КАРОНАВІРУС. ПЭКІН-МАСКВА

(урывак)

Па-першае,кітайскія камуністычныя правадырысумесна з эфіопскім марксістам Гэбрэісусамсьвядома хавалі маштабы эпідэміі ізапэўнівалі сьвет, што каронавірус неперадаецца ад чалавека чалавеку. Адчайныяпапярэджваньні Тайваня (які сам бліскучадаў рады эпідэміі) Гэбрэісусам адкідваліся.Для ягонай класвай сьвядомасьці Тайваньбыў мяцежнай правінцыяй Кітаю.

Больштаго, даволі хутка высьветлілася, штомірны вірус вырваўся ў 2019 годзе злабараторыі Уханьскага інстытутавірусалогіі, якою кіруе пані Шы Чжэнлі,так жа сама як мірны атам вырваўся ўсвой час з 4-га рэактара ЧарнобыльскайАЭС. Прыкрая памылка навукоўцаў, якіязахапіліся сваімі экспэрымэнтамі.

Smokinggun(пісталет, што дыміцца) знайшоўся настаронках прэыстыжовага навуковагачасопіса NatureМеdicine:артыкулШы Чжэнлі і ейных калег, што працавалізь ёю разам ва ўнівэрсітэце ПаўночнайКараліны"ASARS-likeclusterofcirculatingbatcoronavirusesshowspotentialforhumanemergence"NatMed21, 1508–1513 (2015).

Уім аўтары прароча канстатавалі:

"Wegenerated chimera virus which may pose future threats".

СтвораныШы Чжэнлі з калегамі гібрыдны (chimera)атрымаўу спадчыну, як яны з гонарам даклалінавуковай супольнасьці, карысныяўласьцівасьці абодвуз сваіх “бацькоў”:ад SARS’a– здольнасьць шкодзіць людзям, а адбяскрыўднага для чалавека каронавірусакажаноў – значна большую, чым у SARS’a,хуткасьць распаўсюджваньня.

УЗША такія небясьпечныя дасьледваньнібылі забаронены, і частка навуковагакалектыву перасунулася з усімі працоўныміматэр’яламі ў 2015 годзе ва Укань, дзе іпрацягнула свае дасьледваньні ўжо ўінстытуце Кітайскай Акадэміі Навук улабараторыі, якую ачоліла Шы Чжэнлі. Згэтай лабараторыі небясьпечнай хімэрыі наканавана было вырвацца на волю.

Усакавіку-красавіку лідэры ЗША і іншыхзаходніх дзяржаваў пачалі ўсё большжорстка ўздымаць пытаньне пра адказнасьцьКітаю за пандэмію. Гнеўны адказ паклёпнікамКітаю ва ўласьцівай яму яркай вобразнайманеры даў 15 красавіка міністр замежныхспраў РФ Лаўроў:

Гэтаабсалютна недапушчальна. Ня трэбамеркаваць пра ўсіх па сабе. Валасыўстаюць наўтапыркі ад такіх разважаньняўзаходніх калег, якія перайшлі любыякрэсы і прыстойнасьць”.

Можнатолькі здагадвацца, што адбылося зваласамі пана міністра, калі дыскурспра адказнасьць Кітаю нечаканаперамясьціўся на крамлёўскіяпрапагандысцкія каналы. Ён пераходзіўсам усе крэсы і прыстойнасьць на працягупары дзён. Апафэозам стала перадача Ул.Салаўёва 20 красавіка.

Па-першае,упершыню шырокаму расейскаму гледачубыла падрабязна расказана са спасылкайна знакаміты артыкуд у Nature гісторыялегендарнай Шы Чжэнлі: стварэньне ў2014 годзе штучнага каронавіруса (potential for human emergence),забаронана гэтыя дасьледваньні ў ЗША, пераездва Ухань, дзе яна ачоліла лабараторыю.Сапраўднай сэнсацыяй сталі каштоўнейшыядля будучых міжнародных рассьледваньняўі судовых працэсаў паказаньні вык.Абавязкаў дырэктара інстытута ДалёкагаУсходу РАН Аляесея Маслава. Маслаў –намэнклатурны кітаіст №1, пастаяннаўваходзіць у сьвіту Прэзыдэнта РФ прынаведваньнях тым Кітаю, часта мільгаеў тэлевізары, тлумачачы і прапаведуючыідэю глыбачэйшага стратэгічнагапартнёрства Расеі і Кітаю.

Але20 красавіка ўвечары мы пачулі свайгороду “Не магу маўчаць!” масьцітагасінолага, плынь ягоных абвінавачваньняўна адрас Кітаю, значна больш жорсткіхі канкрэтных за любыя заявы трампаў ііншых джонсанаў:

Відавочна,што ўцечка адбыласяз Уханьскайлабараторыі. Кітай даўно фінансуенебясьпечныя экспэрымэнты, што праводзяццаў ёй, уключна з прышчэпкай віруса людзям.Сьмяротнасьць у лабараторыі вельмівысокая. Каранцін ва Ухані пачаўся зблакіроўкі лабараторыі Шы Чжэнлі, потымусяго Інстытута вірусалогіі і толькіпотым распаўсюдзіўся на горад”.

Штогэта было?! Чыноўнік такога ўзроўню (аМаслаў перш за ўсё чыноўнік і толькіпотым ужо кітаіст і майстар ушу) ня могвыказаць на знакавай перадачы групэнфюрэраінфармацыйных войскаў такія блюзьнерскіяў кантэксьце нашых з Кітаем “братніхадносінаў” рэчы без санкцыі і, больштаго, наўпроставага ўказаньня зьверху.Інакш яны абодва ўжо былі расстраляныальбо нават горш – падключаны да лячэньняда чэмезаўскіх (кітайскіх) апаратаўШВЛ.

Пасьля20 красавіка, аднак, тэма кітайскайадказнасьці ніколі больш не зьяўляласяў расейскіх афіцыйных СМІ. Маслаўрэгулярна ўзьнікае на экране, алевыказваецца, як і раней, выключна ўрамках палітычна карэктнай парадыгмы:“Масква – Пэкін, разам ідуць народы,Пуцін і Сі слухаюць нас, слухаюць нас”...

АндрэйПіянткоўскі

Крыніца:https://www.kasparov.ru/material.php?id=5EC182A46C61A

(Перакладз расейскай В. Буйвала)