ІМПЭРСКІ СТЫЛЬ

Захопленыяўкраінскія маракі ў вельмі небясьпечнымстановішчы. Справа ў тым, што Пуцін ужонарысаваў карціну іхняга “злачынства”.Цяпер сьледства будзе намагацца ўсімісродкамі (маральны ціск непазьбежны,але можа быць і фізычны) выцягнуць змаракоў прызнаньне, якія пацьвярджаюцьсловы гаспадара.

Такжа сама паводзіў сябе Сталін. Ён спачаткуагучваў уласную фантастычную вэрсіюпадзей (напрыклад, што ў гібелі Кірававінаватыя зіноўеўцы або, штолекары-“атрутнікі” – агенты міжнароднагагабрэйства). А потым чэкісты проставыбівалі з затрыманых неабходныя шэфупаказаньні.

Восьі Пуцін ужо пасьпеў публічна фактычнапаставіць задачу перад сьледствам: “Намтрэба пацьвердзіць правакацыйны характардзеяньняў украінскай улады і зафіксавацьгэта ў юрыдычных дакумантах… Нам трэбааформіць адпаведным чынам, а там бачнабудзе”. Цяпер чэкістам давядзецца гэтыяўказаньні любым коштам выканаць.

Пуцінзаявіў таксама, што ўкраінскія маракіспрабавалі прарвацца ў Керч і казалі,што зьбіраюцца падарваць Керчанскімост. Гэта трызьнёваеабвінавачваньне, якое прышло нібыта састалінскіх часоў, таксама можа “нечакана”ўсплыць на сьледстве. Наогул, міжнароднайсупольнасьці трэба тэрмінова ратавацьукраінскіх маракоў. Інакш супраць іхможа быць сфабрыкавана справа ў стылі37-га года.

ІгарЭйдман

Крыніца:Фэйсбук.