РАСЕЯ ФІНАНСУЕ ДЭМАГРАФІЧНЫЯ ДАСЛЕДВАНЬНІ Ў БЕЛАРУСІ

Восьдзе галоўная прычына "дзікунскага"перапісу насельніцтва 2019 года ў Беларусіі фалсіфікацыяў, калі ўсім "перапісчыкам"было загадана ўпісваць беларусам"русскій язык". Тут вымоўны прыкладрасейскай гібрыдна-акупацыйнай палітыкі,калі ў бруднай справе выкарыстоўваюццаміжнародныя арганізацыі.

Яшчэпачакайце, ААН будзе спасылацца на гэтуюрасейска-калгасную дэмаграфічнуюфікцыю.

Туттаксама відаць ужо пэўна дзесяцітысячнаяілюстрацыя прадажнасьці калгасна-халуйскагарэжыму -- за грошы нават перапіснасельніцтва краіны ворагам прадалі.Але дно! Дно -- ад сатрапа да "перапісчыкаў".

8студзень 2020 г. Зянон Пазьняк

-------------------------


ПРАВИТЕЛЬСТВОРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от17 июля 2019 г. № 1556-р

МОСКВА

1.Осуществить в 2019 - 2022 годах за счетбюджетных ассигнований федеральногобюджета перечисление Фонду ООН в областинародонаселения до 1950000 долларов США(далее - взнос) на реализацию проекта“Укрепление потенциала РеспубликиБеларусь в области сбора, анализа ииспользования демографических данныхдля Целей устойчивого развития страны”,в том числе в 2019 году - до 475000 долларовСША, в 2020 году - до 725000 долларов США, в2021 году - до 500000 долларов США, в 2022 году- до 250000 долларов США.

2.МИДу России:

проинформироватьПравительство Республики Белоруссияи Фонд ООН в области народонаселения опринятом решении;

совместнос Минфином России согласовать сСекретариатом Фонда ООН в областинародонаселения порядок перечисленияи использования средств, указанных впункте 1 настоящего распоряжения.

3.Минфину России:

обеспечитьв 2019 - 2022 годах финансирование расходов,указанных в пункте 1 настоящегораспоряжения, за счет бюджетныхассигнований, предусмотренных МинфинуРоссии в федеральном бюджете насоответствующий финансовый год поподразделу “Международные отношенияи международное сотрудничество” раздела“Общегосударственные вопросы”классификации расходов бюджетов;

предусматриватьпри формировании проекта федеральногобюджета на очередной финансовый год иплановый период необходимые ассигнованиядля финансирования расходов, указанныхв пункте 1 настоящего распоряжения.

ПредседательПравительства

РоссийскойФедерации Д.Медведев

Крыніца:

http://pravo.gov.ru/laws/acts/56/49535354451088.html