БНС — МАТАР'ЯЛЫ

Вытрымка з артыкула

“МІМІКРЫЯ ПСЭЎДАПАЛІТЫКІ І БЕЛАРУСКІ НАЦЫЯНАЛЬНА-ВЫЗВОЛЬНЫ РУХ”

(...)

...У бліжэйшы час Беларускі Нацыянальны Сакратарыят руху "Вольная Беларусь" шырэйшым колам (і шырэйшым сходам) будзе разглядаць праграмныя палажэньні і дзеяньні дзеля існаваньня беларускай нацыі ва ўмовах акупацыі і вайны.

У заключэньні хачу нагадаць аб патрэбе стварэньня суполак руху "Вольная Беларусь" на Бацькаўшчыне пад акупацыяй. (Згодна з апублікаванай мэтодай — толькі 2-3 асобы ў суполцы, гарызантальная сувязь праз адну асобу; адпаведнае захаваньне.) За мяжой — вольнае ўтварэньне.

Беларускі Нацыянальны Сакратарыят руху "Вольная Беларусь" зьяўляецца, фактычна, аргкамітэтам Руху. Ён узяў на сябе задачы інфармацыі, каардынацыі, сектаральнай працы, вызначэньне нацыянальнай палітыкіі нацыянальнай ідэалёгіі Руху.

Нагадаю галоўныя прынцыпы і пастулаты:

1. Дзяржаўная незалежнасьць Беларусі.

2. Дзяржаўная Беларуская мова.

3. Вольнае дэмакратычнае грамадзтва.

4. Расея — вораг Беларусі.

5. Вяртаньне законнай Канстытуцыі 1994 года.

6. Вяртаньне Беларускага дзяржаўнага Бел-Чарвона-Белага сьцяга і гэрба Пагоня.

7. Парляманцкая рэспубліка.

8. Выбары Вярхоўнага Савета па мажарытарнай сістэме (пакуль ні створыцца партыйная сістэма палітыкі).

9. Адмена лукашысцкага заканадаўства.

10. Выхад з усіх антынародных дамоваў і саюзаў з Расеяй.

11. Балта-Чарнаморская супольнасьць.

12. Супраца з Захадам

13. Дабраахвотная падтрымка Украіны ў вайне супраць расейскай акупацыі.

14. Дэрусіфікацыя.

ЗАЎВАГІ.

Падчас дзейнасьці Часовага нацыянальнага ўраду (БНС) будзе скарыстаная мэтода хуткай і безбалеснай зьмены ўлады па ўсёй Беларусі з выкарыстаньнем існуючых адміністрацыйных кадраў.

Люстрацыя толькі пасьля стварэньня Парляманту. Парлямант ("Вярхоўны Савет" па Канстытуцыі) прымае закон аб люстрацыі.

Для суду над Лукашэнкам (пры ўмове, калі ён будзе арыштаваны) і над лукашысцкімі злачынцамі супраць Беларускай нацыі і супраць чалавецтва (пры ўмове іх арышту) будзе створаны (парлямантам) Адмысловы Беларускі Трыбунал. Палажэньне аб сьмяротным пакараньні можа быць абмежавана альбо выключана з Крымінальнага Кодэксу толькі пасьля заканчэньня працы Адмысловага Беларускага Трыбуналу (пры ўмове рашэньня парляманту).

4 ліпень 2022 г.

Зянон ПАЗЬНЯК

(Ад Беларускага Нацыянальнага Сакратарыяту руху "Вольная Беларусь")

http://www.narodnaja-partyja.org/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_ja--fr--pg/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_ja--bk--an--01/mimikryapseudapalitykiibelaruskinacyanalna-vyzvolnyruh

РУХ "ВОЛЬНАЯ БЕЛАРУСЬ"

7 верасень 2020 г.

Тлумачэньне

Рэжым.

