MINSKO REŽIMAS PAŠALINO KRYŽIŲ SKIRTO STALINISTINIAM LIETUVIŲ TAUTOS GENOCIDOS AUKŲ ATMINTI KURAPATOJE, MINSKO PRIEMIESČIUOSE

Кансэрватыўна-ХрысьціянскаяПартыя – Беларускі Народны Фронт

ConservativeChristian Party – Belarusian Popular Front

Minsk(Belarus)

narodnaja-partyja.org;bielarus.net


MinskorežimaspašalinoKryžiųskirtostalinistiniamlietuviųtautosgenocidosaukųatmintiKurapatoje,Minskopriemiesčiuose

Gruodžio27, 2018 metais baltkrievių patriotai grupuotę pastatė ąžuolųKryžių skirto stalinistiniam lietuvių tautos genocidos aukųatminti Minsko priemiesčiuose Kurapatoje. Nuo 1937 m. iki birželio 23, 1941 m. NKVD nušovėKurapatoje daugiau nei 250 000 žmonių, tarp jų buvolietuviai. Nuo 1988 m. Baltarusijos žmonės sukūrė didingas TautosMemorialas – daugiau nes 500 kryžių ant aukų kapų. Visus tuosmetus režimas bandė sunaikinti kapus ir kryžius. Patriotaiapsaugodavošventovė Kurapatoje.

2018m. mūsų prašymą lietuvių meistras raižytojas sukūrė Kryžiųskirto stalinistiniam lietuvių tautos genocidos aukų atminti suužrašu lietuviškai ir baltarusiškai -- “Nužuditiemslietuviams atminti. 1937-1941”.ŠisKryžiusįrengimasgruodžio 27, 2018 metais buvo lietuvių tautos genocidos aukųatminti įamžinimo aktas. Po dviejų valandų vyriausybės pašalinoKryžių nuo kapų. Sausio 18, 2019 m. Minsko regioninį vykdomąjįkomitetą ideologijos komisija pradėjo administracinį procesąprieš du asmenis, kurios gruodžio 27, 2018 metais buvo Kurapatoje,-- Yuri Belenki ir Valery Buival. Kaltinimai yra absurdiški --“kultūros paminklo sugadinimas”. Procesas tęsiasi.

Mesesame valstybinės vandalizmo liudininkai. Mes raginame Lietuvosvisuomenę padėti mums atkūrti Lietuvos Kryžių Kurapatoje irprotestuoti prieš represijas.

Amžinaatmintis Baltarusijos ir Lietuvos tautos aukoms!

Konservativu-KrikščioniųPartija – Baltarusių Tautos Frontas, Informacijos komisija

2019m. sausio 19 d. Minskas

Nuotraukos:Patriotai pastatė Kryžių, užrašas, Lietuvos Kryžius.

Leidinius:

https://novychas.by/hramadstva/pastavili-kryz-nanesli-szkodu-kulturnaj-kasztou?fbclid=IwAR2fW57_UaDgA7i2m2yi1wLK7Fqkns9WotoYyb_r1zf3QRwqm5GB1eUi0QE


https://www.racyja.com/hramadstva/rezhym-perasledue-patryyotau-za-ustalya/


https://www.svaboda.org/a/29718952.html?fbclid=IwAR1oOgJuEO_btu3Gg2YM9y3lhY9f3JEFW1kYBrWYEZgE9U10EVNteCjsUxM


YuriBelenki, Konservativu-Krikščionių Partijos – BTF pirmininkopavaduotojas

ValeryBuival, Konservativu-Krikščionių Partijos – BTF sekretorius

Tel.: +375 17 281 95 81; +375 296 190 462 (Velcom)

Tel.:+375 17 282 36 74; +375 296 332 409 (Velcom)