СПРАВАЙ МУСІЦЬ ЗАНЯЦЦА ПРАКУРАТУРА І СЬЛЕДЧЫ КАМІТЭТ

Чарговаепублічнае прызнаньне Лукашэнкі абягонай антызаконнай дзейнасьці ёсьцьсур'ёзным парушэньнем з гледзішча права.Гэтак жа як і ягоныя ранейшыя прызнаньніаб маніпуляцыі вынікамі выбараў і інш.

Нагадаюсутнасьць. Прэс-служба ўзурпатарапаведаміла, што размаўляючы са слухачаміАкадэміі кіраваньня, Лукашэнказаявіў, што ім створана група кадравагарэзэрву намэнклятуры колькасьцю ў 850чалавек. Пэрсанажы гэтай групы надзеленыім пэўнымі паўнамоцтвамі абароны перадзаконам і валодаюць пэрсанальнымімунітэтам. Без асабістага дазволуЛукашэнкі "іх нельга затрымліваць,арыштоўваць". "Гэта важна для таго,каб яны маглі самастойна дзейнічаць",-- патлумачыў сатрап.

Стварэньнеантыканстытуцыйнай групы ў мэтахутрыманьня ўлады і незаконнае надзяленьнеяе ўдзельнікаў асобымі паўнамоцтвамі,якія выводзяць іх з-пад дзеяньня законуі падпарадкоўваюць толькі асабістайволі ўзурпатара, ёсьць актам грубагавыкарыстаньня ўлады ў асабістыхінтарэсах.

Нябуду пералічваць якія артыкулыКрымінальнага Кодэксу і Канстытуцыіпарушаны. Справа вымагае сьледзтва ісьледчых дзеяньняў аб дзейнасьці гэтайгрупы і яе арганізатара.

Звароту Генеральную Пракуратуру і СьледчыКамітэт можа зрабіць кожны грамадзянінБеларусі, кожная грамадзкая арганізацыя.

Падкрэсьліваю,што такія звароты абавязковыя. Янымусяць быць згодна юрыдычнай працэдурыфіксаваньня парушэньняў закону.

18кастрычнік 2019 г. Зянон Пазьняк