Мы жывем пад рэжымам унутраннай акупацыі, дзе Лукашэнка і ягоная "вертыкаль" праводзяць антыбеларускую палітыку чужой дзяржавы. Тут ня дзeйнічаюць ні законы ні права, суды ператвораныя ў ворганы рэпрэсій. Адміністрацыя і выканаўчая ўлада выконвае антынародную палітыку ўзурпатара. Любога чалавека могуць схапіць на вуліцы, дома, у парку, у пад'езьдзе, у любым месцы, зьбіць, разьбіць галаву і нават, не дастаўляючы ў суд, асудзіць завочна за супраціў міліцыі, кінуць ў каталажку, прысудзіць штраф.

Лукашызм — гэта крымінальна-мілітарыстскі антыбеларускі, антычалавечы рэжым, дзе ніводзін чалавек не можа адчуваць сябе абароненым ад уседазволу уладаў. Чалавека могуць, зьняважыць, скалечыць, забіцьі злачынцы (АМАП, суддзі, пракуроры) не панясуць за гэта ніякай адказнасьці.

У краіне няма парляманта. У сурагатнай "палаце" няма апазыцыі. З 1994 года не было дэмакратычных выбараў. Усе выбары, што адбыліся, былі сфальшаваныя і не прызнаныя міжнароднай супольнасьцю, бо не дэмакратычныя.

З 2000 года Мінюстам не была зарэгістравана ніводная партыя. Партыі, якія ацалелі, сьпіхнутыя на поўлегальнае існаваньне, ім зачынены легальныя магчымасьці дзеяньня, сябры партыяў падвержаны рэпрэсіям і перасьледу. У такіх умовах стварэньне палітычнай арганізацыі і дзейнасьць яе па законнай працэдуры немагчымая. Мусяць быць іншыя мэтады і падыходы ў партыйнай працы з улікам рэпрэсій і несвабоды.

Праграма і задача

Нацыянальны вызвольны рух "Вольная Беларусь" павінен быць адзіны і салідарны, бо ён пакліканы для вырашэньня першачарговай агульнанацыянальнай задачы — ліквідацыі ўлады Лукашэнкі і правядзеньня новых выбараў (парляманту) згодна Канстытуцыі 1994 года. Гэта галоўная агульнанацыянальная задача і агульнанацыянальная праца.

Тым часам суполкі руху вольныя ў дзейнасьціі могуць працаваць па ўсёй праграме Беларускага Адраджэньня. Дзеля гэтага супольнай групай Дэпутатаў Незалежнасьці і іншых адмыслоўцаў у 2017 годзе створаны праект новай Беларусі — праграма, якая называецца "Вольная Беларусь", якая абмеркавана грамадзтвам і можа стаць дзейнай асновай шырокага руху "Вольная Беларусь" і ўсяго новага Беларускага Адраджэньня. (http://www.bielarus.net/pdf/Program_Bolnaja_Bielarus_internet.pdf)

Працоўныя людзі

Гаворачы пра стварэньне грамадзка-палітычнагавызвольнага руху "Вольная Беларусь", мы разумеем, што рэальную сілу для руху могуць найперш надаць салідарныя дзеяньні працоўных людзей, занятых у вытворчасьці і эканоміцы. Таму галоўная задача і апора на грамадзкую сілу мусіць быць ськіравана на стварэньне незалежных прафсаюзаў і пастаянна дзеючых страйкамаў на прадпрыемствах. Арганізацыя страйкамаў працаёмкая, вымагае дапамогі беларусаў усяго сьвету (што датычыць фондаў матар'яльнай дапамогі). Але ва ўмовах антынароднага рэжыму так трэба рабіць, каб зьмяніць нашае жыцьцё да лепшага.

Удакладненьне пра выбары

Новыя выбары не павінны адбывацца па лукашысцкай канстытуцыі, таму што гэта збочаная канстытуцыя дыктатуры. Яна незаконная. Уведзена Лукашэнкам насуперак праву пасьля лістападаўскага дзяржаўнага перавароту 1996 года. Народ ня мусіць выбіраць сабе новага дыктатара. Пасьля сканчэньня ўлады Лукашэнкі, яго незаконная канстытуцыя адмяняецца і аўтаматычна вяртаецца Канстытуцыя 1994 года. Па гэтай Канстытуцыі выбіраецца парлямант.

