АБ ІСТОТНЫМ

(Лістда сяброў КХП – БНФ)

Галоўнымічыньнікамі цяперашняга часу ў жыцьціБеларусі зьяўляецца эпідэмія каранавірусуКовід-19 і стыхійны пратэстны рух народаў час выбарчай кампаніі супрацьсамаўладзтва Лукашэнкі.

Эпідэміянамерана выкарыстана Лукашэнкам іягоным рэжымам як сродак генацыду івыміраньня беларусаў.

Арганізатарыпратэстнага руху ў сувязі з выбарамізнаходзіцца пад апасродкаваным уплывамМасквы.

Кабспыніць маштабнае выміраньне народаад каронавіруса, трэба перш за ўсёліквідаваць палітычную прычыну віруснагагенацыду -- тэрмінова пазбавіцца адЛукашэнкі.

Усьведамленьнелюдзьмі гэтай неабходнасьці і прызначэньнерэжымам чарговых выбараў Лукашэнкістала штуршком да народнага пратэстусупраць антынароднай улады.

Пра Лукашэнку

Людзіацэньваюць асобу і дзеяньні Лукашэнкіз гледзішча здароваага сэнсу, сацыяльнайвыгады, гаспадарчасьці, логікі, культуры,маральнасьці і палітычнага выніку.

Алегэтага мала. Каб адпаведна зразумецьяго паводзіны і прадбачыць дзеяньні,трэба ўлічваць таксама асаблівасіціягонай псіхічнай хваробы (мазаічнайпсіхапатыі).

Тое,што ён наперад кажа (і што часамуспрымаецца, як трызьненьне), абавязковаім будзе выконвацца. Узбуджаная псіхікапрымушае яго ісьці да мэты любымі шляхаміі дасягаць яе любымі сродкамі, каб зьняцьперашкоды. Гэта мы назіраем увесь час.Ён не спыняецца перад забойствамі,тэрактамі, парушэньнем закона іпэрманэнтнай хлусьнёй.

Тымчасам выбарчая кампанія пайшла не парэжымным сцэнары.

Лукашэнккупанесла. Вось апошнія ягоныя заявы іпагрозы: «Запомніце вы і ўсе, хто мянепачуе: краіну яны не атрымаюць". (Яны-- гэта значыць усе "ўрагі"). "Яхачу, каб гэта ўсе пачулі. І каб вы, той,хто недзе там шатаецца, запомнілі".(Я ўсё памятаю, спадар Лукашэнка і яшчэпапрысутнічаю на тваім судзе).

Алесамая абразьлівая для беларусаў і дзікаябыла вось гэтая пагроза: "Забыліся,як былы прэзідэнт Карымаў у Андыжанезадушыў путч, расстраляўшы тысячычалавек. Ну дык мы нагадаем!»

Гэтане блеф. Пагроза зрабіць у Беларусі, якў Андыжане (гэта значыць расстраляцьнарод), такая ж рэальная як і тое, штоўжо, не зважаючы на закон, пачалі хапацькіраўнікоў і ўдзельнікаў ініцыятыўныхгрупаў па збору подпісаў і кідаць іх закраты. У пэрспэктыве ў турме апынуццаі некаторыя прэтэндэнты і кандадаты ўпрэзыдэнты.

Кабвыйграць выбарчую акцыю ўрэжыма (гэта значыцьне прызнаць фальшывыя выбары і аб'явіцьновыя выбары бяз Лукашэнкі), трэбаабавязкова мець на ўвазе намер узурпатараўжыць сілу (расстрэл) і зрабіць пагромграмадзтва. Паводзіны пратэсту і кантрольнад галасаваньнем павінны адбываццатак, каб запабегчы разгрому і ўжыцьцюсілы з боку ўлады.

Няфакт, што беларускае войска (і наватАМАП) пачнуць страляць у народ. Алеўзурпатар ліквідаваў мяжу з Расеяй.Гэта значыць, што банды могуць быцьзапрошаныя адтуль. Паўтаруся, дляпсіхапата не існуе стрымліваючыхчыньнікаў, дзеля дасягненьня мэты.Магчыма беларусам спатрэбіцца грамадзкаяахова мяжы.

Трэбамець на ўвазе (зноў жа, зыходзячы зпсіхапатыі пацыента), што калі ён станепрайграваць, то несувымернаясіла супраць людзей будзе ўжытаабавязкова. І тут мае значэньне хто іяк пакіруе пратэстным рухам.

Абпратэстах

Маятнікхіснуўся. Стыхійны пратэст людзейсупраць самаўладзтва Лукашэнкі -- гэтаграмадзкі факт. Пратэстны рух ня маеідэалёгіі, зацыклены на падтрымцыЦіханоўскіх, на лёзунгах "Лукашэнка,прэч!" і часткова -- "Абы ня Лукашэнка!".

Арганізацыйнаекіраўніцтва руху забясьпечваюць людзіз аналагічным пратэстным узроўнем, якіязнаходзяцца пад прыкметным уплываммаскоўскай рыторыкі і агентуры.

Палітычнаявыснова з гэтай сітуацыі стандартная:беларускія патрыёты, палітыкі і дзеячыпавінны ісьці да людзей, падтрымацьпратэсты, завязаныя на Ціханоўскіх,дапамагаць людзям і працаваць разам на беларускую перамогу. Трэба быць разамса сваім народам. Калі гэтага не рабіць,то амаль гарантавана, што народны пратэстасядлаюць чужыя сілы і завядуць умаскоўскую прорву. Прытым ня выключана,што з-за сьпіны неакрэсьленага Ціханоўскагамогуць выскачыць яшчэ такія рагатыяфурыі, што напрасткі пашыбуюць да"вялікага Пуціна".

Пачалісярэпрэсіі і настае важны этап змаганьня.Мяч на беларускім полі. Трэба хуткадзейнічаць, наступаць "ад абароны".Сябры партыі прымаюць рашэньні ўсуполках. Падтрымайма Беларусь. СлаваАйчыне.

7чэрвень 2020 г. Зянон Пазьняк