“ТАТАРСКІ НАРОД ПАДЫШОЎ ДА САМАГА ЎСКРАЙКУ...”

ПрэзыдыюмУсетатарскага грамадзкага цэнтру (ВТОЦ)распаўсюдзіў адкрыты ліст на імя старшыніСаюза пісьменьнікаў Татарстана ДанілыСаліхава і членаў арганізацыі, у якімзапрасіў іх на Дзень памяці палеглыхпры захопе горада войскамі ІванаЖахлівага.

ВТОЦпадкрэсьліў, што дзякуючы намаганьнямнавукоўцаў Акадэміі навук Татарстана,Інстытута гісторыі, “многія старонкінашай мінуўшчыны вывучаны, перавыдадзеныработы як вядомых асьветнікў, так іграмадзкіх дзеячаў, а таксама дзеячаўнавукі і культуры, якія былі малавядомыміў эпоху найноўшай гісторыі нашай краіны”.

Яквынік – факты гісторыі, лёсавызначальныягістарычныя падзеі і ў цэлым спадчынанашых продкаў сталі даступнымі шырокімслаям грамадзкасьці. Аднак станоўчыяі прагрэсіўныя працэсы, зьвязаныя зразьвіцьцём самасьвядомасьці ісамаідэнтыфікацыі народаў, не ўкладаюццаў канву цяперашніх стратэгаў мэтраполіі.Ігнараваньне разнастайнасьці культурі мэнталітэту народаў; жорсткая вертыкальзамест дамоўных адносінаў; скажэньнегісторыі на карысьць нацыянальнайбольшасьці; прызначэньне гэтайнацыянальнай большасьці “дзяржаваўтваральнай”,клерыкалізацыя грамадзка-палітычнагажыцьця краіны на аснове адной пануючайрэлігіі – усе гэтыя зьявы разбуральныя,у першую чаргу, для існаваньня самойфэдэрацыі, намаганьнямі СМІ ўзводзяццпў ранг дзяржаўнай палітыкі”, -- гаворыццаў адкрытым лісьце.

Надумку прадстаўнікоў Усетатарскагаграмадзкага цэнтру, “дэструкцыйнамуварыянту разьвіцьця краіны і скатваньнюяе ў цемрашальства могуць супрацьстаяцьздаровыя сілы грамадзтва”, аднак “уасяроддзі інтэлігенцыі, дзеячаў культурыі навукі яны адзінкавыя, але іхнія галасысупраць гвалту і таталітарызма маюцьвялізную вагу і знаходзяць водгук іўнутры краіны, і ў сусьветнай супольнасьці”.

Татарскінарод, а ў роўнай ступені і ўсе іншыякарэнныя народы фэдэрацыі падышлі дасамага ўскрайку рысы, за якой ня будземесца ні мовам, ні культуры, ні нацыям.На працягу апошніх 18 гадоў палітыкідагаджэньня мэтраполіі, боязь трымаючыхуладу страціць свае прывілеі, наседжаныямесцы і нажытыя непасільнай працайкапіталы прывялі татарскую нацыю і яеабкарнаную дзяржаўнасьць на гранькатастрофы”, -- зазначаюць члены ВТОЦ.

Наіхнюю думку, “усяму гэтаму спрыяла нятолькі кіраўніцтва РТ, але і пасіўнаяі маўклівая большасьць татарскагаістэблішмэнта”.

Няўжоза цэлы год пісьменьнікі і дзеячыкультуры ня могуць знайсьці гадзіну-другую,каб наведаць хаця б адно мерапрыемстваі хаця б гэтым падтрымаць народ, дляякога вы пішаце свае кнігі і прысьвячаецесвае творы?” – пытаюцца ва ВТОЦ.

ВадзімМешчаракоў

Крыніца:https://www.idelreal.org/a/30209139.html?fbclid=IwAR1Igmm-ZRbKHzNbATxyT2U0MvAbDDlrOXgJoHsZOyXCYmcjnGZ4vGESCpw