РЭЖЫМ СУПРАЦЬ ВОЛЬНЫХ БЕЛАРУСАЎ

Ёсьцьу нацыянальным календары дзьве даты.Сумная дата 25 чэрвеня 1941 года, калірасейскія акупанты расстралялі тысячыпалітычных вязьняў пры эвакуацыі зМенскай турмы, па дарозе ў Расею непадалёкад горада Чэрвеня (Ігумен)Менскай вобласьці, і радасная ўрачыстаядата -- Дзень аднаўленьня дзяржаўнайнезалежнасьці Беларусі 25 жніўня 1991года. Беларускія патрыёты праводзяцьу гэтыя дні масавыя мерапрыемствы ўпамяць палеглых і ў гонар герояўнацыянальнага змаганьня. Для БеларускагаНароднага Фронту “Адраджэньне”, апотым і для КХП-БНФ гэтыя мерапрыемствысталі традыцыйнымі.

Дляіснуючага ў Беларусі антынацыянальнагарэжыму гэтых датаў не існуе, рэжым нешануе ні нашых герояў, ні ахвяр, нідзяржаўную незалежнасьць нашай Айчыны.Сёлета на заяўкі КХП-БНФ на правядзеньне“Ігуменскага шляху” 24 чэрвеня наўскраіне Чэрвеня і мітынга 25 жніўня ўМенску структуры рэжымнай улады адказаліадмовай і забаронай (дакумантыпублікуюцца). Адмова на правядзеньне“Ігуменскага шляху” паступілаарганізатарам мерапрыемства нават дваразы, бо фронтаўцы зьвярталіся да ўладаўдвойчы, спрабуючы правесьці традыцыйнаемерапрыемства і на прыканцы ліпеня.

Прычыныадмоваў прыдуманая, гэта тое, што ўбюракратыі называецца “адпіскамі”.Пад Чэрвенем “будуюць” і ўсё ніяк нямогуць скончыць дарогу, а ў Менскімсквэры сталіцы “праводзіцца іншаемерапрыемства”. Стыль і зьместбюракратычных адмоваў даўно і добразнаёмыя фронтаўцам. Так небеларускаяўлада рэагуе рэгулярна і ў большасьцівыпадкаў з 1994 года, калі на нашай зямліпачаў усталёўвацца рэжым унутранайакупацыі. У гэтай улады іншыя, свае“праздники” – савецкія па сутнасьці,скапіраваныя з календара СССР і БССР.Рэжымныя структуры і сагнаныя паразнарадцы натоўпы грамадзян шумна іпампезна абстаўляюць сабой фальшывыядаты, мэта якіх – арыентацыя грамадзтвана савецкую мінуўшчыну, выклятую ўсімісуседнімі нам народамі, акрамя Расеі.

Каліраней КПХ-БНФ удавалася праводзіцьгэтыя мерапрыемствы, то апошнімі гадаміяны зьбіралі дзесяткі і часам сотнічалавек, праходзілі годна і спакойна.Чаму ж рэжымная помпа так баіцца гэтыхзьяваў? Страх рэжымных прадыктаванытым, што на заклік патрыётаў-фронтаўцаўзьбіраюцца вольныя беларусы, і прыходзяцьяны не па разнарадцы, а са шчырым сэрцам,нягледзячы на ўсе правакацыі і зьнявагіз боку антынародных сілаў. Беларусызьбіраюцца разам пад сьвятым нацыянальнымБел-Чырвона-Белым Сьцягам, сьпяваюцьнацыянальныя гімны і песьні, славяцьАйчыну і нашых герояў. Гучыць беларускаямова. Менавіта гэта выклікае непакой ўструктурах унутранай акупацыі і ўімпэрскай Масквы, якая зьяўляеццагаспадаром гэтага рэжыма. КХП-БНФзьвярнулася ў пракуратуру з заявамі нанеправамерныя дзеяньні ўладаў. Нельгадапускаць, каб такія дзеяньні праходзілібез юрыдычных наступстваў. Хаця беларусыразумеюць, што азначаюць пры гэтымрэжыме юрыдычныя структуры і як імітрактуюцца законы.

Сапраўднаяюрыдычная адказнасьць для арганізатараўі выканаўцаў антынароднай палітыкі,для рэцыдыўных парушальнікаў Законанаперадзе. Сацыяльна-палітычны іэканамічны крызіс, да якога давёўБеларусь прамаскоўскі рэжым, раскручваецца.Набліжаецца драматычная развязка,непазьбежны калапс гэтага рэжыма. Прагэта ведаюць і тыя, хто адказны заантынародную палітыку. Гэта ёсьць аднойз прычын татальных забаронаў натрадыцыйныя беларускія мерапрыемствы.

Аленішто ня спыніць наш народны рух давызваленьня Беларусі, нішто не прымусіцьзабыцца пра нашы нацыянальныя трагедыіі вялікія перамогі. Беларусь жыве ібудзе жыць!

СябрыКансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі –БНФ

23жнівень 2018 г.