НАША ГІСТОРЫЯ

Сяродчужых войнаў, зьдзерства ворагаў, падзелуБеларусі і акупацыяў дзень17 верасьня1939 года стаў выпадкам, калі гісторыя наімгненьне павярнулася да нас тварам.Гэтая падзея ад нас не залежыла, алерэальна яна аб'яднала нацыюі ўратавала адзінствакраіны, хоць, як і ўсёдагэтуль, каштавала нам вялікай ахвярнайкрыві і тысячаў ахвярных жыцьцяў.

Угісторыі Беларусі ХХ стагоддзя самайчорнай падзеяй быў Рыжскі падзел 1921года, калі аслабленая краіна былаліквідавана, падзелена і нацыюмэтанакіравана нішчылі з абодвух бакоў.Калі б не вайна -- пэрспэктывы нацыянальнавыжыць і аднавіць дзяржаўную незалежнасьцьу беларусаў ужо амаль не было б.

Згледзішча гістарычнага адзінства краіныакт савецкай акупацыі аб'ектыўна стаўсячыньнікам аб'яднаньня Беларусі і фактамаднаўленьня гістарычнай справядлівасьці,зьнішчанай ў 1921 годзе. Так гэта трэбаўспрымаць, бо так гэта было. Аб'яднаньнепад савецкай акупацыяй каштавала нашамународу пакутаў і страт, бо, як і падзел,сталася вынікам чужой вайны, але янодало беларусам усьведамленьне адзінства,намінальна захавала краіну, тым самымадчыніла надзею дзяржаўнай незалежнасьціі адраджэньня.

Такаяёсьць наша беларуская гісторыя.

17верасьня 2019 г. Зянон Пазьняк