Парлямант можа удакладніць функцыі прэзыдэнта, унесьці папраўкі ў тэкст Канстытуцыіі перадаць ажыцьцяўленьне выканаўчай улады прэм'ер-міністру.

Канцэнтрацыя ўсёй выканаўчай улады ў руках прэзыдэнта ёсьць антыдэмакратычны прынцып улады. Пры такім прынцыпе магчымыя цяжкія электаральныя памылкі і ўплыў чужой дзяржавы на выбарах. Пры абсалютным бескантрольным кіраўніцтве непазьбежныя памылкі ў палітыцы і (што асабліва істотна для Беларусі) на адзіналічнага кіраўніка лягчэй уплываць з боку чужой дзяржавы (паставіць ў залежнасьць, падкупіць, штурхнуць на памылковыя дзеяньні і т.п.). Парляманцкая форма ўлады, практычна, выключае зьнешні ўплыў (на 260 дэпутатаў уплываць немагчыма, да таго ж дэпутаты выбіраюць і зьмяняюць прэм'ера).

7 верасень 2020 г.

БЕЛАРУСКІ НАЦЫЯНАЛЬНЫ САКРАТАРЫЯТ

(Мэмарандум)

Беларускі Нацыянальны Сакратарыят створаны дзеля абароны, разьвіцьця і прадстаўніцтва Беларускай нацыі, увасабленьнем якой зьяўляецца Рэспубліка Беларусь і беларусы ва ўсім сьвеце.

Беларускі Нацыянальны Сакратарыят (БНС) грунтуецца на прынцыпах свабоды, дэмакратыі і незалежнасьці Беларусі;

— стаіць на пазыцыях ідэалёгіі Беларускага Адраджэньня;

— прызнае цягласьць беларускай дзяржаўнасьці ад Вялікага Княства Літоўскага, Беларускай Народнай Рэспублікі і акту 25-га Сакавіка 1918 года, Рэспублікі Беларусь і акту дзяржаўнай незалежнасьці 25-га жніўня 1991 года;

— кіруецца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь ад 15 Сакавіка 1994 года;

— прызнае гістарычныя нацыянальныя дзяржаўныя сімвалы Беларусі — гэрб Пагоня, Бел-Чырвона-Белы Сьцяг і гімн БНР;

— карыстаецца ў дзяржаўным будаўніцтве Беларусі праграмай "Вольная Беларусь", абмеркаванай грамадзтвам у 2017 годзе.

Беларускі Нацыянальны Сакратарыят у сваім палітычным накірунку спрыяе стварэньню арганізацыі Беларускага Грамадзка-Палітычнага Руху "Вольная Беларусь", яго згуртаваньняў у Беларусі і па ўсім сьвеце, бярэ на сябе ролю каардынацыйнага цэнтра ў працэсе дзейнасьці.

Непасрэднай задачай БНС зьяўляецца аналіз, ацэнка палітычнай сітуацыі ў Беларусі, паведамленьні аб варыянтах і аптымальных рашэньнях падзей, прапановы па арганізацыіі разьвіцьці руху, падтрымка прынцыпаў праўнай дзяржавы і нацыянальна-дэмакратычнага разьвіцьця краіны, дзеяньні і захады па ліквідацыі антынароднага, антыдэмакратычнага, антыбеларускага рэжыму Лукашэнкі.

Беларускі Нацыянальны Сакратарыят падтрымлівае ўсе арганізацыі, асобы і рухі, якія шануюць свабоду чалавека, суверэнітэт і незалежнасьць Беларусі, дзяржаўную Беларускую мову і адраджэньне беларускай нацыянальнай культуры.

Беларускі Нацыянальны Сакратарыят складаецца з сямі асобаў-заснавальнікаў, кожная зь якіх назірае за пэўнай часткай дзяржаўнага існаваньня Беларусі.

СКЛАД:

1. Аляксандар Адамковіч (г. Вільня) — культура, гісторыя, навука, рэлігія.

