КУРАПАТЫ

Курапаты-- гэта масавы магільнік расстраляныхлюдзей ў час камуністычнага генацыду. Курапаты маюць статус гісторыка-культурнайкаштоўнасьці першай катэгорыі.

З1937 па 23 чэрвеня 1941 года расейскіябальшавікі, супрацоўнікі НКВД расстралялітут і закапалі ў ямах каля чвэрці мільёналюдзей. Расстрэльвалі дзень і ноч, згоднамаскоўскага плану генацыду беларускайнацыі. На Беларусь, на кожную беларускуювобласьць, на кожны раён, сельсавет быўспушчаны з Масквы план расстрэлаўнасельніцтва. Ноччу езьдзілі крытыяфургоны ("хапуны") і хапалі людзей.Бальшыню расстрэльвалі без суда парашэньні тройкі функцыянераў.

Расстрэльваліў першую чаргу пісьменьнікаў, паэтаў,вучоных, гаспадарнікаў, настаўнікаў,прафэсуру, масава забівалі рабочых ісялян, нашчадкаў шляхты, сьвятароў,веруючых людзей. Вучоных археолагаў,гісторыкаў, мастацтвазнаўцаў забіліўсіх, да аднаго чалавека. Пісьменьнікаў,паэтаў з васьмісот забілі 633. Са стачатырох асобаў вышэйшай адміністрацыірасстралялі 102 асобы. За гады савецкайўлады расейскія энкавэдзісты зьнішчыліў Беларусі каля двух мільёнаў чалавек

УКурапатах выяўлена каля шасьцісотрасстрэльных ямаў. Гэтае месца адкрыўі дасьледваў археолаг Зянон Пазьняк у1988 годзе. У гэтым жа годзе Пракуратурайбыла ўзбуджана крымінальная справа іправедзены археалагічныя раскопкі(эксгумацыя) супольна з пракуратурай,Міністэрствам унутраных спраў і АкадэміяйНавук БССР.

У1990 годзе камуністычныя ўлады БССРвымушаны былі прызнаць факт расстрэлулюдзей у Кураптах ворганаміНКВД. Магільнік расстраляных узяты падахову дзяржавы.

ПуцінскаяМасква і сатэлітны рэжым Лукашэнкінекалькі разоў спрабавалі зьнішчыцьКурапаты. Апошняя афёра адбываееццасёньня.

Уахоўнай зоне Курапатаў у вынікучыноўніцкай карупцыі і дзеяньняў Масквы,насуперак закону пабудавалірэстаранна-забаўляльны комплекс"Поедем-поедим" з банкетнымі залямі,танцпляцоўкай, лазьняй, інтымныміпакоямі. Адказны ўласьнік Леанід Зайдэс.У пабудове гэтага аб'екта задзейнічанакаля трыццаці фірмаў і арганізацыяўРасеі і замежжа.

Пракуратураі Міністэрства культуры РэспублікіБеларусь напачатку прынялі рашэньнеаб ліквідацыі незаконнага аб'екта. Алепотым уступілі ў дзеяньне карупцыйныяі палітычныя схемы. Нягледзячы напратэсты грамадзкасьці і парушэньнезаканадаўства, рэстаранны комплексадчынілі і чакаюць кліентаў.

Грамадзкасьцьпратэстуе, заклікае да законнасьці ісумленьня, патрабуе ліквідацыі кашчуннайпабудовы ў ахоўнай зоне Народнагамагільніка генацыду, зьвяртаецца дасумленных людзей байкатаваць ганебнуюўстанову.

26ліпень 2018 г. Зянон ПАЗЬНЯК