АДХІЛЕНЬНЕ АД УЛАДЫ

Аўтарытарныантыбеларускі рэжым у РэспубліцыБеларусь стварыў такую сістэму ўлады,дзе зьмена яе шляхам выбараў немагчымая.

Народ,практычна, адхілены ад выбару, уплывуі кантролю над аўтарытарнай уладай.

Такдоўжыцца ўжо 26 гадоў. Краіна ў небясьпецы.Грамадзтва заведзена ў тупік. Уседзяржаўныя рашэньні залежаць ад аднойпсіхічна неадэкватнай асобы на ўзурпаванайпасадзе прэзыдэнта.

Угэтай сітуацыі засталіся тры магчымасьціадхіленьня ўзурпатара ад улады.

1. Канстытуцыйны мэтад. Народная рэвалюцыя.

2. Законны мэтад. Арышт узурпатара ўіснуючай сістэме ворганаў улады.

3. Крымінальны мэтад. Фізічная ліквідацыя.(Гэты мэтад мы канстатуем, але неразглядаем і не прапануем.)

Неабходнатое напісацьу выніку чутак, якія распускае рэжым.Пушчана чутка, што праціўнікі прэзыдэнта(кандыдаты)рыхтуюцца да ўжываньня сілы. (На справегэта абазначае, хутчэй за ўсё тое, штосмам рэжым рыхтуецца). Таксамазьявіліся пагудкі аб ліквідацыіЛукашэнкі нестандартнымімэтадамі.

Чуткіў час абвастрэньня небясьпекі длядыктатуры – гэта, як правіла, тэхналёгіяпапярэджаньня, застрашэньня і апраўданьняплануемых рэпрэсій. Аленя трэба баяцца.

19ліпень 2020 г.

ЗянонПазьняк