У РФ ПРАЦЯГВАЕ РАСЬЦІ КОЛЬКАСЬЦЬ ЖАБРАКОЎ

Згоднасьвежых дадзеных цалкам лаяльнага дадзейснай улады Росстата: доля беднаганасельніцтва ў РФ у параўнаньні з 2018годам павялічылася і ў адносных, і ўабсалютных велічынях.

Годтаму беднымі лічыліся 20,4 млн чалавек(13,9%), праз год – 20,9 млн чалавек або 14,3%.500 тысяч чалавек – гэта, дарэчы, цалкамдобры горад.

Кажучышчыра, пачнем з таго, што гэта ня “бедныя”людзі, а “жабракі”. Называючы іх“беднымі”, дзяржава хлусіць дакладнатак жа, калі называе выбух “хлапком”,пажар – “узгараньнем”, татальны правалкіраваньня, за якім настаюць прыродныякатастрофы – “анамальнымі стыхійнымібедствамі”. Хлусьня абсалютна бяскрыўдная,бо крытэрый беднасьці – немагчымасьцьадкладаць накапленьні, а галеча –немагчымасьць забясьпечыць узроўнемпрыбытку мінімальныя патрэбы. Узровеньніжэй за пражытковы мінімум і азначаенемагчымасьць паўнавартаснага жыцьця,няхай нават на самым нізкім з магчымыхузроўняў. Акрамя таго, галеча характарызуеццатым, што трапляньне ў яе практычнаназаўжды пазбаўляе пэрспэктыў самастойнавыкараскацца з гэтага становішча, бочалавек-жабрак вымушаны жыць у пазыку– альбо ня плоцячы камуналку, альбоэканомячы на здароўі (фактычна асуджваючысябе на сьмерць у выпадку сур’ёзнагазахворваньня, якое пры дадзеныхспусташаючых фактарах не прымусіцьсабе доўга чакаць). А пазыка ў становішчыжабрака можа толькі прырастаць, але непамяншацца, чым і абумоўлена немагчымасьцьвыйсьці з гэтага становішча.

Якбачым, ніякага зьніжэньня ўзроўнюбеднасьці (дакладней, галечы) ў краінене адбываецца. Наадварот – ідзе рост,што, зразумела, ня дзіва. “Няўрымсьлівырост эканомікі”, пра які любіцьраспавядаць расейскаяўлада,ёсьць і мае месца быць, то выключна ўкашалях прадстаўнікоў валадарачайэліты. Расейскія мільярдэры павялічваюцьуласныя прыбыткі штоквартальна іштомесячна. Сябры “Казачнага” Пуцінабудуюць дамы, жыльлёвая плошча якіхвымяраецца ўжо не квадратнымі мэтрамі,а гэктарамі. У іх, па ўсёй бачнасьці, іёсьць той самы рост, пра які яны заптымізмам рапартуюць. Таму ўсё слушна– калі ў патанаючай эканоміцы нехтаграбе рыдлёўкай, то ягоны дабрабытнепазьбежна прырастае за кошт павелічэньнядолі бедных і жабракоў.

Расейскаяэканоміка ўжо даўно знаходзіцца натакім дне, што яго не намацаць нават здапамогай батыскафа і наладзіць дадзенаестановішча рэчаў пры адпаведным рэжымефізычна немагчыма, бо бяда ня ў тым, штолюдзі-жабракі надта шмат хочуць – бядаў тым, што валадарачая чэкісцка-алігархічнаяэлітка ніяк ня можа спыніць рост уласнагаапэтыту, які з кожнай новай замежнайвілай толькі павялічваецца і павялічваецца.

t.me

Крыніца:http://www.kasparov.ru/material.php?id=5D429C69BF1DB