СПЫНІЦЬ АСІМІЛЯЦЫЮ БЕЛАРУСАЎ / STOP THE ASSIMILATION OF THE BELARUSIAN PEOPLE

Мы,беларусы, вымушаны зьвяртацца даміжнароднай грамадзкай і навуковайсупольнасьці, каб ня зьнікнуць падціскам асіміляцыі.

Палітыкаасіміляцыі, якую праводзіць сістэмаадукацыі ў Беларусі, уяўляе найбольшуюшкоду ў пытаньнях інтэлектуальнагаразьвіцьця беларусаў.

Нампатрэбна дапамога ў прасоўванні праектапа спыненні асіміляцыі беларусаў.Падтрымка неабходная ў стварэнні іфункцыянаванні сеткі адукацыйных школдля бацькоў па выхаванні дзяцей убеларускай культуры і мове.

Тэмаадлюстравана ў прыкладзеным матэрыяле.


We,Belarusians, are forced to turn to the international community andthe scientific community in order not to disappear under the pressureof assimilation.

Assimilationpolicies pursued by the education system in Belarus is the greatestharm in matters of intellectual development of the Belarusians.

Weneed help in promoting a project to stop the assimilation ofBelarusians. Support is needed in the creation and operation of anetwork of educational schools for parents in raising children in theBelarusian culture and language. The topic is reflected in theattached material.

stop-the-assimilation.pdf