30 ГАДОЎ ВЯЛІКАЙ СПРАВЫ

Паважаныяземлякі, паважаныя беларусы, сябры,фронтаўцы, адраджэнцы!

Віншуюўсіх з трыццацігоддзем стварэньняБЕЛАРУСКАГА НАРОДНАГА ФРОНТУ "АДРАДЖЭНЬНЕ".19 кастрычнік 1988 года -- адметны дзень.Віншую ветэранаў змаганьня за Беларусь.

НародныФронт, змагаючыся з камунізмам і савецкайакупацыяй, за вельмі кароткі час падняўнацыянальны дух беларусаў амаль зьнебыцьця і прывёў да перамогі БеларускайНацыянальнай ідэі -- стварэньня незалежнайБеларускай дзяржавы Рэспублікі Беларусь.Гэта найважнейшая гістарычная заваёвабеларусаў за апошнія 200 годоў гісторыі.Слава Беларусі!

Барацьбаня скончана. Яна стала барацьбойпакаленьняў. Перамога будзе за намі.Маючы сваю незалежную дзяржаву, беларусымусяць пабудаваць Беларускую Нацыянальнуюдзяржаву -- Вольную Беларусь зь беларускайуладай, у якой будуць разумныя адукаваныявыканаўцы і кіраўнікі, з справядлівымграмадзтвам, якое шануе сябе, дзе будуцьжыць вольныя людзі, шчасьлівыя аднацыянальнага жыцьця, задаволеныяпрацай, дабром і культурай, якя адродзяцьгістарычную веліч краіны. Слава Айчыне!

19кастрычнік 2018 г. Зянон Пазьняк