне Хрыстовае хай будзенам прыкладам духоўнай перамогі надзлом. Слава Ісусу Хрысту! Жыве Беларусь!Беларусь жыве!

Вялікдзень.1 красавіка 2018 года. Зянон Пазьняк