ПАПЯРЭДЖАНЬНЕ АБ ПРАВАКАЦЫІ

Зьвяртаюўвагу на дзеяньні агентурыі правакатараў у сувязі забаронай Курапатаў. Яны пачаліклікаць людзей (якіхзьбіраецца яшчэ няшмат) на плошчуСвабоды, каб маліцца там, бо там, як яныкажуць, "будзе больш людзей і Бог лепшпачуе, чым тут, у Курапатах". Гэтаблюзьнерства. Пільнаваць Курапаты трэбаў Курапатах, а не ў цэнтры Менску,дзе рэжым будзе мець падставы разагнацьі арыштаваць людзей. Нельга паддаваццана правакацыі запісных "гапонаў".

Тутпраглядаецца, паўтораная шматкроць,мэтадалёгія зьнішчэньня грамадзкагаруху ў самым пачатку. Задача правакатараўвывесьці людзей з тэматычнайзоны – Курапатаў (дзе маральная сітуацыяна баку грамадзкасьці) у іншае тэрытарыяльнане зьвязанае з курапацкай тэматыкаймесца і падставіць пад рэпрэсіі рэжыму,дзе пазыцыі улады мацнейшыя.Так было ўжо ня раз. Непаддавайцеся на гапонаўшчыну.

Зьбіраймасяў Курапатах. Будзьма салідарныя. Насшмат. Гуртуйма сілы сьвятла. Д'ябалмусіць быць пакананы. Будучыня -- дляБеларусі.

5красавіка 2019 г. Зянон Пазьняк