2. Юры Беленькі (г. Міньнеапаліс, часова) — эканоміка, фінансы.

3. Віталь Зайка (г. Нью-Ёрк) — палітыка і культура беларускай эміграцыі і замежжа.

4. Анатоль Міхнавец (г. Варшава) — нацыянальная памяць, грамадзка-палітычныя рухі.

5. Зянон Пазьняк, каардынатар (г. Нью-Ёрк) — Нацыянальная палітыка, ідэалёгія, адукацыя.

6. Павел Усаў (г. Варшава) — міжнародная палітыка, дзяржаўная адміністрацыя.

7. Юры Цехановіч (г. Нюрнбэрг) — Сельская гаспадарка, прырода.

Склад Беларускага Нацыянальнага Сакратарыяту можа быць павялічаны альбо зьменены, зыходзячы з патрэбаў разьвіцьця.

9 жнівень 2020 г.

Вільня, Варшава, Нью-Ёрк, Мініапаліс, Нюрнбэрг

СУПОЛКІ ЗА МЯЖОЙ БЕЛАРУСІ

1. Суполкі за мяжой ствараюць беларусы на падставе агульных прынцыпаў і свабоднай волі.

Праводзіцца збор заснавальнікаў. Абмяркоўваюцца прынцыпы Руху. Прымаецца рашэньне аб стварэньні суполкі. Вабіраецца старшыня. Надаецца назва суполкі (па геаграфічным, гістарычным, адміністрацыйным ці іншым прынцыпе). Пішацца пратакол. Арыгінал пратаколу застаецца ў суполцы. Копію пераслаць у БНС (bielnacsak@gmail.com). Колькасьць сяброў — ад трох асобаў і больш.

(Заўвага: потым пры патрэбе структура можа ўдакладняцца)

2. Суполка свабодная ў сваіх дзеяньнях і зыходзіць з магчымасьцяў сяброў, асяроддзя і тэрыторыі. Магчымыя накірункі справы: валанцёрства, дапамога беларускім ваярам на Украіне (Э-ПО: Андрэй Вітовіч: bvr.bns@proton.me); падрыхтоўка будучай адміністрацыі (праз кантакты і супрацу з гмінамі і міністэрствамі); грамадзкія і культурныя мерапрыемствы; палітычныя мерапрыемствы — пікеты, дэманстрацыі; інфармацыя і збор інфармацыі; шуканьне беларусаў згодных на вайсковую падрыхтоўку для вайны супраць маскалёў; збор грошай на мерапрыемствы (суполка, пры ўмове рэгістрацыі, можа мець свой рахунак у банку). Пажаданыя пэрыядычныя зборы суполкі ў жывым кантакце для абмеркаваньня інфармацыі, падзей і планаваньня працы.

(Заўвага: Агульныя задачы, палітычнае становішча і накірункі працы будуць вызначацца і абмяркоўвацца таксама на агульных сходах (канфэрэнцыях) суполак руху, дземяркуецца таксама (па меры неабходнасьціі павелічэньні колькасьці суполак) выбраць аб'яднаўчы прадстаўнічы ворганруху і прыняць статут)

ПАВЕДАМЛЕНЬНЕ

У сувязі з акупацыяй Беларусі расейскім войскам, агрэсіяй Масквы супраць Ўкраіны і ўдзелам беларускіх дабраахвотнікаў у ваенных дзеяньнях на баку Украіны (найперш полк імя Каліноўскага) Беларускі Нацыянальны Сакратарыят “Вольная Беларусь” паведамляе, што сакратаром па ваенных справах ад БНС зьяўляецца Андрэй Вітовіч. Э-ПО: bvr.bns@proton.me

Беларускіх вайскоўцаў у эміграцыі (асабліва афіцэраў) якія жадаюць дапамагаць ўкраінцам у барацьбе супраць расейскіх агрэсараў просьба звязвацца праз гэтую э-по.

(12-06-2022)

БНС “Вольная Беларусь”

http://www.narodnaja-partyja.org/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_ja--fr--pg/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_ja--bk--an--01/pavedamlenne-6