O OKUPACJI BIAŁORUSI

1."Mocna" odpowiedź Putina, jaką obiecywał on daćZachodowi, już staje się rzeczywistością, lecz nie jest tojeszcze koniec. Wojska rosyjskie wkroczyły na terytorium Białorusi.Proces okupacji postępuje. Moskwa ściąga wojsko z całej Rosji. Wdrodze znajduje się 200 pociągów, z których każdy liczy 50wagonów (w sumie 10 tysięcy wagonów). Razem ze sprzętem wojskowymtymi pociągami jedzie 80-100 tysięcy żołnierzy – to więcej niżliczy cała armia białoruska.

2.Wprowadzenie wojsk rosyjskich trwa za zgodą nielegitymizowanegosamozwańca u władzy, Aliaksandra Łukaszenki, pod pozorem mającychsię odbyć rosyjskich ćwiczeń wojskowych na terenie Białorusi istworzenia zagrożenia dla Ukrainy, przy poważnym pogwałceniuKonstytucji i praw Białorusi, a także prawa międzynarodowego.

3.Okupacja jest wynikiem agresywnej polityki Putina i zdrady stanudokonanej przez samozwańca Łukaszenkę. Okupację ułatwiły takżeekonomiczne sankcje, które z inspiracji Moskwy oraz pod przykryciemretoryki prorosyjskiej grupy opozycyjnej P. Łatuszko-S.Cichanouskiej Zachód wprowadził przeciwko Białorusi.

4.Dziś sytuacja radykalnie się zmieniła. Okupowanie Białorusipostępuje bardzo szybko przy milczeniu międzynarodowejspołeczności. Rosja wykorzystuje fakt, że uwaga całego światajest skupiona na sztucznie rozdmuchanej informacji o zagrożeniuatakiem na Ukrainę. Moskwa tymczasem w ciszy zajmuje Białoruś.Planowane jest (i o tym donoszą media) przejęcie kontroli nadurzędami administracji państwowej, zakładami przemysłowymi istrategicznymi obiektami Białorusi.

5.W sensie strategicznym zajęcie białoruskiego „balkonuterytorialnego” oznacza uderzenie w NATO i w politykę UniiEuropejskiej ze wszystkimi konsekwencjami geopolitycznymi. Takijest obecnie pierwszy wynik rosyjskiej agresji i krótkowzrocznejpolityki Zachodu wobec Białorusi.

6.Dla Białorusi okupacja rosyjska jest katastrofą państwową, któradzieje się na naszych oczach. Jedynądrogą, by tej katastrofie zapobiec, jest walka przeciwko okupantowi.Powinno zostać reaktywowane partyzanckie podziemie i BiałoruskaArmia Wyzwoleńcza (BAW). Krótki czas na przygotowanie, a potem –partyzanckie akty oporu, póki okupanci jeszcze wciąż przybywajądrogą kolejową.

7.Okupacja Białorusi sprawia, że nasza ziemia staje się placemdziałań wojennych, z którego putinowski agresor zamierza atakować inne państwa. W odpowiedzi uderzać będą w kierunku naszegokraju, w nasze domy i w naszych ludzi. W taki sposób Moskwa w swoichbrudnych planach agresji zamierza wystawić na śmierć naródbiałoruski.

Białorusini,pamiętajmy: podczas okupacji i w obliczu brudnej cudzej wojny, którąRosjanie zamierzają rozpocząć z naszego okupowanego przez nichterenu, nie mają już znaczenia żadne ludzkie i politycznepodziały, oprócz zdrady i putinowskiego wroga przed nami. Bomby niebędą wybierały, na którą głowę spaść. W czasie zagrożeniaswojego istnienia naród powinien się zjednoczyć w walce przeciwkoputinowskiej Rosji i rosyjskiemu okupantowi.

Powstańmywszyscy razem do obrony Ojczyzny!

Okupancie,precz z Białorusi!

Niechżyje wolna Białoruś!

23 styczeń 2022 r.

ZianonPAŹNIAK

(wimieniu Białoruskiego Sekretariatu Narodowego „Wolna Białoruś”)