ХРЫСТОС НАРАДЗІЎСЯ!

Віншую беларусаўз Нараджэньнем Хрыстовым!

Што б ні адбываласяна сьвеце, якія б ні былі падзеі, якія бні зьяўляліся мудрацы і не красавалісядурні, -- Хрыстос над усім і гэтая дзівоснаяпадзея -- Нараджэньне Сына Божага ўвобразе чалавека -- застанецца ў Вечнасьціяк вечная яе гісторыя. Гэтае Нараджэньнезьмяніла сьвет на лепшы, дало надзеюлюдзям на вечнае існаваньне там, замежамі быцьця. І вось на гэтым якразтрымаецца мараль чалавецтва, якуюствараюць лепшыя людзі.

Але ў гісторыі,як гэта ня дзіўна, кіруюць краінамічасьцей ня лепшыя людзі і ў гэтым хаваеццакорань грамадзкага зла, бо можа стаццапрычынай зьнішчэньня і ўпадку народа.

Зычу, каб у нас,беларусаў, такога ня ўзьнікла, не былоі ня сталася.

Хай Зорка ПуцяводнаяБэтлеема сьвеціць над намі, сьцеражэнас і зьберагае наш шлях. Хрыстоснарадзіўся!

24 сьнежань 2019год Зянон Пазьняк