ХРЫСТОС НАРАДЗІЎСЯ!

Дарагіяземлякі, дарагія Беларусы!

НастаеСьвята Божага Нараджэньня.

Віншуюса Сьвятам! Сьветлага Дня!

Гэтабыў пачатак новага чалавецтва, новайкультуры,

накіраванайна асэнсаваньне і падрыхтоўку да вечнагажыцьця ў Сусьвеце.

Нічогабольш важнага ў гісторыі людзей мы няведаем. На Зямлю прыйшоўБог

уякасьці Сына Божага і ў вобразе чалавека.З Хрыстом прышло Хрысьціянства,

якоеперамяніла чалавецтва. Яно прынеслалюдзям усьведамленьне вышэйшайсправядлівасьці

і сэнс існаваньня.Жыцьцё напоўнілася аптымізмам

іпэрспэктывай быцьця.

Негубляйма яе ніколі. Цемра сканае, дзе бяна не ўзьнікала, у якім бы вобразе

незьяўлялася, якое б не набывала аблічча. Адкідайма яе!

Хрыстоснарадзіўся. Славім Яго!


24сьнежня 2018 г.

ЗянонПазьняк